profi_Ekim - page 43

4
5
6
Doğum bölmeli üreme ahırı
Yerçekimi kuvveti esaslı sıvı gübre göleti
Hohen Luckow Malikanesi
3
4
2
5
1
yarısı istihdam ediliyor. Ayrıca atölye
ustaları ve mekanik işçiler de burada ça-
lışıyor. Felix Holland “7810 şanzımanının
onarımı burada bizim insanlarımız için bir
sorun değil” diyor.
Çiftlik, geleceği “süt”te görüyor ve bunun
için gelecek odaklı çalışan üç müdür var.
Amerikan tarzı açık ahırlar modern bir iz-
lenim bırakıyor: geniş yürüyüş yolları ve
kum havuzlu derin kutular hayvanların
rahat etmesini sağlıyor; Ahır kokusu bile
zar zor alınıyor.
Dört ila altı grupta yaklaşık 1000 adet
sığır barındıran en büyük ahır, 240 m
uzunluğunda ve 40 m genişliğinde. (0.96
hektar!). İkinci 6-sıralı durak simetrik bir
pozisyonda yerleştirilmiş. Alanın aşağısın-
da, kuruya alınan inekler ve buzağılar için
bir üreme ahırı ve bir buzağı ahırı bulu-
nuyor.
Buzağı ahırından söz etmek gerekirse:
Yeni doğanlar 14 günlük oluncaya kadar
bireysel buzağı bölmesinde, sonra grup
buzağı bölmesinde bakılırlar. Ziraat öğ-
rencisi Felix Holland hijyen standartlarını
anlatıyor: “Buzağılar bireysel bölmeden
çıktıktan sonra, tüm alan temizleniyor, yı-
kanıyor ve kurutuluyor. Sağlıklı buzağılar
bizim sermayemiz. Bu nedenle sığır yetiş-
tiriciliğimizi geliştirmek için eski binaları
yakın zamanda yeniledik.”
Gübre lojistiği yerel şartlar için alışılagel-
mişin dışında: İki inek arasında ortada bir
lagün var. Yürüme yollarındaki dışkılar bir
mini yükleyici ile günde iki kez bir drenaj
kanalına itildikten sonra, ahırdan bu re-
zervuara doğal bir meyil üzerinden akar
- günde 200 m³'den fazla! Gübre olarak
daha uzak alanlarda katı faz kullanmak
için gübrenin bir kısmı ayrılıyor. Kalan sıvı
gübre 390 kWel biyogaz tesisinde rafine
ediliyor. Holland, "Tesisi yalnızca gübre ve
yem artıklarıyla işlettiğimizden, verimi ta-
mamen süte bağlayabiliriz" diyor.
Her hayvan için dijital bir dosya tutuluyor Hayvan
tanımlaması, kulak çipiyle gerçekleşir
Kendilerine ait iki otonom Agrometerle, şirket gübresinin büyük bir bölümünü hortumla çekiliyor
profi / Ekim 2019 /
41
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...70
Powered by FlippingBook