profi - page 46

profi / Temmuz - Ağustos 2019 /
44
Aşınmış yem karma vagonunu kurtarma
Yem karma vagonu
Günlük kullanılan yem karma vagonlarında, en çok aşınma karıştırma vidalarında ve üst yapı duvarında
oluşuyor. Her iki problem için de, paradan tasarruf etmenize yardımcı olan uygulanabilir çözümler var.
Birçok durumda bu çözümlerle, eski yem karıştırıcı birkaç yıl daha kullanılabilir hale gelebiliyor
kliniğinde acil durumlar
G
ünlük yem hazırlayan sığır çift-
liklerinde yem karma vagonları
hakim olmuştur. Çalışma ekono-
misi açısından alternatifsizdirler.
Çeşitli yem bileşenlerinin tam olarak tar-
tılması ve hassas bir şekilde karıştırılması
nedeniyle, hayvanlara istenilen yapıda
tamamen homojen bir yem hazırlamak
mümkün. Performans odaklı hayvancılık
ve sığır besiciliğinde, başka hiçbir yöntem
düşünülemez. Günde en az bir kez karıştırı-
lır ve besleme yapılır ve bu işlem yılda 365
gün sürer. Bu tekniğe gerçek bir alternatif
neredeyse yok.
Pratik
Sonradan kaynakla tutturulmuş metal plakalar, karışım kalitesinin iyileşmesini ve helezonun daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor
Yem karma vagonu-Klinik
uzmanları “ev ziyaretleri”
yapıyor. Burada, iki çiftçinin
ortaklaşa satın aldığı otonom
vagon tepeden tırnağa
muayene edildi. Kaynak
makineleri ve malzemeler
atölye aracında getirildi
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...62
Powered by FlippingBook