profi_Ekim - page 46

Rapor
profi / Ekim 2019 /
44
Doğum bölmesinde, hayvanın doğum ala-
nı derhal temizlenir ve dezenfekte edilir.
Doğumdan sonra, daha sonradan oluşa-
cak ayrılma stresini önlemek için ineği ve
buzağıyı nispeten hızlı bir şekilde ayırırız
"diyor.
Yem olmazsa süt de olmaz:
İki çalışan,
günde beş farklı oranda yaklaşık 100 ton
yem üretmek için çalışıyor. Biri besleme
tablalarını iterken, diğeri ana yemeği yük-
ler. Silo alanı ise devasa: yaklaşık 3,2 ha
hareketli silo ve yem bileşenleri için 2 500
m²'lik bir hal.
Otonom karıştırma vagonları henüz kurul-
madı. Şimdiye kadar, çim silajını önceden
gerilmiş Case IH Magnum 7210 ile bir HW-
80 üzerine yüklüyoruz. Daha sonra, yem,
mısır silo tabağı üzerinde merkezi olarak
Peecon karıştırma arabalarına aktarılıyor.
Holland’ın bize dimensyonlarını gösterdiği
her iki karıştırma vagonu da, biri 36 m3,
diğeri 42 m3, üç dikey helezon kullanıyor.
Mısır, ot silajı, saman, buğday, tahıl mısırı,
kolza unu ve mineral yem gibi geleneksel
bileşenlerle besleme yapılıyor.
Silo mısırında da, sürü yöneticisi Martin
Moos'un büyük bir hayranı olduğu istik-
rarlı yapıya benzeyen Amerikan etkisi var,
”diyor Holland:“ Depomuza güveniyoruz.
Bu, aynı zamanda daha iyi rumen stabili-
tesi ile samanı önemli ölçüde kurtarıyor.
Sıkıştırma eksikliğinden kaynaklanan de-
polama sorunumuz yok"
Çim silajı, Hohen Luckow arazisinde hem
kalıcı merada (155 hektar) hem de tarla
çimenlerinden (250 hektar) oluşturuluyor.
Toplamda, tarım alanının yaklaşık yarısı,
yani 1000 hektar, süt sığırlarını beslemek
için kullanılıyor. “Parçalama sırasında,
kendi parçalayıcımız yeterli olmadığından
bir taşeron tarafından destekleniyoruz.
Bunun dışında, kendi taşeron işletmemiz
yem hasadı için oldukça iyi bir şekilde ça-
lışıyor ”diyor Holland.
Bu büyük şirkette dizginleri kim ve nasıl
bir arada tutuyor? Karin Holland ailenin
özünü tanımlıyor: "Temel taşı iyi bir be-
raberlik ve karşılıklı güven. Tarımda ve
taşeron firma operasyonlarındaki günlük
işler, Agrarmonitor yazılımı ile dağıtılıyor.
Aynı zamanda makinelerin bakım aralık-
larını da içerir. Yine de, kocam ve tesis
bakım müdürümüz çokça dışarıda zaman
geçirmek zorunda kalıyorlar ve sorunlara
yerinde müdahale ediyorlar.”
Makineler için Walther uzun süredir "adb-
lue içermeyen" bir strateji izlemiş. "Ancak,
bu artık mümkün değil" diye gülümsüyor
Junior Holland. "Traktörlerimiz çok çeşitli,
rengarenkler: Case IH, Fendt ve John Dee-
re ve New Holland belden kırma kamyon."
Anahtar makineler yılda 1,500 saat beş
Quad traktör 800 saat kadar işliyor. Bu
arada Hour King, karıştırma vagonu önün-
deki John Deere 8200, 35 000 çalışma sa-
atiyle rekoru elinde tutuyor. Tarımda, aile
kışlık buğday, arpa, kolza ve silo mısırına
güveniyor. Pulluk kullanmıyorlar ve ço-
ğunlukla derin toprak işlemesi yapılmıyor.
Holland, "Tahıl ve kolza ekimi için, Hors-
ch'ten (Focus ve Avatar) sıralı ve doğru-
dan ekim teknolojisi ve Brezilya'dan bir
mekanik ekim makinesi kullanıyoruz" di-
yor. Mahsul koruması, Dubex'ten 12.000
litrelik bir püskürtme ile yapılıyor. “N-sen-
sörü kullanarak mineral gübre uygulaması
yapıyoruz. Toprak örneklerini sahaya özel
olarak çekiyoruz, daha sonra da kireçliyo-
ruz " diye açıklıyor Holland.
Üzerinde durmak isteriz:
Hohen Luckow
malikanesi 1994 yılında mütevelli tarafın-
dan devralınmış. Bugün, 2.500 ineğe sahip
bir çiftlik, bir taşeron çiftlik ve 2.000 hek-
tardan fazla ekilebilir tarım alanı oldukça
profesyonel bir şekilde yerleştirilmiş. Ör-
neğin, tüm gübre hortumlanıyor.
Sönke Schulz
Mülke bağlı taşeron, hasat zamanı, güçlü performanslı biçerdöverlerin zemini koruyacak şekilde
kullanılmasında tamamen paletli traktörlere güveniyor
Kireç bazen uygulama
kartlarına uygulanır;
N-sensörler azot
gübrelemesi için
kullanılır. Yayma
tekniği Bredal'dan
geliyor
Tüm nakliye işleri
için Fruehauf'tan
dönüştürülmüş
yarı römorkların
kullanılması Hohen
Luckow için tipik bir
tutum
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...70
Powered by FlippingBook