YIKIM_Kasım_Aralık - page 11

11
YIKIM
Kasım - Aralık 2015
Röpor taj
yıkım çalışması”nı üstlendiler. Bu
işbirliği, İsveç’in güneyindeki bazı
projeler ve özellikle “güney İsveç’in
en kirli yapısı” olarak gösterilen,
Helsinborg’daki Kemira kükürt
tesisinin yıkımı da dahil olmak üzere,
daha sonra başka çalışmalarda
devam ettirildi. Tscherning, 2007’de
yine Risø’da, ikinci nükleer tesis
devreden çıkarma işini aldı ve bu
kez DR-2 reaktörü üzerinde çalıştı.
Şirket, tüm bu süre boyunca
organik büyüme rotasını izlemiş ve
kendi içinde hamlelerle yol almıştı.
Ancak, 2004’te farklı bir adım
atıldı ve önde gelen Danimarkalı
yüklenicilerden Brandis A/S ile
eski ortağı Willy C Petersen şirket
bünyesine dahil edildi. Tscherning
yapısıyla bütünleşme çalışmaları
devam eden bu firmalar halen
kendi isimleriyle faaliyet yürütüyor.
Klaus Bodilsen, birkaç yıl içinde bu
isimlerin kullanımını bırakacaklarını
söylerken, Søren de şunları ekliyor:
“Bir süre, isimleri değiştirmeden
koruma fikrini değerlendirmeye
aldık. Ancak, Danimarka yıkım
endüstrisinin en büyük ismi
Tscherning ve üç yerine tek bir
markaya odaklanmak daha kolay.”
Bugünkü Tscherning
Klaus Bodilsen’e göre Tscherning
A/S bugün dört ana ayak üzerinde
yükseliyor: “Bunlardan ilki genel
inşaat projeleri. Diğerleri ise yol
inşası, yıkım ve kiralama şeklinde
sıralanıyor.” Şirket, yakın gelecekte
geri dönüşüm sektörüne de girme
planları yaparken, Søren Refsgaard
bu konuda şunları söylüyor: “Gerekli
çevre izinlerinin alınması gerçekten
büyük bir mesele. Temel soru,
yapılacak yatırım karşısında yeterli
getiri elde edip edemeyeceğiniz.”
Søren, kısa vadedeki hedefleri
sorulduğunda şu yanıtı veriyor:
“Hedeflerimiz arasında, şirket
bünyesine katılan markalar
açısından dengeli bir yapının
oluşturulması da var ve bu süreç
neredeyse tamamlanmış durumda.
Ardından, organik büyüme
konusunda yeni adımlar atmak
istiyoruz ve bu büyüme, başta bina
arındırma/sterilizasyonu gelmek
üzere, yıkım sektöründeki özel
uygulamalardan kaynaklanacak.
Bugünlerde Danimarka
Teknik Üniversitesi (DTÜ) için
yürüttüğümüz çalışma da yeni
bir hamle olacak.” Tscherning,
DTÜ’ye ait iki bina ve içindeki
laboratuvarlarda gerçekleştirilecek,
15.000 m2’lik kapsamlı yenileme
projesi öncesinde, PCB, asbest ve
pek çok ağır metalin yapılardan
uzaklaştırılmasına dayanan bir
arındırma çalışması yürütüyor. Bir
üniversite yetkilisi, proje hakkında
şu bilgileri veriyor: “DTÜ, güven ve
yeterlikler konusunda tartışmaya
kapalı yüklenicilerle işbirliği yapmak
istiyor. Bu anlamda, 201 ve 204
numaralı binalarda yıkım ve çevre
koruma çalışmalarına yönelik ihaleyi
Tscherning’in kazanmış olmasından
son derece memnunum.”
“Tscherning proje müdürü Brian
Møller-Larsen ile her şeyin baştan
hesaba katıldığı bir iletişim süreci
oluşturduk. Kendisi, sürekli olarak bu
karmaşık süreçte baş gösterebilecek
olası sorunları önceden tespit
edip gerekli sorumluluğu yerine
getiriyor. Duruma salt bir yüklenici
gibi değil, bir inşacı gibi yaklaşıyor
ve bu da hedeflediğimiz yüksek
kalite düzeyinin elde edilmesini
sağlıyor. Tscherning, drenaj, koruma
duvarları, yer döşeme gibi çeşitli
faaliyetler için uzun yıllardır DTÜ ile
çalışan yükleniciler arasında. Genel
yaklaşımları, çevresel meseleleri
ele alış tarzları ve özellikle bu
projedeki teknik uygulamaları
gayet profesyonelce ve DTÜ’nün
iş güvenliği, çevre, sürdürülebilirlik
alanlarındaki yüksek öncelikleriyle
Şirket, yeniden inşa projesi kapsamında,
Danimarka Teknik Üniversitesi’nin iki
eski kimya laboratuvarının kirlilikten
arındırılması çalışmalarını yürütüyor
Kurucu
Danimarka inşaat endüstrisinde herkes
“Dr. Hug” (Türkçede “Dr. Kesici”)
lakabıyla anılan Georg Tscherning’i bilir.
G. Tscherning A/S’nin 83 yaşındaki
kurucusu, 1975’te kurduğu şirkette
hâlâ etkin bir rol oynuyor. Eğitimini
metalürji üzerine almış birisi olarak,
en başından beri çalışmalarında odak
noktasına makineleri yerleştiriyor.
Dünyayı dolaştığı günler haricinde,
Hedehusene’deki şirket merkezinde
Georg’u her gün görebilirsiniz. Atölye
bürosundaki masasında, makine ve
operatör kiralama işlerini yönetir.
Şirketin bugünkü sahibi ve Georg’un
tek oğlu Søren Tscherning, büyürken
Kanada, Alaska ve Grönland gibi uzak
yerleri de içine alan bu seyahatlerde
daima babasına eşlik etti. Baba ile oğul
arasında kesinlikle özel bir bağ var ve
iş yaşamı ile dünyaya benzer açılardan
bakıyorlar: İnsana, doğaya ve çevreye
saygı, G. Tscherning A/S için hâlâ işin
temelini oluşturuyor.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...36
Powered by FlippingBook