profi_Ekim - page 27

profi / Ekim 2019 /
25
Başka bir çalışmadan önce, Saliplan her
zaman önce bir derz çizgisi veya bir
derz kesimi uygular. Bu işlem, yalnızca
kaplanacak alanın ne kadar derin ol-
duğunu göstermekle kalmıyor, bu derz
kesimi yapısal olarak da anlamı var.
Kaplanan alanın kenarlarındaki derin-
leşme nedeniyle, hassas kenar aşırı de-
recede stabilize olur - bu sayede günlük
yaşamda rahatsız edici bir etki yaratmaz. Ke-
simden sonra kesimin arkasındaki alan ayrıca
kama şeklinde bir şekilde zımbalanır. Böylece
bir eğim oluşur. Bu eğimin derzdeki en derin
noktası kaplanmamış alanın tam sınırına denk
gelir. Bu sayede yan kenarın aşırı yük altında
bile gevşeyip kırılmayacağı ve nemden sızdır-
mayacağı garanti edilmiş olur.
Zemin, sürekli olarak meydana gelen besleme asitlerinden
dolayı yıkanmış betona benziyorsa, herhangi bir kaplama
temelde zor uygulanır. Açıkta kalan çakıl taşları son derece
pürüzsüz olduğundan, çoğu kaplama sistemi kötü yapışır. Sa-
liplan ise, gevşek çakıl taşlarında çok daha büyük bir problem
görüyor. Bu nedenle, her türlü zemin taşlama yaparak ya da
bir frezeyle zımparalanır. Zemin taşlama makinesinin sivri
makaraları gevşek malzemeyi kırar. Böylece kaplama, zemine
yapışma konusunda gerçek bir şans elde etmiş olur.
Gevşek malzeme çıkarıldıktan sonra,
sıra yüzey taşlama makinesine gelir.
Çıkıntılı taşlar kaldırılır, böylece toprak
"dağlık alan görüntüsünü" kaybeder.
Ayrıca, yüzey taşlama makinesi munta-
zam bir derinliğe neden olur. Açıklanan
amaç, düzlemde 2 mm'lik bir derinlik.
(ve dolayısıyla tabaka kalınlığı).
SALIPLAN PMMA İLE BÖYLE YENİLİYOR
ADIM 1: DAHA İYİ DURDURMA İÇİN KAMA
ARTILAR - EKSİLER
ADIM 2: TAŞLAMA ZIMPARA GEVŞEK TAŞLARI SÖKÜYOR
ADIM 3: YÜZEY TAŞLAMA MAKİNESİ ZEMİNİ DÜZLER
Maliyetler:
Saliplan, Silikal tarafından
profesyonel kullanıcılar için özel olarak
geliştirilen plastikler kullanıyor. Bu, alt ta-
bakanın uygun şekilde hazırlanmasını ve
kaplamanın uzun süre dayanmasını sağlı-
yor. Çiftçinin yapması gereken tek önlem,
yenilemeden iki gün önce zemini bir buhar-
lı temizleyici ile temizlemek. Bu arada nor-
mal beslemeye devam edebilirsiniz.
Yenilemenin ne kadar pahalı olacağı, öncelik-
le çalışılacak alanın boyutuna bağlı. Yüzeyin
minimum genişliği 60 cm'dir, aksi takdirde
makinelerle çalışmak mümkün olmaz. Mali-
yet üzerindeki büyük etki, bölgenin bir günde
rehabilite edilip edilemeyeceğini de gösterir.
Saliplan, delikler oluştuğunda fark yaratır
– bu durumda genellikle "yama" yapılması
gerekir. Aksi taktirde tadilat ücreti m2 ba-
şına 85 € ‘ya gelir, yalak yemekleri 10 € /
m
2
ek ücrete tabidir. 40 m uzunluğunda ve
1,20 m genişliğinde bir yem yolu için en az
4 080 EURO ödenmesi gerekiyor. (Avrupa
birim fiyatları) Deliklerin doldurulup eşit-
lenmesi gerektiğinde ilave masraf çıkar.
Önemli:
Saliplan sadece sabit fiyat teklifle-
ri sunar. Yenileme bu nedenle asla tekliften
daha pahalı olmaz. Saliplan, asıl malzeme
ihtiyacının hesaplanan harç tüketiminden
daha düşük olduğu ortaya çıkarsa, para ia-
desi yaptığını söyledi. Oldukça adil.
Sonuç:
Saliplan, yem yollarını akrilik cam
(PMMA) ile kaplar ve yeniler. Malzemenin
avantajı, dış sıcaklıktan bağımsız bir kurulum
oluşu. Malzemenin hızlı sertleşmesinin yanı
sıra, besleme yolu saatler içinde tekrar kulla-
nılabilir. Kurulumun tek başına yapılamaması
sistemi pahalı kılar. Öte yandan, maliyetlerin
değil, aynı zamanda sistemin uzun ömürlülü-
ğünün altında yatan unsur, zeminin önceden
tam ve profesyonel bir şekilde hazırlanmasıdır.
Martin Zäh
BB
Donma noktasının altında montaj mümkün
BB
İki saat sonra tamamen yüklenebilir
BB
Professional uygulama
BB
Kolayca tamir
EE
Fiyat
EE
Kurulum sırasında koku yapıyor
EE
Çok kaygan
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...70
Powered by FlippingBook