profi_Haziran - page 44

profi / Haziran 2019 /
42
Traktör dosyası
TÜMOSAN
8075
1
984 yılından itibaren üretimi
devam eden ve çiftçilerin beğe-
nisini kazanan “Tarlaların Vaz-
geçilmez Klasiği” Tümosan 8075
modeli, başta Türkiye olmak
üzere dünyanın dört bir yanındaki çiftçiler
ile buluşmaya devam ediyor. 4 silindirli,
Turbo Intercooler özelliğine sahip yüksek
performanslı Tümosan motorların entegre
edildiği 8075 modeli, 3,9 litre silindir hac-
mi ile yüksek çekiş gücü ve düşük yakıt
tüketimi sayesinde çiftçilerin çözüm dostu
oldu.
Çiftçeker geçiş sistemi
Müşterilerin isteğine bağlı olarak 12 ile-
ri - 3 geri ve 12 ileri-12 geri Tümosan
transmisyon seçenekleri ile sunulan 8075
modeli, elektro-hidrolik kumandalı di-
feransiyel kilidi ile yüzde 100 kilitleme
sağlamakla beraber mekanik kumandalı
arka diferansiyel
sistemi de çiftçi-
lerin zorlu şartlar
altından kalkması-
nı sağlıyor. Trans-
misyon seçeneğine
bağlı olarak çiftçi-
nin tercihine sunu-
lan mekanik veya
elektro - hidrolik
kumandalı çiftçe-
ker geçiş sistemi
ergonomik bir ya-
pıda müşteriler ile
buluşuyor.
Zirai ekipmanlar uyumu
Zirai ekipmanlar ile optimum çalışmanın sağ-
lanması için mekanik kumandalı 540/540E
olmak üzere çift devir kuyruk miline sahip
olan 8075 modeli, uygun devirlerde çalışma
sağlayarak çiftçilerin ekonomisini de düşünü-
yor. 8075 modeli aynı zamanda tekerlek dev-
rine senkronize kuyruk miline sahip. Hidrolik
bağlantılı ekipmanlarla daha rahat bir çalış-
ma sağlanması amacıyla 4 adet hidrolik güç
çıkışı bulunan 8075 modeli ayrıca 2200 kg
kaldırma kapasitesine sahip. Standart olarak
sunulan Radyo/MP3 Çalar ve müşterinin iste-
ğine bağlı olarak kabinli modellerde entegre
edilebilen dijital klima seçeneğiyle, 2WD ve
4WD, gölgelikle ve kabinli olmak üzere çift-
çilerin ihtiyacını karşılayacak tüm lastik op-
siyonları ile beraber çiftçilerin çözüm ortağı
olmaya devam edecek.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...62
Powered by FlippingBook