profi - page 53

profi / Temmuz - Ağustos 2019 /
51
karıştıracak alet, ekipman eksiklikleri olabili-
yor. Bir başka anız yakma nedeni mevsimsel
zorunluklar oluyor. Bir ürünü hasat ettikten
sonra özellikle ikinci ürün mekanizasyonun
da toprağı işlemek veya diğer işlemler için
yeterli vakit olmuyor. Günümüzün popüler
nedeni olan bir diğer nedenlerinden biri de
yakıt maliyetleri. Çiftçilerimiz genelde zaten
aynı tarlayı sürsem şu kadar dekar tarlayı
yine aynı masrafı yapacağım diyor. Çoğu za-
man dekar başına düşen cezayı vermeyi ter-
cih ediyorlar. Toprak düzeyindeki anız aynı
zamanda bizim ülkesel bazda sorunumuz
olan toprak erozyonunu engellemeye yara-
yan bir faktör. İki türlü belli başlı erozyon
var. Rüzgar erozyonu ve su erozyonu. Toprak
yüzeyinde tuttuğumuz anız, hem rüzgar hem
su erozyonuna karşı önemli ölçüde konum-
da bulunuyor. Ayrıca toprakta yaşayan gözle
görülen, gözle görülemeyen birçok canlı var.
Siz aynı toprağı yakarak bunları da yok etmiş
oluyorsunuz. Tabi anızı yaktığınız zaman top-
rak yüzeyinde 280-300 derecelere varan bir
sıcaklık oluşuyor. Bu sıcaklık zaten toprağı
toprak vasfından çıkarıyor. Üst katmanı bi-
zim için tamamen etkili olan katman. Tohum
ekim derinliği olan katmanı zaten siz toprak
vasfından çıkarmış oluyorsunuz" dedi.
"Hem toprağı, hem çevreyi
kirletiyoruz"
Anız yangınlarının çevreye de zararı oldu-
ğunu ifaden eden Turgut, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Bir biriyle bağlantılı bir süreç.
Bir hem toprağı öldürüyoruz aynı zamanda
çevreyi kirletiyoruz. Şehirde çamaşırını yı-
kayıp balkona asan bir bayanı bile dolaylı
yoldan etkiliyor. Asıyor çamaşırını geliyor
bir bakıyor ki yanmış anız parçaları, yaşlıla-
rımız var, çocuklarımız var, nefes alma güç-
lüğü çekenler var. Temiz hava ihtiyacı olan
kişiler var, bunlarında havasını kirletmiş
oluyorsunuz. Enerji hatları, telefon direkleri,
enerji iletim direkleri bunlarda zara görü-
yor. Hasattan sonra toprak üzerinde kalan
nasıl baş edebileceğimizi bilmek gerekiyor.
Bunun birkaç yöntemi var. Bu yöntemlerden
biri kısa yoldan kurtuluş reçetesi gibi görü-
nen bir sorun. Çiftçilerimiz anızını yakıyor.
Bir diğer yöntem anızı toprağa karıştırabi-
lirsiniz. Anızı çeşitli yöntemlerle toplayıp
balyalayarak toprakta uzaklaştırabilirsiniz.
Ama tabi bunlar ilk bakışta genel olarak
baktığınızda bir ek masraf olarak getirebi-
lecek yöntemler gibi geliyor. Ama inanın
toprağı yakmakla sizin sonradan toprağı
yakmakla kaybedilen organik madde, canlı-
ların aktiviteleri gibi faaliyetleri kazanmak
için belki de farkında olmadan kat kat fazla
gübre kullanımıyla, değişik ilaçların kullanı-
mıyla, çiftçilerimiz bitki gelişim düzenleyici
kullanımıyla kat kat masraf yapıyor."
"Zarar verilen canlı,
40 canlıyı etkiler"
Hasat yapıldıktan sonra insanların sanki o
alanda hiçbir canlı yokmuş gibi düşündükle-
rini aktaran Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi
Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Sa-
tar, "Aslında bu anız yakılan yerlerde birçok
tarla kuşlarının yavruları, yuvaları bulunu-
yor. Ayrıca birçok böceğin yumurtaları bulu-
nuyor. Bunun dışında birçok sürüngen ve kir-
pi omurgalı canlılar var bu alanda. Bu yüzden
bunlara çok dikkat etmek gerekir ve burada
yaşayan canlıların çoğu besin zincirinde çok
önemli bir yere sahip. Nedir bu, bunu şöyle
düşünebiliriz, bir canlıya zarar verdiğiniz za-
man o canlı, yaklaşık olarak 40 canlıyı etkiler.
Yani bazen bir canlı türünün sayısında, zarar-
lı türün sayısında çok büyük artış görürüz.
Nedir bunlar, doğal düşmanları yok edildiği
zaman bazı canlıların fazla sayıda doğada
görüldüğünü görebiliriz" diye konuştu.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62
Powered by FlippingBook