profi_Mayıs (2) - page 21

profi / Mayıs 2020 /
19
me koluna sahip bir Househam Merlin’in
sorumluluğunda. Kimyasal ve sıvı gübre
uygulamak için kullanılan bu makineye, ken-
di üzerinde pompa ve valfleri bulunan
17.500 litrelik ikmal tankeri eşlik ediyor.
Ward devam ediyor: “Bu tankeri eski bir süt
kamyonundan aldık. Ön karıştırma işlemi
için 5.000 litrelik bölüme ve su için de
12.500 litrelik ayrı bir bölüme sahip. Böyle-
ce kimyasal ve gübre uygulamalarında
önemli bir çalışma esnekliği elde ediyoruz.”
Çalışma kapasitesi 1.000 litre/dakika olan
ikmal pompası da tankerin dolumunu hız-
landırıyor. Tankeri tarla girişine ya da sıra
sonuna götürerek, pülverizatörün tarladan
çıkarılması ve kolun katlanması ihtiyacını
ortadan kaldırıyorlar. Pülverizatör, aynı
zamanda baharlık mahsulde, tilkikuyruğu
görülen alanlara müdahale etmek için kolun
sadece belli bölümlerini çalıştıracak şekilde
düzenlenebiliyor.
“Tilkikuyruğunu otomatik olarak tespit ede-
cek ve buna göre kimyasal püskürtecek bir
sisteme sahip olsak muhteşem olurdu. Bu işi
şu anda benim takip ederek gerçekleştirmem
gerekiyor. Püskürtme kolunun farklı kısımla-
rını manuel olarak yönetip, sadece gerekli
kısımları kullanmaya çalışıyorum. Ancak
bunu yaparken makineyi 16 km/sa hızda
hareket ettirmem mümkün değil. Hata yap-
mamak için, tilkikuyruğu görülen kısımlarda
çalışma hızını 3 ila 5 km/sa ile sınırlı tutmak
zorundayım. Neyse ki son iki sezonda buna
ihtiyaç duymadığımı söyleyebilirim.”
İşletmenin devam eden yabani ot mücadele-
si kapsamında, sapların balyalanıp götürül-
mesi uygulamasına da son verilmiş bulunuyor.
Bu tercih, tarla üzerindeki trafiği azaltırken,
aynı zamanda dışarıdan kiralanacak makine-
lerin tarlalara ot tohumlarını taşıması riskini
de ortadan kaldırıyor. Hasat işlemlerinde,
10,6 m’lik tablayla donatılan, kauçuk paletli
bir New Holland CR9090 kullanılıyor. Sapla-
rın kıyılmasında ise, tablada tıkanma yaşan-
maması için ani duruşlardan kaçınılıyor.
“Sapların toprağa dahil edilmesi büyük
önem taşıyor ve biçerdöver tıkanmalarının
bu işlemi etkilememesi gerekiyor. Tıkanma-
sı halinde tablayı derhal kaldırıyoruz ve sap-
ların zemine düzgün serilmesi için bir süre
daha ilerlemeye devam ediyoruz. Böylece
biçerdöverin arkasında, belli kısımlarda
kalın bir sağ tabakasının oluşmasını engelli-
yoruz. Bıçak ile paletler arasında yaklaşık 2
metrelik bir mesafe bulunduğu için, durup
geri hareket etmeden önce biraz daha iler-
lemek için yeterli zamanı buluyoruz. Sonuç-
ta, kıyılan sapların büyük kısmı düzgünce
seriliyor ve toprak işleme üzerindeki olası
olumsuz etkiler en aza iniyor.”
Tarladan ambara mahsul taşıması ise 560/65
R22.5 ebadında lastiklere sahip iki adet 16
tonluk Bailey römork ile gerçekleştiriliyor.
Römorklar da olabildiğinde izlerin üzerinde
ilerliyor. İşletmenin filosunda, ayrıca 10
yaşında bir Case IH Puma 225 CVX ile sekiz
yaşında bir JCB Feastrac 2170 mevcut. Her
iki traktörün de ikinci el alındığı belirtiliyor.
“Kimyasal tankeri ile römorklarda aynı las-
tikleri kullanıyoruz. Bu nedenle, lastik pat-
laklarına hızlıca iki makine arasında değişim
yaparak müdahale edebiliyoruz ve çalışma-
yı durdurarak üretkenlikten taviz vermemiz
gerekmiyor.”
Roy Ward Çiftliği’nde, mahsul depolama için
1.500 ton kapasiteli bir ambar ve alttan
havalandırmalı 4.000 tonluk daha büyük bir
bina mevcut. Bu binada, birbirinden bağım-
sız üç ayrı depolama bölümü var. Yapının
yüksek kapıları, römorklar ve kamyonların
yanaşarak kolayca mahsulü dökmesine izin
veriyor. “Altyapı ve bina yatırımı yapacağı-
nızda, biraz ileriyi görerek hareket etmeli-
siniz. İhtiyaç duyacağınızı düşündüğünüzden
biraz daha büyük bir yapı inşa ederek, uzun
vadede işletmenizin büyümesini kolaylaştı-
rabilirsiniz.”
Özet:
Son 17 yıldır Solo ve Cultipress kom-
binasyonu ile toprağı işleyip ardından ekim
ve sıkıştırma uygulayan Andrew Ward, artık
toprağın iyi yönde değişmeye başladığını
söylüyor. Mahsul tipi, mahsul rotasyonu,
tohum tipleri ve zamanlama konusunda titiz
bir planlama yapan işletme, yabani ot mese-
lesini de yavaş yavaş çözüme kavuşturuyor
ve son beş sezondur hasatta tilkikuyruğu
sorunuyla karşılaşılmadığı bildiriliyor. Bu
mücadelede, ayrıntılara verilen önem ve
gerektiğinde makul bir maliyeti göze alarak
klasik uygulamalardan uzaklaşıp teknik
yeniliklere yönelmek kilit önem taşıyor. Bu
sayede işletme kârlılığı yükselmeye devam
edebiliyor ve büyüme potansiyeli korunabi-
liyor. Aksi halde, Roy Ward Çiftliği’nde işle-
rin pek iyiye gitmemiş olacağına kuşku yok.
Geoff Ashcroft
Koşullar izin verirse, 12 m’lik
silindirler de işe dahil oluyor
İşletmede şimdiye kadar
tahıl ekiminden, modifiye
edilmiş FreeFlow ekim
makinesi sorumluydu.
Ancak, yakın gelecekte bu
durum değişebilir
Temiz buğday. Azalan mahsul örtüsü nedeniyle
tilkikuyruğu baş gösterirse, tarla izleri kullanılarak
ilave işlem yapılıyor
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...54
Powered by FlippingBook