profi_Mayıs (2) - page 48

profi
ARAŞTIRMA
Dünya traktör pazarı
2019’u nasıl kapattı?
D
ünya tarım makine imalatçı birlikleri çatı kuruluşu Agrievolution (
tarafından 2019 yılını
da kapsayan “Dünya Traktör Pazarı” Raporu yayımlandı. Brezilya, ABD, Kanada, Avrupa, Türkiye, Rusya, Çin, Hin-
distan, Güney Kore ve Japonya’yı kapsayan raporun içeriğinde bazı Avrupa Birliği ülkeleri ile diğer ülkelerde satı-
lan/trafiğe tescil ettirilen traktör sayılarının (toplam ve 30 hp üstü) 2019 dördüncü çeyrek için geçen senenin aynı
dönemlerine göre yüzdesel değişimleri sunuldu. “Dünya Traktör Pazarı” raporuna göre 2019 yılında satılan/trafiğe tescil etti-
rilen traktör sayılarının 2018 yılının aynı dönemine göre başta Fransa, İspanya ve Almanya olmak üzere Avrupa, Güney Kore,
Rusya, Japonya ve ABD pazarları yükseliş gösterdiği görüldü. Türkiye, Kanada ve Brezilya’daki traktör satışlarında ise düşüş
söz konusu iken ABD ve Rusya’da 30 hp altı traktör satışlarında bir hareketlenme yaşandı. Japonya’da ise 30 hp üstü traktör
satışları giderek yükseliyor.
Dünya tarım makine imalatçı birlikleri kuruluşu Agrievolution tarafından yayımlanan “Dünya
Traktör Pazarı” raporuna göre 2018 yılını düşüşle kapatan başta Avrupa pazarı olmak üzere
birçok ülke, 2019’da pozitif değişim yaşarken, bazı ülkelerde görünüm negatifte kaldı
profi / Mayıs 2020 /
46
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54
Powered by FlippingBook