profi_Haziran - page 46

Haber
profi / Haziran 2019 /
44
Biçerdöverle hasatta
dane kaybı nasıl önlenir?
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve
Teknolojileri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Yılmaz, hasat öncesi
biçerdöverlerin bakımlarının yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak
yapılan bakımlarla hasat kaybının önüne geçilebileceğini söyledi
Ü
lkemizde ekilen yaklaşık 17
milyon tarım arazisinin hasa-
dı, yüzde 65-70 oranında ken-
di yürür hasat makineleri ile
gerçekleştirildiğine dikkat çe-
ken Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri
Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz
Yılmaz, kendi yürür hasat makinelerinin
kullanımı ve ürün hasadı sırasında karşı-
laşılan bazı sorunların olduğunu aktararak
sözlerine şu şekilde devam etti: “Biçerdö-
verler hasat makineleri içerisinde en çok
kullanılan makinedir. Ülkemizde yaklaşık
15 bin adet biçerdöver bulunmakta olup,
bu makinelerin hemen hemen tamamı mü-
teahhitlik yöntemiyle işletilmekte.”
Dane kaybı başlıca sorun
Prof. Dr. Deniz Yılmaz, “Ülkemizde kendi
yürür hasat makineleri içerisinde önem-
Prof. Dr. Deniz Yılmaz / Süleyman Demirel
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve
Teknolojileri Mühendisliği Öğretim Üyesi
li bir yer tutan biçerdöverler ile her yıl
ortalama 25 milyon ton ürün hasat edil-
mekte olup, biçerdöver ile ürün hasadında
dane kaybı başlıca sorun olarak bilinmek-
tedir. Biçerdöver ile yapılan hasatta kabul
edilebilir dane kaybı yasal sınırı yüzde 2
iken, uygulamada bu değere ulaşmak ol-
dukça güç. Oluşan dane kaybının yalnızca
yüzde 1 azaltılması durumunda 250 bin
ton tahıl toprağa dökülmeyecek ve yakla-
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...62
Powered by FlippingBook