profi_Ekim - page 28

Hayvancılık ekipmanları
profi / Ekim 2019 /
26
ADIM 6: ASTAR İÇİN ÖN
HAZIRLIK
ADIM 7: SON HAZIRLIKLAR
ADIM 5: DERİN DELİKLERE FREZE UYGULAMA
ADIM 4: ZEMİN KUMLANIR
Daha sonra, zemin kumlama makinesi ile işlenir. Bir yan-
dan, yan dikişin önünde yukarıda belirtilen eğimi elde et-
mek için küçük çelik bilyeler serpilir, öte yandan yeterince
sert bir yüzey elde etmek amaçlanır. Bu işlem, özellikle
söz konusu aşırı düz çakıl taşları için geçerlidir. Saliplan
tarafından kullanılan çelik bilyeler cihaz tarafından tek-
rar emilir, tozdan arındırılır ve pürüzlendirme için tekrar
kullanılır. Çelik bilyalar kullanıldıkça küçülür, bir noktadan
sonra makine tarafından geri toplanamaz hale gelir, sürekli
olarak daha küçüktür. Bu nedenle zaman zaman yeni çelik
bilyelerin doldurulması gerekir.
Burada olduğu, aynı eski toprak
kaselerde oluşan derin delikler
varsa, büyük makinelerle çalıştır-
mak yeterli gelmez. Bu durumda,
bir Saliplan çalışanı elde tutulan bir
cihazla derin delikleri frezeyle yü-
zeyleri kaldırır. Kir ve tozun büyük
kısmı derhal emilir.
Sonradan kaplanmış zeminden kaplanma-
mış kısma geçişin düz bir çizgide gerçekleş-
mesi için, zemine yapışkan bir bant tuttu-
rulur. Kullanılan teknik, yapıştırma işlemini
şaşırtıcı derecede hızlı hale getirir. Yaprak
üfleme makinesiyle "Temiz" iş yapmak Sa-
liplan için önemli. Sadece güzel göründüğü
için değil. Aynı zamanda toz, taşlar ve diğer
kirler döşemenin yapışma özelliğini azalttı-
ğı için. Günde birkaç kez, iki yaprak üfleyici
adeta kuşanmış bir şirket çalışanı, ahırı do-
laşır ve geçerken tavandan örümcek ağla-
rını, besleme yolundaki tozları ve besleme
çitindeki kopmuş parçaları süpürür.
Amaç, zemin kaplamasını bir saat için-
de sertleştirmektir. İşleme sırasındaki
sürprizlerden kaçınmak için Saliplan her
zaman zemin ve sıvı plastik sıcaklıklarını
kaydeder. Başlangıç değerine ve istenen
işleme süresine bağlı olarak bu, sertleş-
tiricinin içeriğini belirler. Son olarak, tüm
değerler işi belgelemek için bir tabloya
girilir.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...70
Powered by FlippingBook