YIKIM_Kasım_Aralık - page 10

Kasım - Aralık 2015
YIKIM
10
Röpor taj
G
eorg Tscherning, ileride G.
Tscherning A/S adını alacak
işletmeyi 1975 yılında ilk
ekskavatörünü satın alarak kurdu.
Bir kiralama şirketi olarak kurulan
işletmeyi, eşinden de yardım alarak,
büro haline getirdiği evinden
idare ediyordu. Kısa süre içinde,
filosundaki makine sayısını beşe
çıkardı ve ağırlıklı olarak Kopenhag
belediyesi yol çalışmalarında
görev almak üzere küçük bir ekip
oluşturdu. 1978’de ise bir halka açık
limitet şirket olarak G. Tscherning
A/S kuruldu.
Georg, Montabert markasını
tercih ederek, ülkede makinelerine
hidrolik kırıcı takan ilk yüklenici
oldu. Kendisi ve eşi, şirketi giderek
büyüttükleri halde, ilk 15 yıl
boyunca işleri evden idare etmeyi
sürdürdüler. 1995’e gelindiğinde
artık bu çalışma tarzı elverişli
olmaktan çıktığı için, Kopenhag’ın
güney liman bölgesi Molestein’de
bir şirket merkezine taşındılar.
Georg, daha önce alt yüklenici
olarak hizmet verdiği bazı yıkım
şirketlerinden, bu alanda çalışması
yönünde tavsiyeler almaktaydı.
Zaman içinde, Molestein’deki
merkez de yetersiz hale gelmesiyle,
şirkete bugün de ev sahipliği
yapan Hedehusene’e taşındılar.
Şirket işlerinin büyük bölümü hâlâ
Kopenhag ve çevresinde yürüyor
ve şirket yöneticilerinden Klaus
Bodilsen, bunun nedenini gayet net
bir şekilde açıklıyor: “Çünkü para
burada. Buradan 50 kilometre batıya
gittiğinizde bu parayı bulamazsınız.”
Georg’un oğlu Søren, ülkedeki
başka inşaat firmalarında çalıştıktan
sonra, 1997 yılında babasına katıldı.
Georg, 1999’da ise ilk Børsens
Gazelle ödülünü aldı. 2003 yılında
tekrar Georg’a verilen bu ödül,
Danimarka’da başarılı bir büyüme
sergileyen işletmelerin takdir
edilmesi amacını taşıyor.
Şirket, o günlerde,
Danimarka’daki daha büyük ölçekli
ve prestijli yıkım projelerinde görev
almaya başlıyordu. 2005’de, Risø
nükleer araştırma tesisine ait DR-1
nükleer reaktörünün devreden
çıkartılması ihalesini kazandılar.
2006’da, Rigsarkivet (devlet arşiv
birimi) için yürütülecek bir projede,
bir diğer Danimarkalı yüklenici
Willy C Petersen ile birlikte,
“ülkenin gelmiş geçmiş en büyük
Tek bir adam ve tek bir makineyle bundan 40 yıl önce
başlayan macera, G. Tscherning A/S’yi Danimarka’nın
en büyük yüklenici firması haline getirdi.
Lindsay Gale, firmanın başkent Kopenhag’ın hemen
dışında, Hedehusene’de bulunan merkezini ziyaret
etti ve yönetim ekibiyle konuştu
Sıfırdan
bugünlere
G. Tscherning A/S yönetim ekibi, soldan
sağa: yönetim kurulu başkanı ve şirket
sahibi Søren Tscherning, yıkım ve çevre
direktörü Klaus Bodilsen ve icra başkanı
Søren Refsgaard
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...36
Powered by FlippingBook