profi_Mayıs (2) - page 30

profi / Mayıs 2020 /
28
“B
ir işi yapacaksan en iyi şekil-
de yap!” Bainbridge Farms
markasıyla bir aile işletmesi
yöneten sığır ve koyun
yetiştiricisi Simon Bainbridge, bu ilkeye sıkı
sıkıya bağlı kalma iddiasında. İşletmenin
merkez çiftliği Donkin Rigg, Morpeth kasa-
bası yakınlarında bulunuyor. Simon’ın anne
ve babası Ivan ve Elisabeth tarafından,
hazineden kiralanan arazi üzerinde kurulan
işletme, neredeyse 30 yıldır burada faali-
yet yürütüyor. Ivan, çiftçilik kariyerini
neredeyse 50 yıl devam ettirdikten sonra,
o dönemde 145 ha genişliğinde olan arazi-
nin yaklaşık 20 sene önce Simon’a devre-
dildiğini öğreniyoruz. Öte yandan,
işletmenin elindeki arazilerin büyüklüğü,
gerek yeni kiralanan yerler, gerekse 283
ha’lık bir arazinin satın alınması sonucun-
da, aradan geçen sürede 670 ha’a ulaşmış
durumda.
Bainbridge ailesinin organik tarıma geçişi ise
2009 yılında başlamış olmakla birlikte, 24.000
hayvandan oluşan organik serbest gezen tavuk
işletmesi ancak 2017 ilkbaharında kurulabildi.
Bu yatırım kararının alınmasında, “Brexit”
nedeniyle işletmenin temel faaliyet alanlarının
ayakta kalma olanaklarını etkileyebilecek belir-
sizlikler önemli rol oynadı. Yumurta çiftliği, artık
işletme gelirlerinin neredeyse üçte ikisini orta-
ya çıkarıyor. Sekiz ayrı gruptan oluşan yumur-
ta tesisinin yönetiminde, Simon’a lisanslı
denetmen ve tarımsal değerleme uzmanı olan
eşi Claire eşlik ediyor. Ailenin iki çocuğu Abiga-
il ve George’un bakımına ek olarak, işletmede-
ki idari işlerin büyük kısmı da yine Claire’in
sorumluluğunda yürütülüyor.
Bainbridge Farms işletmesine ait dört çiftliğin
her birinde çeşitli çiftlik binaları mevcut. Simon
Bainbridge, bu parçalı yapının, lojistik sorunu
yaratmak bir yana dursun, hayvan sağlığı açı-
sından önemli bir avantaj kazandırdığı görü-
şünde: “Farklı sınıflardan danaları, yavrulayan
hayvanları ve kesime hazırlananları bu sayede
ayrı yerlerde tutabiliyoruz.”
Sığırlar ve koyunlara verilen yemin tamamı, çift-
liklerin etrafındaki tarlalarda yetiştiriliyor ve
bugüne kadar hayvanlar için hiç konsantre yem
almaya ihtiyaç duyulmadığı ifade ediliyor.
Birleşik Krallık’ın Northumberland şehrinde, dört farklı çiftlikten oluşan 670 ha’lık arazi üzerinde
organik sığır ve koyun yetiştiren, aynı zamanda yumurta üretimi yapan bir çiftçi, ailesinin
geleceği için önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. İşletmede hemen hiç ara vermeyen
yatırımların sonuncusu, yeni bir sürü yönlendirme sistemi oldu
Güvenlik ve
verimlilik
Simon ve Claire Bainbridge, Birleşik Krallık’ta,
Morpeth yakınlarında soyadlarını taşıyan aile
işletmesini yönetiyorlar
Yeni sürü
yönlendirme
sistemine yapılan
yatırım, tüm ilgili
işlemlerin tek bir
kişi tarafından
güvenli bir şekilde
yürütülmesine
imkan veriyor.
Sistemde, operatör
için yükseltilmiş
platform bile
mevcut
profi
HAYVANCILIK EKİPMANLARI
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...54
Powered by FlippingBook