profi - page 24

profi / Temmuz - Ağustos 2019 /
22
Global satın alma
AGCO Türkiye olarak global bir şirket ol-
manın örneğini yaşadıklarını ifade eden
Massey Ferguson markasının tüm ope-
rasyonlarından sorumlu AGCO Türkiye
Ülke Satış ve Pazarlama Müdürü Mete
Has, hem Massey Ferguson’un Türki-
ye operasyonlarını hem de global satın
alma süreçlerini en iyi şekilde yürüten
profesyonel ekiplere sahip olduklarını
kaydetti. AGCO’nun Türkiye’den fabrika-
larına ürün alımı gerçekleştirdiğini, özel-
likle hammadde ve komponent tedarik
ettiği firmaların katıldığı toplantıya ev
sahipliği yapmanın çok önemli olduğunu
vurgulayan Mete Has, AGCO’nun çalıştığı
tedarikçilerin sektörde tanınan önemli
firmalar olduğunu söyledi.
“100 milyon dolar, 6 - 8 bin traktör
ihracatına eş değer”
AGCO’nun Türkiye’den 100 milyon dolar de-
ğerinde ürün tedarik ettiğine dikkat çeken
Has, “100 milyon dolar yaklaşık 600 milyon
TL’ye eş değer bir rakam. Eğer Türkiye’de bir
traktör üreticisi olsanız ve ortalama olarak
75 bin liraya traktör sattığınızı düşünseniz,
bu rakam 8 bin traktöre tekabül ediyor. Eğer
ortalama 100 bin liralık bir traktör satıyor ol-
sanız yaklaşık 6 bin traktör demek. Yani AG-
CO’nun global ürün alım süreci, Türkiye’den 6
ile 8 bin traktör ihraç ediyor gibi düşünüle-
bilir. İster traktör ihraç etmişsiniz isterseniz
traktörde kullanılan parçaları ihraç etmişsi-
niz. Bu ikisi arasında çok fazla bir fark yok.
Önemli olan bu ticaretin ülkemize sağladığı
katma değer ve iş gücü. Baktığınızda Türki-
ye’de Massey Ferguson olarak Agco’nun ya-
tırımı uzun yıllardır var. Bunun dışında Türki-
ye’den aldığı parça veya Türkiye’nin AGCO’ya
yaptığına ihracat olarak bakıldığı zaman
ciddi anlamda bu ticaretin Türkiye’ye katma
değeri var. Bir taraftan da Türkiye’de pazar-
daki üçüncü marka olarak Massey Ferguson,
AGCO çatısı altında pazarın önemli oyuncusu
olup, yılda 5-6 bin bandında yurtiçine traktör
satabiliyor, bir o kadar traktörü de ihraç edi-
yor diyebiliriz. Bu anlamda böyle önemli bir
etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için mutluluk
duyuyoruz” açıklamasında bulundu.
“Gidecek daha çok yolumuz var”
Traktör pazarının daraldığı ve özellikle
traktöre hizmet veren tedarikçilerin zor
günler yaşadığı bu dönemde böyle önemli
bir etkinliği düzenlemenin gururunu yaşa-
dıklarını aktaran AGCO Türkiye Satın Alma
Müdürü Ali Habbal, Türkiye’deki yaklaşık 84
firmadan hidrolik dökme parçalar, elektrik,
elektronik, metal ürünler ve komponentler
tedarik ettiklerini söyledi. Ali Habbal, “Bu
dönemde başta devletimiz olmak üzere
tüm herkes özellikle ihracata ağırlık vermiş
durumda. Biz de direkt olarak ihracata çalı-
şıyoruz. Direkt olarak Türkiye’deki tedarik-
çilerimizin ve Türk firmalarının yurt dışına
AGCO’nun traktör üreten fabrikalarına di-
rekt satış yapmasını organize ediyoruz. Şu
ana kadar 100 milyon dolarlık satın almaya
ulaştık ama AGCO’nun 5 milyar dolarlık alım
yaptığı düşünüldüğünde bizim geldiğimiz
noktanın çok küçük olduğunu görüyoruz.
Bizim daha gidecek daha çok yolumuz var.
O yüzden bu tarz etkinlikler düzenleyerek,
birlikte nasıl bir partner oluruz, işlerimizi
daha yüksek oranlara nasıl çıkartabiliriz
diye görüşmeler gerçekleştiriyoruz” dedi.
Etkinlik
Mete Has / AGCO Türkiye Ülke Satış ve
Pazarlama Müdürü
Ali Habbal
AGCO Türkiye Satın Alma Müdürü
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...62
Powered by FlippingBook