profi_Ekim - page 54

profi / Ekim 2019 /
52
Pratik test
az kaldırm yapabildiği ve azami kaldırma
kuvvetinin ancak 2 m’nin biraz üstünde
olduğu bir kaldırma kuvveti profili orta-
ya çıktı.
Hem maksimum (3.98 m yükseklikte
6,627 daN) hem de 5.088 daN ile sürekli
kaldırma gücünde, Schäffer lider. 4.911
daN sürekli kaldırma kapasitesine ve
4.02 m yükseklikte maksimum 5 902 daN
kaldırma kapasitesine sahip Kramer KL
55.8 T, Schaffer’i takip ediyor. Ve yak-
laşık 5 396 daN ile KL 55,8 T, alt alan-
da da düzgün çalışıyor. JCB TM 420, test
grubumuzdaki en küçük makine, 4.284
daN'lik sürekli kaldırma kapasitesiyle
de bunu belli ediyor. Maksimum kaldır-
ma kapasitesi 4.07 m yükseklikte 6 215
daN'dir.
Üreticiler tarafından belirtilen azami
yükler de bununla büyük ölçüde tutarlı:
JCB, TM 420 için 4,1 ton, Schäffer 9660
T için 4,8 t ve Kramer KL 55,8 için 3,9 t
olarak belirtmiş. Sonuç olarak makineler,
silo yığını veya toprak yığınları üzerinde
çalışırken gevşek malzemeyi kırmak için
ölçtüğümüz maksimum kaldırma kuvvet-
lerinde yeterli rezervlere sahipler.
Kırılmadan bahsetmişken: Elbette kırma
kuvvetlerini devirme silindirlerinin saf
kuvveti olarak ölçtük. Yine, 6 814 daN'lı
Schäffer'in Z-kinematiği kuvvetli bir
şekilde çalışmaya devam ediyor. İyi bir
50000 daN ile Kramer ve JCB yükleyi-
cilerin değerleri belirtilen yükün hemen
üstünde. Bununla birlikte çalışmamızda,
güç her zaman yeterliydi, özellikle de yı-
ğında her iki kuvvetle de “oynarken”.
Burada belirttiğimiz kuvvetlerde bir şey
unutulmamalı: Kramer KL 55.8 T, kal-
dırma gücünü her durumda kullanabilse
de, Schäffer ve JCB'nin belden kırma
yönlendirmeli makineleri, ölçülen değer-
lerimizin yalnızca makine gerildiğinde
geçerli olduğunu dikkate almalıdır. Örne-
ğin, JCB, TM 420 için 6.670 kg'dan daha
fazla olmayan düz bir makineye sahip
bir devrilme yükünü belirtir, bükülmüş
bir makineyle 200 kg'a düşer. Aynı du-
rum, Schäffer 9660 T için de söz konusu:
devirme yükü, düz bir makine ile 7.900
kg'dan, bükülmüş bir makine ile 6.780
kg'a düşürüldü. Kramer, tekerleklerin
direksiyon açısına bakılmaksızın, tüm te-
kerleklerden direksiyon özelliği sayesin-
de 5.500 kg'lık statik devrilme yükünü
belirtir.
Teleskopik yükleyicilerin gücü, kaldır-
ma yüksekliğidir, burada da teleskopik
tekerlek yükleyiciler ölçülmeli. Atölye
kayıtlarına göre dönme noktasında ölçü-
len 5.44 m ile - Kramer burada en sonda.
6,10 m yüksekliğinde Schäffer 9660 T
yükünü kaldırabilir, JCB 5,75 m'ye ulaşır.
Sadece kaldırma yüksekliği değil, aynı
zamanda boşalmış kürekte ne kadarının
kaldığı da kayda değer. Burada mesafe-
ler küçülür ve değerler 4.42 m (Kramer),
4.44 m (JCB) ve 4.76 m'ye (Schäffer) dü-
şer. Ancak, tek başına yükseklik yeterli
değil, ancak aşırı yük genişliğine göre de
bakılmalı: Kramer, 1.71 m ile çok güzel
Genel olarak,
9660 T sağlam
bir şekilde
yapılmıştır, bu
aynı zamanda
şasi ve mafsallı
bağlantı için de
geçerlidir
Dört tekerlekten
çekişli şasi
manevra
kabiliyetinde
avantajlara
sahip, ancak kısa
dingil mesafesi
yükleyicinin ara
sıra sallanmasına
neden oluyor.
Arka aksın sarkaç
açısı 24°
JCB sarkaç aksı
kullanmıyor,
ancak zemin
ayarı için +/-
10 ° sarkaç
açısına sahip bir
bükülmeli sarkaç
mafsalı kullanıyor
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...70
Powered by FlippingBook