profi_Ekim - page 60

profi / Ekim 2019 /
58
Röportaj
Öncelikle İş Bankası olarak tarım sektöründeki hizmetleriniz-
den bahseder misiniz?
Türkiye İş Bankası olarak kuruluşumuzdan bu yana tohumları
mucizeye, zoru berekete dönüştüren çiftçilerimizin her türlü ih-
tiyacında yanında bulunuyoruz. Bugün Doğrudan Tarım Temsil-
cilerimizle tarım piyasalarındaki 371 şubemizde köylere kadar
ulaşmak suretiyle, üreticilere yerinde ve özel hizmet veriyoruz.
Geniş hizmet ağımızın etkinliğinin artırılması ve tarım sektö-
rüne daha odaklı hizmet verilmesi amacıyla çalışanlarımıza
özel tarım eğitimleri veriyoruz. Sektörde faaliyet gösteren
tüm üreticilerin bankacılık ihtiyaçları ile ilgili çözümler üre-
tebilmek amacıyla, üretici birlikleri yanı sıra üreticilere girdi
temin eden firma ve kuruluşlarla işbirlikleri tesis ediyoruz.
Malumunuz tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da dijital-
leşme söz konusu. Bu konudaki çalışmalarınız nelerdir?
Teknoloji, kalite ve verimlilik artışının gerekliliği, gıda gü-
venliği, insan sağlığı, doğal kaynakların etkin kullanılması gibi
gelişmelerle artık tarımda dijitalleşme kaçınılmaz. Türkiye’nin
Çiftçilerin işlerini tamamladığı, yeni traktör ve tarım
makinesi almak için hazırlandığı bir döneme doğru
yaklaşıyoruz. Tabi bu dönemde özellikle banka
kredileri ile yatırım yapmayı planlayan çiftçiler ve
tarım işletmeleri, "Çiftçi kredisi başvurusu
yapabilmek için; öncelikle kendilerine uygun bir
kredi alabilecekleri banka belirlemesi gerekiyor.
Bu kapsamda Profi Traktör Türkiye olarak İş
Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek
ile bir araya gelerek, İş Bankası’nın tarıma
yönelik faaliyetleri ile çiftçi kredisi ve başvuru
şartlarını konuştuk
“Türkiye’nin
bankası
olarak
tarımı
destekliyoruz”
Şahismail Şimşek / İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,...70
Powered by FlippingBook