YOL - Eylül Ekim - page 108

GELECEĞE
GiDEN YOLDA
• Ücret Toplama Sistemleri Dizaynı
• Gişe Türü Ücret Toplama İstasyonu Çözümleri (Bariyerli veya Bariyersiz)
• Serbest Geçiş Sistemi Çözümleri
• RFID Temelli Ücret Toplama Çözümleri (Feribot Taşımacılığı ve Otoparklar İçin)
• Elektronik Ücret Toplama Sistemleri için İhlal Değerlendirme,
Müşteri Hizmetleri ve Geçiş Kontrol Sistemi Uygulamaları
• Özel Müşterilere Yönelik Ücret Toplama
ve Tahsilat Sistemleri Çözümleri
tetrangs.com.tr /
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110
Powered by FlippingBook