profi_Ekim - page 44

Rapor
profi / Ekim 2019 /
42
MAKİNE PARKI
HOHEN LUCKOW ÇİFTLİĞİ
Traktörler ve otonom araçlar
John Deere, Case IH ve Fendt (100 ila 300
PS), 5 Quadtrac (350 ila 450 PS), 2 Agro-
meter-Gübre çekici hortum, Case IH Teles-
kop- ve tekerlek yükleyici, 2 Claas Cougar,
Schäffer Teleskopik yükleyici
Zemin işleme
Väderstad Carrier (12 ve 8 m), Horsch
Joker (12 m), Horsch Terrano (12 m),
Köckerling Allrounder (14 m)
Ekim tekniği (tohumlama)
Focus (7,20 m), Maestro (6/18 m) & Horsch
Ava¬tar (12 m) , Semeato (5,40 m)
Bakım ve mera
Bredal-Streuer, Dubex-Püskürtücü
(12.000 l, 36 m), Yayıcı: Annaburger ve
Berg¬mann, Claas Discus, Volto ve Liner
Hasat ve nakliye
Claas Paletli biçerdöver, Case IH, John
Deere ve New Holland (9 bis 10,50 m),
Claas Jaguar, Claas Köşeli ve silindir balya
presi, John Deere ve Krone, Dolly aks ile
yarı römork, ABD'den itme vagonu, Anna-
burger ve Strautmann'dan damperli
kamyon
Besleme teknolojisi
3 dikey helezonlu Peecon karıştırma ara-
bası (36 ve 42 m³)
Ve "Yeşil enerji"den bahsedersek, Hohen
Luckow tesislerinde 70 megawatt elektrik
gücüne sahip 21 kiralık rüzgar türbini var!
Sıvı gübreye geri dönelim:
"Çiftliğin çev-
resine, yıldız biçiminde 12 km'lik yeraltı
gübre hattı döşenmiş, ilgili parsellerde
hidrantlarla bitiyor. İki adet otonom Agro-
meter aracımızla yılda yaklaşık 120.000
m³ sıvı gübre ve kirli su üretiliyor. Birinin
30 m genişliğinde bir çekme hortumu bağ-
lantısı var, diğerininki 36 m. İlkbaharda,
mısır öncesi gübreyi alabilmek için bir ta-
şeron firmadan destek alıyoruz.”
Joachim Walther boru teknolojisine tama-
men inanıyor: "Çok daha etkiliyiz ve artık
yol üzerinde sıvı gübreleme yapmak zo-
runda değiliz - köy için çok büyük bir ka-
zanç." Uygulama için Felix Holland: "İşler
iyi giderse, 12 saat içinde iki kişilik çalış-
mayla 1.200 m³.’ün üstesinden geliyoruz”
diyor. "Tabii ki performans aynı zamanda
yüzey yapısından da kaynaklanıyor:" En
küçük alan 10 hektar, en büyük 250 hek-
tar "diye ekliyor.
Taze emziren inekler, günde iki kez 12x12
yan yana düzenekli sağımhanede sağılır,
kalan tüm hayvanlar, 2x20 yan yana dü-
zenekli sağımhanede kalır. Yıllık 11.000
kg'dan fazla olan şu andaki inek ortalama-
sıyla sağım sistemi sınırda çalışıyor; gün-
de sadece iki sağım seansı olmasına rağ-
men. İki sağımcı ve bir sürücü, neredeyse
75.000 kg kazanmak için üç vardiyada 24
saat çalışıyor. Yakında bir 72lik açık sağım
karuseli 40 sağım yerinin yerini alacak.
Sütün mandıraya nakliyesi şirket tarafın-
dan organize ediliyor.
Hayvan kontrolü için, arkadaşça etki eden
işletme müdürü Walther'in arkasındaki
ekip dijital çözümler kullanıyor: "Her ine-
ğin ilave bir kulak küpesi var. RFID çipi
üzerinden hayvanlar bir el bilgisayarıyla
tanımlanıyor. El bilgisayarını kulak çipinin
temas etmeden yakınlaştırsanız, hayvan-
la ilgili tüm verilerin depolandığı cihazda
bir dosya açılır." Holland, “Bununla bir-
likte, hayvanların görsel yaklaşımı ve
gözlemlenmesi daha da önemli” diyor ve
ekliyor: “Sürü yöneticileri hayvanları nite-
lemek için günde dört kereye kadar ahı-
ra geliyorlar.” Gebelik kontrolleri (TU) ve
çiftleşmeler çalışanlar tarafından gözleni-
yor. Örneğin, Gebelik kontrolleri (TU) için
yöneticiler, görüntüyü doğrudan dijital
gözlüklerde gösteren ultrason ekipmanını
kullanır.
Anahtar Kelime Gebelik:
"Ortalama olarak
günde sekiz hayvan buzağılıyor. Yavrula-
madan hemen önce, stresi en aza indirmek
için hayvanlar ayrılır.
Taşeronlar arasında nadir görülen Claas Cougar kendinden itmeli çim biçme makinesi; bunlardan biri
öncelikle yedek parça dağıtıcısı olarak işlev görüyor. Sürülmeyen alanlar römorkör tarafından temizleniyor
Ekim ve hasat için
beş adet Quadtrac
kullanıyorlar
Hohen Luckow
mülkünde, kendi
atölyesinde, çok
sayıda onarım işlemi
kendi enerjileriyle
gerçekleştiriliyor
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...70
Powered by FlippingBook