profi_Ekim - page 24

profi / Ekim 2019 /
22
Etkinlik
Aykut Özüner / TürkTraktör Genel Müdürü
Hassas tarımve akıllı tarım çözümlerini
Her sektörde sağlanmaya çalışılan verimli-
lik artışının tarımda çok daha önemli oldu-
ğunu, o nedenle 2019 yılında da ‘dijital ta-
rım’a uyum için yaptıkları öncü çalışmalara,
geliştirdikleri ürün, çözüm ve hizmetlere
ağırlık vermeye devam ettiklerini belir-
ten Özüner konuşmasını şöyle tamamladı:
“Özellikle hassas tarım ve akıllı tarım çö-
zümleriyle, Türkiye’deki tarım alanlarından
daha fazla verim elde edilmesini amaçlıyo-
ruz. Verimli tarım yapabilmek ve değişen
iklim koşullarına uyum sağlayabilmek adı-
na biz de bu alana büyük bir motivasyon
ile eğiliyoruz. Bu kapsamda TürkTraktör
olarak, uydudan alınan sinyallerle tarım-
sal faaliyetlerde hata payını en aza indi-
rerek mevcut koşullarda maksimum ürün
yetiştirilmesine imkan tanıyan “Hassas
Tarım Uygulamaları Sistemleri’ni tüm satış
ve satış sonrası kanalımız ile tanıtıyoruz.
Bugün burada lansmanını yaptığımız Oto-
matik Dümenleme Sistemine Sahip ilk yerli
traktörlerimiz, piyasaya çıkmadan önce
yapılan saha demo aktivitelerinde çiftçile-
rimiz tarafından beğeni toplayarak, ürünün
ihtiyaca yönelik geliştirildiğinin bir kanıtı
oldu. TürkTraktör Teknoloji Tanıtım Günü
etkinliğimizde bunlarla sınırlı kalmayıp, yı-
lın ilk yarısında çiftçilerimize dijital karar
alma desteği sağlamak üzere hizmete sun-
duğumuz Tarlam Cepte mobil uygulamasını
da gösterme imkanı bulduk. Tarlam Cepte,
tarladaki verimliliğin artması, geçmişte za-
rara yol açan hataların tekrarlanmaması ve
çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerine katma
değer sağlama hedefiyle tarım ile ilgilenen
herkesin hayatını kolaylaştırma misyonu
taşıyor. Sonuç olarak aralıksız Ar-Ge ve
ürün yatırımı yaparak, bugün de her kesim-
den ve ölçekten çiftçinin ulaşabileceği tek-
nolojik ürün gamını sunmaktan mutluyuz”
“Ülke ekonomisine katkı sağlamayı
sürdüreceğiz”
Kuruluşundan bu yana geçen 65. yılda sek-
töre kazandırdığı çiftçeker, powershuttle
ve yarı otomatik şanzıman gibi birçok “ilk”-
le dikkat çeken TürkTraktör’ün yeni ürün-
lerini yakından deneyimleme imkanı bulan
katılımcılar güzel bir gün geçirdi. TürkTrak-
tör düzenlenen özel etkinlikte, ülkenin eko-
nomik gelişiminde önemli rol oynayan ta-
rım sektörünün potansiyelini daha yüksek
verim ile artırarak hem ülke ekonomisine
hem de çiftçilerin kazancına olumlu katkı
sağlayan çalışmaları önümüzdeki dönem-
de de odağına koymaya devam edeceğini
gösterdi.
Yeni teknoloji New Holland MasterDriveTM ve
Case IH ProGuideTM modelleri olarak her iki
markada pazara sunuldu
Otomatik dümenleme
sistemli ilk yerli traktör,
davetlilere tanıtıldı
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...70
Powered by FlippingBook