profi_Ekim - page 30

Hayvancılık ekipmanları
profi / Ekim 2019 /
28
ADIM 9: SORUN GİDERME
ADIM 10: ŞİMDİ SIRADA KAPLAMA MALZEMESİ VAR
ADIM 11: NİHAİ
MÜHÜRLEME
ADIM 8: ASTAR UYGULAMASI
TOZ ÇEKME
Döşeme sistemi üç katmandan
oluşur: Alt kısım bir astar (Silikal
R 54). Bu nispeten incedir, böy-
lece yerdeki tüm delikleri ve gö-
zenekleri kapatabilir. Sertleştirici
miktarı belirtildiği gibi, toprağa
ve malzeme sıcaklığına ayarlan-
dıktan sonra hassas olarak tartılır.
Astar, sıradan bir boya silindiri ile
uygulanır. Astar "hissedilir biçim-
de" koku yaptığı için, uygulayıcı,
ahırların yeterli şekilde havalan-
dırılmasına dikkat eder.
Üst katman uzun bir süre "açık" olmasa da,
birçok sinek yere yapışır ve tekrar kazın-
ması gerekir. Ancak sonunda üç katman
birden zemini koruduğu için, sineğin oluş-
turduğu delik çok büyük bir öneme sahip
değil. Son kat mühür gibidir, rulo fırçayla
gri veya yeşil renkte boyanır. Koruyucu fil-
min çizilmesinden ve çıkarılmasından son-
ra, son katman yarım saat içinde sertleşti-
rilir. Bir saat sonra, besleme yolu tamamen
yem yüklenebilir ve hayvanları beslemek
için kullanılabilir.
Testere, taşlama, doğrama: Saliplan
tadilat sırasında hiçbir yere dokun-
maz. Tüm çalışmalarda öyle ya da
böyle toz seviyesi dikkate alındığın-
dan, şirketin tüm cihazları toz emme
sistemine sahiptir. Çeşitli ve binlerce
Euro'luk pahalı elektrikli süpürge, sü-
rekli ince tozu veya sıklıkla
kaba kumla karışık tozu
emiyor ve
topluyor.
Bununla birlikte, Sa-
liplan bir miktar toz
salmanın neredeyse
kaçınılmaz
oldu-
ğunu kabul edi-
yor.
Özellikle,
oluğun önündeki
gibi, girintiler ma-
nuel olarak zımpa-
ralanacaksa, emme
sistemi her zaman
zemine doğru şe-
kilde dayanamadı-
ğından, her zaman
tekrar tozlanacak-
tır.
Çeyrek saatlik bir süreden sonra astar donar ve sertleşir. Bir
kazıyıcıyla, çıkıntılı çakıl taşları, sıçramış maddeleri ve sinekler
kazınır. Ayrıca alt tabakaya verilen hasar da onarılacaktır. Örne-
ğin, bir tamir spatulası kullanarak (Silikal HK 21) Saliplan ile çat-
lakları doldurun. Ancak, mucizeler beklemeyin: “Genel olarak,
altyapı nedeniyle derinlemesine oluşmuş hasarı bir gün içinde
onaramayız” diye açıklıyor şirket sahibi Thomas Steinhauser.
Derin delikler varsa, bağlayıcı bileşen olarak PMMA ile birlikte
bir tamir harcı (Silikal RH 65) yapılır. Özellikle pürüzlü alanlar,
dolgu maddesi ve R 62 malzemesi ile astarlanır.
Artık üst katmanın kurulumu gerçekleşiyor. Yine Silikal R 62 malzemesi kullanılıyor. Bu-
rada yeşil renk kullanılmış ama Saliplan üst tabakayı gri renkte de sunuyor. Sınır zemini
korumak için tekrar bant kullanılıyor ve folyo örtülüyor. Karıştırdıktan sonra, kaplama
malzemesi zemine dökülüyor ve rulo çekçekle dağıtılıyor. Rulo çekçek her noktada 2 mm
tabaka kalınlığı elde etme avantajına sahip.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...70
Powered by FlippingBook