YIKIM_Kasım_Aralık - page 8

Kasım - Aralık 2015
YIKIM
8
Uluslararası Haberler
Atlas Copco’dan yeni hidrolik ataşman kılavuzu
Terex ve Konecranes birleşiyor
Atlas Copco, kendi yeni çalışanları,
yeni distribütörleri ve diğer ilgili
taraflarca kullanılmak üzere,
hidrolik ataşmanlar için kapsamlı
bir uygulama kılavuzu hazırladı.
Kılavuzun, Atlas Copco İnşaat Araçları
bünyesinde çalışan, sahada önemi
bir deneyime uzmanlar tarafından
düzenlendiği, firmanın müşterilerine
ilgilenen tüm diğer kişilere ücretsiz
olarak temin edildiği belirtilmekte.
Kılavuzda, bugün piyasada
ABD’li inşaat makineleri üreticisi
Terex ile Finli endüstriyel vinç
üreticisi Konecranes, “eşitler arası
birleşme” statüsünde bir şirketler
arası birleşmeye girme kararı aldı.
Konecranes Terex adıyla anılacak yeni
kuruluş, 10 milyar $ dolayında yıllık
gelire ve 845 milyon $ dolayında
faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra
(EBITDA) sahip olacak.
Mevcut Terex hissedarları,
birleşme sonrasında yeni şirkete
ait hisselerin yaklaşık %60’ına sahip
olurken, geri kalan %40’lık bölüm
de Konecranes’in sahiplerinde
kalacak. Dokuz üyeden oluşacak
yönetim kurulunda ise Terex’in
beş, Konecranes’in dört temsilcisi
bulunacak. Terex, bu açıdan büyük
ortak gibi görünse de, yeni şirket
Finlandiya’da kurulacak. Öte
yandan, her iki firmanın Westport/
Connecticut/ABD ve Hyvinkää/
Finlandiya’daki bugünkü ana ofisleri
de yeni yapının “önemli şirket
merkezleri” olacak.
Terex’in mevcut icra ve yönetim
kurulu başkanı Ron DeFeo, yeni
şirketin de icra başkanlığını
yürütecek. Ancak. DeFeo ile
Terex arasındaki iş sözleşmesi
bu yılın sonunda bitiyor. Şirketin
yönetim kurulu başkanlığına ise,
Konecranes’in mevcut yönetim
kurulu başkanı Stig Gustavson
getirilecek.
Terex Corporation cephesinden
gelen bir başka habere göre, Terex
kullanılmakta olan hemen her hidrolik
ataşman tipi, ayrıca bu ataşmanların
takıldığı makine tipleri ve montaj
için kullanılan teknikler ayrıntılarıyla
tanıtılıyor. Müşterilere/kullanıcılara
genel bir bakış açısı kazandırmayı
amaçlayan kılavuzdaki bilgiler, Atlas
Copco’nun kendi ürün yelpazesiyle de
sınırlı değil.
Belgenin son bölümünde, hidrolik
ataşmanlar ile bu ataşmanların
takıldığı makinelerin madencilik,
tünelcilik, yıkım, geri dönüşüm, inşaat
ve altyapı sektörlerindeki, ayrıca dip
tarama ve sualtı yıkım gibi özel iş
alanlarındaki kullanımına yönelik, son
derece bilgilendirici bir uygulama
kılavuzu sunulmakta.
Hydraulic Attachments, a glossary
of machinery and methods [Hidrolik
Ataşmanlar; makine ve yöntemler için
bir kılavuz] adlı belgeyi
adresinden isteyebilirsiniz.
Avrupa vinç endüstrisinin önde gelen
örgütleri, mobil vinçlere yönelik EN
13000 Avrupa standardının revize edilip
Mayıs 2010’da yürürlüğe koyulması
sonrasında, kıtada yük kapasitesinin
aşılmasından kaynaklanan vinç kazalarının
azaldığı görüşünde. EN 13000:2010
standardı (sonradan güncellenerek EN
13000:2010+A1:2014 adını aldı), vinç
güvenlik sistemlerini devre dışı bırakma
düğmesinin kabin dışına yerleştirilmesi
koşulunu getirdi. Bu sayede, operatörlerin
bu işlevi kullanma eğiliminin azaldığı
ifade edilmekte. Söz konusu kural, acil
durumlarda operatörün vinç üzerindeki
hakimiyetini azaltacağı, dolayısıyla kazalar
ve ölümlere yol açabileceği gerekçesiyle,
başlangıçta hem üreticiler hem de vinç
sahiplerinin itirazıyla karşılaşmıştı.
Avrupalı uzmanlar, üzerinde değişiklik
yapılan standardın, iş sahalarının
güvenliği konusunda ciddi bir
iyileşme sağladığı görüşünde. ESTA
(Avrupa Standart Dışı Karayolu
Taşımacılığı ve Mobil Vinç Derneği)
ve FEM (Avrupa Malzeme Elleçleme
Federasyonu - Fédération Européenne
de la Manutention) tarafından sunulan
veriler, sağlanan iyileşmenin kanıtı
olarak gösterilmekte. FEM’in Mobil Vinç
Ürün Grubu başkanı ve aynı zamanda
Terex Cranes ürün stratejileri direktörü
Klaus Meissner, “Yeni standart beş
yıldır uygulanmakta ve çok sayıda vinç,
kapasite sınırlama sistemi üzerinde bu
yeni düzenlemeyle teslim edildi” dedi.
Vinç genel müdürü Tim Ford
şirketten ayrılıyor ve yerine Terx
Çin genel müdürü Ken Lousberg
getiriliyor. Lousberg, bugün için
Ford’un ilgilendiği Latin Amerika
pazarının sorumluluğunu da
üstlenecek. Çin içinse Lousberg’e
bağlı bir ülke yöneticisi atanacak.
George Ellis, Terex İnşaatın
işletme planlamadan sorumlu
genel müdür kıdemli yardımcılığı
ve genel müdürlüğüne getirilecek.
Terex Hizmetler Kuzey Amerika
genel müdür yardımcısı Scott
Hensel, Terex Hizmetler genel
müdür yardımcısı ve genel direktörü
olarak Ken Lousberg’e bağlı
çalışacak. Terex Malzeme İşleme
genel müdürü Kieran Hegarty,
önümüzde dönemde, Terex Malzeme
İşleme bünyesine dahil edilen
Terex Fuchs’un sorumluluğunu da
üstlenecek.
DeFeo, bu değişikliklerin
şirket üzerindeki etkileri hakkında
şunları söylüyor: “Konecranes ile
kurduğumuz ortaklığın, önemli bir
sinerji yaratmasını bekliyoruz. Bu
arada, birleşmeye hazırlanmak için
organizasyonumuzu yenilemek ve
Terex’in en iyi şekilde yönetmek
zorundayız.”
Düzenleyici kurumlar ve
hissedarların onayını alması gereken
birleşmenin, 2016 ilk yarısında
tamamlanabileceği düşünülüyor.
Birleşik yeni grup, dünya genelinde
yaklaşık 32.000 çalışana sahip olacak.
EN 13000 ile vinç
kazalarında düşüş
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...36
Powered by FlippingBook