profi_Ekim - page 23

profi / Ekim 2019 /
21
O
tomotiv sektörünün
halen faaliyetteki ilk
üreticisi olan TürkT-
raktör, dijital tarıma
uyum için yine öncü bir çalış-
maya imzasını attı. Şirket Ar-Ge
faaliyetleriyle geliştirdiği Türki-
ye’nin otomatik dümenleme siste-
mine sahip ilk yerli traktörlerinin
lansmanını TürkTraktör Genel Mü-
dürü Aykut Özüner’in ev sahipliğinde
Çatalca’da düzenlenen “TürkTraktör
Teknoloji Tanıtım Günü” etkinliğinde ger-
çekleştirdi. Etkinlikte ayrıca yılın ilk yarı-
sında çiftçilere dijital karar alma desteği
sağlamak üzere hizmete sunulan Tarlam
Cepte mobil uygulaması da gösterildi.
İlk yerli otomatik dümenleme
Etkinlikteki konuşmasına hayata geçirdik-
leri yeni teknolojiyi New Holland MasterD-
riveTM ve Case IH ProGuideTM modelleri
olarak her iki markalarında pazara sun-
duklarını belirterek başlayan Aykut Özüner
“TürkTraktör, çalışmalarının merkezine ta-
rımı daha ileri taşımayı ve ülke ekonomi-
sine katkıda bulunmayı koydu. Bu neden-
le de, sektöre baktığımızda birçok ‘ilk ve
tek’lerde şirketimizin imzasını görüyoruz.
Devam eden yatırımlarımızla, 2019’da çift-
çilerimizin hayatını kolaylaştıracak bir ye-
niliği daha onların beğenisine sunuyoruz.
Uydu destekli otomatik dümenleme siste-
mine sahip traktörlerin ilk yerli üretimini
gerçekleştirerek, tarımsal faaliyetlerde
kullanılan tohum, ilaç ve gübreden yakıta
kadar tarımsal girdilerin gerektiği kadar
kullanılmasına, toplam maliyetin düşürül-
mesine ve bununla beraber verimlilik artı-
şına olanak sağlıyoruz” dedi.
“Çiftçiye, uygun fiyata teknolojiyi
ulaştırmak istiyoruz”
Bu teknolojinin yerli üretim olarak fabrika
çıkışlı sunulmasının, parça fiyatı ve bakım
avantajı sunarken aynı zamanda traktöre
entegre olduğu için çok uygun faiz oran-
larına sahip sübvansiyonlu mekanizasyon
kredisine de imkân tanıdığına dikkat çeken
Özüner: “Aynı özelliğe sahip ithal traktörle-
re ya da dışarıdan ayrıca alınarak kullanılan
sistemlere göre fiyat avantajı sağlayarak
ülkemizde her çiftçinin teknolojiye kolayca
ulaşmasını ve kullanımın yaygınlaşması-
nı hedefliyoruz. Bu amacımıza yönelik bir
diğer adımımız ise pazara sunduğumuz bu
traktörlerimizin Türkiye’de en çok kullanı-
lan 90-110 beygir gücüne sahip modeller
olması” diyerek sözlerini sürdürdü.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...70
Powered by FlippingBook