profi_Ekim - page 56

profi / Ekim 2019 /
54
Pratik test
daha fazla eğilebildiğinden, sıyırıcıya,
malzemeyi hızla aktarıyor. Daha küçük
devrilme daha uygun, aynı JCB TM 420
plus’ın 5 ° açıyla yaptığı gibi.
Yüklenecek ürünler ister palet, ister dök-
me ürünler olsun, yüksek performans
için hızlı yükleme oyunlarına ihtiyaç var-
dır. Burada, Kramer biraz geride kalıyor.
0,66 ve 0,58 m / s'lik indirme hızları pek
de tepe değerler değil. Yaklaşık 0.90 m /
s'de, JCB TM 420 oldukça hızlı, Schäffer
9660 T ise yaklaşık 0.80 m / s ile orta
kulvarda. Devirme ve teleskopik hızlar-
da da belirli bir düzen belirledik. Her üç
üretici de yüke duyarlı eksenel pistonlu
pompalara güveniyor. JCB 160 l / dak ile
standart olarak başlarken, Kramer 180 l
/ dak'lık isteğe bağlı bir pompalama ka-
pasitesine sahip bir makine (150 l / dak
yerine, daha yavaş çalışma fonksiyonları
anlamına gelir) sunuyor.
Schäffer dakikada 230 l veriyor. Dör-
düncü kontrol turundan sonra yaptığımız
ölçümde, basınçsız dönüş hattını kulla-
nırken bile, JCB ve Kramer’de dakikada
100 l Schäffer’de dakikada 120 l ölçtük.
Buradaki sınırlayıcı faktörün, muhteme-
len kontrol valfleri veya kablo kesitleri
olduğunu düşünüyoruz. JCB’nin Smart
Hydraulics Systemi, kolu bypass valfleri
vasıtasıyla indirirken yerçekimini kulla-
nıyor ve her şeyden önce yakıt tasarrufu
sağlıyor. Schäffer 9660 T 'deki Eco-Mo-
de'u gerçekten beğendik (40 km /s versi-
yonunda standart): Eğer koşullar uygun-
sa, motor otomatik olarak motor devrini
2 300'den 1 800 dev / dak'ya düşürüyor.
Daha fazla hız gerekirse, örneğin bir hid-
rolik işlevi çalıştırırken, otomatik olarak
tekrar arttırılıyor. Bu özellik, dizel tasar-
rufu sağlıyor ve aynı zamanda kulakları
da koruyor - harika!
Kramer’in (isteğe bağlı) devir adaptasyo-
nul akıllı sürüş özelliği (Smart Driving),
makinenin motor devrini tam hızda 1
550 rpm'ye düşürmesini sağlıyor.
Kramer ve Schäffer güç kaynağı için aynı
ata dayanıyor: 115 kW / 156 beygir gücü-
ne sahip bir Deutz TCD 4.1 L4 dört silindirli
motor burada itiş gücü sağlıyor. Kramer'de
motor isteğe bağlı, standart 100 kW / 115
beygir gücüne sahip 3,6 litrelik bir ünite.
JCB, Ecomax dört silindirli motoruyla TM
420'de 108 kW / 145 beygir gücü sağlayan
4.8 litrelik bir dahili motor kullanıyor.
Her üç makine de isteğe bağlı bir geri tep-
meli fanla donatımış ve DOC ve SCR ka-
talizör kombinasyonu ile egzoz emisyon
satandartları IV, bu yüzden AdBlue'ya ih-
tiyaçları var.
12 l ile Kramer burada en küçük stoğa
sahip, Schäffer'de 20 l ve JCB gelen TM
420 arkada haznesine 29 l doldurabili-
yor. Bununla birlikte, asıl yakıt tüketimi
daha önemli: Kolay çiftlik çalışmaları, 16
km yol sürüşü ve 54 ton çakıl yüklemesi
ile yaklaşık 90 dakikalık test döngümüzde,
Powershift şanzımanlı hafif JCB TM 420
kazanan olarak ortaya çıktı: Tüketim bü-
yük bir değer! Özellikle nakliye sırasında,
JCB yükleyici, iki rakip adaydan saatte 3 l
daha iyiydi.
Schäffer, özellikle ağır yükleme işinde mo-
tor ve hidroliğin iyi koordinasyonuyla bizi
ikna etti: Burada 11 l / s‘den söz ediyoruz.
Test döngüsünün tamamı boyunca, 9660 T,
13.6 l / s dizel ile ortalamada kaldı. Kramer
Burada çok sayıda
tekerlekli yükleyici saklı:
Kramer KL 55.8 T güçlü,
ancak çok titiz çalışıyor
Schäffer, 9660
T’de iki kademeli
çift kavramalı
şanzımanla
bağlantılı olarak
dört silindirli
Deutz motor
kullanıyor
CB TM 420'deki altı kademeli Powershift şanzıman,
özellikle nakliye işlerinde (burada şirket içi)
güçlüydü
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...70
Powered by FlippingBook