TUNEL_Temuz_Ağustos_Eylül - page 4

İmtİyaz Sahİbİ
Melİh Apa
Genel Koordİnatör
Emre Apa
Sorumlu Yazı İşlerİ Müdürü
Eren Cercİz
Sorumlu Edİtör
Eren Cercİz
Yazı İşlerİ
Mehmet Yılmaz - can kaplan
rabİa albayrak
Reklam Satış
Merve İspİroğlu - Nevzat Kaygısız
Sorumlu Grafİker
Serkan Dalbudak
Tasarım
Eray Çelİk
Muhasebe / Fİnans
Seçİl Erman
Dağıtım
Aras Kargo
UPS (Ünsped Paket Servİsİ A.Ş.)
Baskı
Gezegen Basım
Yüzüncü Yıl Matbaacılar Sİtesİ
2. Cadde 202/A Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 325 71 25 pbx
Fax: 0 (212) 325 61 99
Gezegen Basım Sertİfİka No: 12002
Basım Tarİhİ: Eylül 2017
Avrupa Temsİlcİlsİ
Mediapoint & Communications - İtalya
-
Tünelcİlİk Türkİye Dergİsİ Türkİye genelİnde
dağıtılmaktadır.Basın Kanununa göre "yerel
sürelİ" yayındır. Tünelcİlİk Türkİye Dergİsİ Apa
Yayıncılık Reklamcılık ve Fuarcılık Ltd. Şİrketİ
tarafından T.C. yasalarına uygun olarak üç
ayda bİr yayınlanmaktadır. Tünelcİlİk Türkİye
Dergİsİ’nde yayınlanan yazı, harİta, fotokopİ,
İllÜstrasyon ve konuların tüm hakları Apa
Yayıncılık’a aİttİr. İzİnsİz, kaynak gösterİlmeden
alıntı yapılamaz.
Yayın Türü
Fener Kalamış Cad. No:12 Atlas Apt. Kat:6 Daİre:
11/12 34726 Kızıltoprak / İstanbul
Tel: +90.216 302 53 82 (pbx)
Fax. +90.216 302 08 10
Türkiye
Temsilciliği
Avrupa
Temsilciliği
yayıncılık
Dergimizin bir önceki sayısında, Türkiye’nin TBM üreten ülkeler arasında yer aldığını
duyurmuştuk. TBM üretimi gerçekleştiren firmalardan biri olan Arcan Makina tarafından
üretilmiş olan ARM EPB 3245 model TBM, Zeytinburnu/Bahçelievler İsale Hattı işi
kapsamında inşa edilen ve Türkiye’nin içme suyu tüneli olma özelliğine sahip olan
projede kazı yapmaya başladı bile. Zemin basınç dengeliyici sistemde çalışan TBM, 3245
mm kazı çapına sahip, hem kayada hem de killi yumuşak zeminde kazı yabiliyor. %97
yerli olarak üretilen TBM, bünyesindeki birkaç elektrik ve hidrolik parçalar haricindeki
tüm parçaları ve yazılımı yerli olarak Arcan Makina fabrikasında üretilmiş. 3087 metre
olarak açılacak tünel Kazlıçeşme’den başlayıp, Bahçelievler’de son bulacak. Kazı yapılan
zemin jeolojik olarak genellikle kil, çakıl taşı, çakıl, kum ve silt içeren zeminlerde ilerliyor.
Kazı ilerleme hızı zemine göre farklılık göstermekle birlikte günlük 15-20 m arasında
değişiyor. TBM’in üretim sürecini, öncesinde yapılan hazırlıkları ve geleceğe yönelik
hedeflerini konuşmak üzere Arcan Makina Yönetim Kurulu Üyesi Oğulcan Selçuk ile bir
araya geldik ve sorularımızı yönelttik. Cevapları dergimizde bulabilirsiniz.
Bu sayımızda ayrıca tüneller inşaatlarının kazı sonrası en önemli aşamalarından birini,
segment imalat ve montajlarını masaya yatırıyoruz. Tünellerin en önemli bileşenlerinden
biri olan tünel segmentleri, eskiye oranla daha yenilikçi ve pratik çözümler sunuyor.
Daha sağlam, daha dayanıklı ve daha ucuz hale gelen segmentlerinin yaşadığı değişim,
uygulayıcıların da işini kolaylaştırıyor.
Dergimizin kapak konusunu ise Doha Metrosu projesinde özellikle tüneller arası
geçişlerin kazılmasında farklı bir yöntemin denenmesi konu alıyor. Katar’ın başkenti
Doha’da yapımına devam edilen Doha Metrosu Projesi’nde hummalı bir çalışma
sürüyor. 2019 yılında tamamlanması planlanan projede, özellikle tüneller arası geçişlerin
kazılmasında Brokk makineleri tercih ediliyor.
İyi okumalar...
Eren CERCİZ
DOHA’DA YAPIMINA DEVAM
EDİLEN DOHA METROSU
PROJESİ’NDE TÜNELLER
ARASI GEÇİŞLERİN
KAZILMASINDA BROKK
MAKİNELERİ TERCİH
EDİLİYOR
YERLİ TBM KAZIYA BAŞLADI
İletİşİm
temmuz / ağustos / eylül sayı: 17 ISSN:2147-8805
İşbİrlİğİ İle yayınlanmaktadır.
DOHA METROSU’NDA BROKK’TAN ÇÖZÜM
YerlİTBMkazıya
başladı
Hazırtünel
kaplamaları
ERKENEKTÜNELİ’NDE
ÇEVRECİUYGULAMA
YENİZİGANATÜNELİNDE
7BİN700METREKAZILDI
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...52
Powered by FlippingBook