profi - page 38

Hayvancılık ekipmanları
profi / Temmuz - Ağustos 2019 /
36
Kullanım raporu: Bauer BRU 400/2000
Sıvı gübreden
EuroTier’de tanıtımı yapılan Bauer’ın sıvı gübre işleme tesisi BRU, dışarıdan enerji
sağlamak zorunda kalmadan sıvı gübreyi ayırıyor ve sterilize ediyor. Elde edilen
"geri dönüşüm malzemesi", herhangi bir sağlık riski olmadan ahırdaki yatma
bölümlerinde güvenle kullanılabiliyor
hijyenik çöp
İ
neklerin rahatça yatmaları gerekir. Bu
yeni keşfedilmiş bir şey değil. Gerekli
zemin dolgu malzemesini düşünürsek
finansal açıdan zorlayıcı. Ancak çiftliğin
gübresinin günlük olarak ayrıştırıp yeterli
miktarda katı madde eklenmesi durumun-
da neden yatak altlık malzemesi alınmasına
gerek olsun? — Giderek daha fazla sayıda
süt çiftçisi bunu görüyor ve bu nedenle sıvı
gübre ayrıştırmaya yatırım yapıyor. Ancak,
gübre içindeki patojenik mikroplara bağlı
olarak hayvanların sağlığı için riskli ola-
bileceği endişesi taşınıyor. Avusturya'dan
Bauer Grubu'nun devreye girdiği nokta da
tam burası. Şirket, iştiraki üretici FAN olan
yan kuruluşla birlikte EuroTier 2018’de ay-
rıştırılmış katı gaz ve yağ olmadan sterilize
eden bir tesis sundu.
Gaz ve yağ yerine, üretici katı madde için-
de bulunan mikroorganizmaları kullanıyor.
Bunlar katı maddeyi hedeflenen oksijen
Burada gösterilen BRU
2000’e ek olarak, Bauer,
EuroTier’den beri, 400
ineğe kadar hayvana
sahip olan çiftliklere,
altlıkları dezenfekte
etmek için ikinci bir
kompakt tesis sunuyor
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...62
Powered by FlippingBook