profi_Ekim - page 26

Hayvancılık ekipmanları
profi / Ekim 2019 /
24
X X
Acryl, tamir edilebilen dayanıklı bir
yemek masası örtüsü.
X X
Bitmiş ürün üç katmandan
oluşuyor.
X X
Saliplan, kaplama işini, yalnızca
komple çözüm olarak sunar.
BİLMEKTE YARAR VAR
Saliplan PMMA ile
yem yolu yenilemesi
“Gündüzleri yenileyin, akşamları tekrar kullanın" - Saliplan firması, bu sloganla yem yoluna
uyguladığı kaplama sistemini tanıtıyor. Hangi malzemenin kullanıldığını, hangi işin yapıldığını ve
hizmetin maliyetini araştırdık
Aynı gün tekrar kullanılabilir
E
ğer besleme alanı sertleşmişse
ve artık hijyen değilse, rehabilite
etmekten başka şansınız kalmaz.
Problem: Pek çok kaplama siste-
minin su için bir garantisi yok. Bu durum
tek başına ürün seçimini kısıtlar, ayrıca
birçok hasar kaçınılmaz olur. Ve yeni-
lenmiş zeminler genellikle günler sonra
tekrar kullanılabilir. Çiftçilere genellikle
besleme yolunun en geç on iki saat sonra
tekrar kullanılabileceği talimatı verilmiş-
tir.
Özetle, okuyucularımızın besleme yolunu
paslanmaz çelikle yenilemelerini tavsiye
ettik.
Şu ana kadar bilmiyorduk: Saliplan firması
yıllardır yemlik masalarını, yiyecek tezgah-
larını ve süt odalarını başarıyla yeniliyor
ve kaplıyor. Bu başarının sırrı, alt tabaka-
nın ve sıvı plastik "PMMA"nın düzgünce
önceden hazırlanması. PMMA kısaltması,
akrilik veya pleksiglas olarak bilinen "poli-
metil metakrilat" anlamına gelmektedir.
PMMA'nın avantajları: İki bileşenli sistem,
düşük sıcaklıklarda bile bir saat içinde ken-
diliğinden tamamen sertleşir. Akşam yeme-
ğinde yemleme yolunun üzerinden bir daha
geçilebilir ve tekrar yemleme için kullanı-
labilir - sabahları ineklerin yenilenmemiş
zeminlerde beslenmiş olmalarına rağmen.
PMMA ile onarım her zaman mümkün, örne-
ğin, bizim tarafımızdan denetlenen bir operas-
yonda olduğu gibi, besleme iticisi taşları önü-
ne kattı ve bu esnada zeminde delikler oluştu.
Böyle bir durumda, Saliplan, yüzeye atış püs-
kürtme cihazı ile kısa sürede temizler ve daha
sonra yüzeyi PMMA ile kaplar. Bu kadar!
Firma, zeminin kaydırmaz olması durumun-
da da benzer şekilde hareket eder. Aslında,
zemin nispeten pürüzsüzdür - bu, büyük
ölçüde yem hijyeni açısından oldukça arzu
edilen bir durum. Ancak ıslaklık ile birlikte,
tutuş eksikliği beklenmedik ve tehlikeli ola-
bilir. Sonradan yapacağınız bir kaplama ile
buna karşı koyabilirsiniz.
Beslenme yolunu
akrilik camla
yenilemek mi?
Nasıl olacağı
bize Saliplan
firması tarafından
açıklandı
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...70
Powered by FlippingBook