profi_Mayıs (2) - page 22

profi
profi / Mayıs 2020 /
20
ÇİFTÇİ RÖPORTAJI
Kırşehir’de tarımsal üretim ve besi hayvancılığı yapan Dalgalı Kardeşler Gıda Tarım ve Hayvancılık
İşletmesi, Türkiye’nin farklı noktalarındaki çiftçilere de müteahhitlik hizmeti sunuyor. Verimli ve sorunsuz
sezon geçirmek için MF 8730 DYNA VT model bir traktör ve MF 2270 XD TP LSB büyük prizmatik balya
makinesi satın alan işletme, sezonda modern makine parkına güveniyor
Dalgalı Kardeşler, sezonda
“MF”ye güveniyor
K
ırşehir’de yaklaşık 3 bin 500 de-
karlık arazide tarımsal üretim
gerçekleştiren Dalgalı Kardeşler
Gıda Tarım ve Hayvancılık İşlet-
mesi, yurtdışında temin ettiği büyükbaş
hayvanlarla da bölgedeki besi hayvancı-
lığına katkı sunuyor. Tarımsal üretim ve
besi hayvancılığının yanı sıra tarım mü-
teahhitliği alanında da çalışmalarını sür-
düren işletme, sahip olduğu geniş traktör
ve tarım makineleri parkı ile Türkiye’nin
dört bir yanındaki çiftçilerin hububatları-
nın biçimini gerçekleştiriyor. 15 Mayıs’ta
başlayacak sezon öncesinde verimli ve so-
runsuz bir dönem geçirmek isteyen işlet-
me, MF 8730 DYNA VT model bir traktör
ve MF 2270 XD TP LSB büyük prizmatik
balya makinesi ile makine parkını güçlen-
dirdi. Profi Traktör Türkiye olarak, işletme
yöneticisi Ali Dalgalı ile görüşerek, Massey
Ferguson tercihlerini konuştuk.
Öncelikle Dalgalı Kardeşler Gıda Tarım ve
Hayvancılık İşletmesini tanıyabilir miyiz?
Uzun yıllardır baba mesleği olan çiftçiliği
devam ettiriyoruz. 2005 yılında ise işimi-
zi profesyonelleştirerek Dalgalı Kardeşler
Gıda Tarım ve Hayvancılık İşletmesi’ni kur-
duk. O günden bu yana tarım, hayvancılık
ve tarım müteahhitliği alanında hizmet ver-
mekteyiz. Şirketimizin yerleşim yeri Kırşe-
hir ama faaliyet alanlarımız Hatay, Gazian-
Ali Dalgalı / İşletme Yöneticisi
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...54
Powered by FlippingBook