profi - page 22

profi / Aralık - Ocak 2019 /
20
liriz. Otomatik hız sabitleyicisi ile
başlayan yolculuk şimdi birçok
eklenen özellikle devam ediyor.
Şu günlerde Türkiye’de en çok
konuşulan konulardan biri
elektrikli traktörler. Hatta dev-
let desteği ile beraber bu ko-
nuda çalışmalar devam ediyor.
AGCO’nun elektrikli traktörlere
bakış açısını öğrenebilir miyiz?
Hybrid motorlu veya elektrik-
li traktörler üzerinde çalışılan
projeler arasında yer alıyor.
Bize göre bu konu sadece ma-
kinenin elektrikli motor ile ha-
reket ettirilmesi konusu değil.
Ana avantaj elektrik motorlu
bir makineye klasik motorlu
makineden farklı olarak daha
fazla özellik eklenebilmesidir.
Düşük beygir güçlü makine-
lerde bu geçişin daha kolay
olacağını düşünüyorum. Yük-
sek güçlü makineler ve sürekli
aynı güçte uzun süreli çalışan
makinelerde bu daha geç ola-
caktır.
Agritechnica’da birçok ödül aldınız. Bu ko-
nuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?
Toplamda 11 ödül aldık. Bu konuda oldukça
heyecanlı ve gururluyuz. Ödülleri, müşteri-
lere ulaşma çabamızın bir yansıması olarak
görüyoruz. AGCO olarak yenilik ve yeni bu-
luşları ticari hale getirerek, çiftçilerimizin
problemlerine çözüm bulabiliyoruz. Tabi bizi
esas heyecanlandıran müşterilerimizin prob-
lemlerine çözüm bulabilmek. Önümüzdeki
dönemde yeni buluşların ve ürünlerin bu
sektörde devam edeceğini görebiliyoruz. Son
15 yılda tarım sektöründeki makineler daha
önceki 50 yıldan çok daha fazla gelişti. Sen-
sörler, akıllı makineler, elektronik, alternatif
yakıtlar, sürücüsüz ve birbiriyle bağlantılı
makineler hep konuştuğumuz konular. Bu
yeniliklerin etkisi her geçen sene artarak de-
vam edecek.
Yenilikler ve ödüller
AGCO’nun dünya çapındaki markası Massey
Ferguson’un Agritechnica’da dünya çiftçisine
yeni ürünler sundu ve önemli ödüller kazandı.
Yeni ürün ve kazanılan ödüllerle ilgili açıkla-
malarda bulunan Massey Ferguson Avrupa ve
Orta Doğu Satış, Pazarlama ve Ürün Yönetimi
Başkan Yardımcısı Francesco Quaranta, “95
hp'den 135 hp'ye kadar olan beş yeni model
içeren yeni MF 5700 M Serisi'nin lansmanını
Agritechnica 2019'da gerçekleştirdik. Bu seri-
Francesco Quaranta
Massey Ferguson Avrupa
ve Orta Doğu Satış, Paz.
ve Ürün Yönetimi Başkan
Yardımcısı
Röportaj
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...54
Powered by FlippingBook