profi - page 21

2019 yılındaki global pazar hakkında bir
değerlendirmede bulunup, Türkiye paza-
rıyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?
2019, tarım sektörü açısından bazı zorlukların
yaşandığı bir yıl oldu. Bu yıl yaşanan ticaret
savaşları ve bazı iklimsel olumsuzluklar, çift-
çilerin sıkıntılı dönemler geçirmesine neden
oldu. Fakat yaşanan tüm bu sorunlara rağ-
men AGCO olarak ürünlerimizde birçok yenilik
sunduk. Bu yenilikler arasında dijital müşteri
deneyimi bizim için oldukça önemli. Bu yeni-
lik, 2019 yılı için ileriye doğru büyük bir adım
oldu diyebilirim. Tekrardan pazara dönecek
olursak; önümüzdeki sene zorluklar devam et-
mekle beraber Kuzey Amerika ve Avrupa’nın
bazı bölgelerinde yükselmeler yaşanacağını
düşünüyorum. Türkiye pazarıyla ilgili de şun-
ları söyleyebilirim. Türkiye, son senelerde en
zorlu pazarlardan birisi olmuştu. Şu an pazarın
yarıdan daha az rakamlara inmesi Türk çiftçi-
sinin içinde bulunduğu durum hakkında bilgi
veriyor. Bunun için çözüm oluşturma çabala-
rımız devam ediyor. Çiftçiler, bu tarz dengesiz
dönemlere alışık-
lar. Türkiye’deki
bu zor dönem en
kısa sürede ge-
çecek ve Türkiye,
tekrardan iyi bir
pazar olacak. Şu
an Türk çiftçisinin
yaşadığı sıkıntının
farkındayım ama
ne kadar güçlü ve
kararlı oldukları-
nın da bilincinde-
yim. Bu zor döne-
min geçeceğini ve
Türk tarım sektörünün tekrar yükseleceğini
biliyorum.
Agritechnica Fuarı’nda hemen hemen her
stantta konsept bir ürün yer alıyor. En çok
dikkat çeken konsept ürünlerden birisi de
Aya Ayak Basma temalı MF Next Concept
oldu. Makine boyutunda tarımın geleceği
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Aya ayak basma temalı MF Next Concept, ol-
dukça fazla kişinin dikkatini çekti. Fuar boyun-
ca birçok ziyaretçi traktörün önünde fotoğraf
çekip paylaşımda bulundu. Bu ilgiden son de-
rece memnun kaldık. Bütün fuar alanına ve
özellikle bizim standımıza bakarsanız, tarım
sektöründe geleceğin daha büyük makineler-
de değil, akıllı makinelerde olacağını görebilir-
siniz. AGCO standında bugüne kadar üretilmiş
en büyük biçerdöverleri ve traktörleri görebi-
lirsiniz ama ana amacımız bu makineleri daha
becerikli ve akıllı yapabilmek. Bütün operas-
yonu tamamıyla otomatik yapmak hedefinde-
yiz. Daha önce çiftçinin karar vermesi gereken
birçok konuda sensörler sayesinde, makine
sahadaki şartları net olarak görüp, ideal ayar-
lamaları kendisi yapabiliyor. AGCO biçerdö-
verlerinde sensörler sayesinde makine sürekli
en verimli şekil-
de çalışabiliyor.
Dijital müşteri
deneyimine çok
önem verdiğimi-
zi belirtmiştim.
Bu konuda stan-
dımızda dene-
yebileceğiniz bir
demo çalışması
var. Müşterileri-
mize sunduğu-
muz dijital de-
neyimlerimizin
tamamını gös-
terebiliyoruz. Makine aramak, özellikleri seç-
mek, makine siparişi vermek ve aldıkları ma-
kineyi gözlemlemek dahil olmak üzere, dijital
ortamda sunabildiğimiz her şey bu demoda
var. Sonuç olarak hem akıllı makineler yapıyo-
ruz hem de bütün etkileşimi analogdan dijitale
çeviriyoruz.
Bu fuarda sürücüsüz makinelerin ve drone
kullanımının gerçekte çok etkili olacağını
gözlemledik. Hatta bazı makinelerin gele-
neksel tasarımları değişecek gibi duruyor.
Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
AGCO olarak teknik anlamda bugün bile ope-
ratörü makineden çıkartabileceğimizi ispat-
lamış durumdayız. AGCO, 6 sene önce yine
bu fuarda bir operatörün 5-6 makineyi idare
edebileceğini göstermişti. Bu konuda öncü
firmalardan birisiyiz. Buradaki en önemli
detay makinenin bir operatörün yaptığı her
şeyi devralması olacaktır. Bu tam anlamıyla
gerçekleşmeden makinenin verimliliği tam
değil. Bütün değişiklikleri ve ayarlamaları
makinenin kendisi yapmalı ki tam verimli ol-
sun. Bizim akıllı makine hedefimiz tam olarak
bu. Sürücüsüz makine konusu uzun bir yol-
culuk. Aynı otomobil sektörü gibi düşünebi-
Eric Hansotia / AGCO Corporation COO’su
profi / Aralık - Ocak 2019 /
19
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...54
Powered by FlippingBook