profi - page 21

profi / Temmuz - Ağustos 2019 /
19
daki farkları şu sözlerle anlattı: “Türkiye’deki
tedarikçilerin, diğer ülkelerdeki tedarikçilere
göre avantajları oldukça fazla. Bu avantajlara
bakacak olursak; Türkiye’de çalıştığımız te-
darikçi firmaların motivasyonları yüksek ve
iyi bir eğitim seviyesine sahip. Bizim ürünle-
rimiz kalite ve performanslı ürünler. Bu yüz-
den tedarikçilerdeki heves ve eğitim, ürünün
kalitesinde olumlu etkiler oluşturuyor. Bunu
herkes yapamıyor. Bir de Türkiye’deki teda-
rikçiler ile iletişimimiz çok iyi. Karşılıklı olarak
iki taraf birbirini iyi anlıyor ve beklentileri
çok iyi biliyor. Bu da ortaya kaliteli ve sorun-
suz bir iş birliği çıkarıyor.”
“Türkiye, 12 ana ülkeden biri”
Türkiye’deki tedarikçilerin sürekli işlerine
yatırım yaptıklarına da dikkat çeken AGCO
Global Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Kı-
demli Başkan Yardımcısı Josip T. Tomasevic,
“Türk’ler, yeni teknolojilere yatırım yapıyor-
lar. Birlikte işi büyütme şansını oluşturuyor-
lar bizim de hoşumuza giden ve ihtiyacımız
olan şey budur. Müşteriye gereken kıymeti
veriyorlar etik konusuna gerekli hassasiyeti
gösteriyorlar. AGCO kendi kalite standartları
ve onu sağlayacak tedarikçiler ile çalışıyor.
Kalite açısından da Türkiye önemli bir yere
sahip. Türkiye, ürün tedarik ettiğimiz 12
ana ülkeden birisi. Türkiye’de taleplere hız-
lı cevap verebilmek, teknolojik yatırımlara
devam etmek, rekabet edebilir halde kalabil-
mek için yatırımlar yapılıyor. Zaten AGCO da
iş ortaklarının daha iyi kaliteye ulaşabilmesi
için onlara destek verebilecek bir ekibe sa-
hip. Biz bu konuda üstümüze düşen görevi
zaten yapıyoruz. Destek isteyen tedarikçile-
rimize gerekli desteği sağlıyoruz” dedi.
Rekabet ve kalite ortamı
Türkiye’den tedarik edilen ürünlerin AGCO
için oldukça önemli olduğuna dikkat çe-
ken Malzeme Satın Alma Başkan Yardımcısı
Konstantin Meier – Kulenkampff, “Türkiye,
rekabetçi bir ortama sahip olması nedeniyle
diğer ülkelere göre daha cazip ve avantajlı bir
pazar konumunda. Bu nedenle Türkiye ile ça-
lışmayı çok önemsiyoruz. Türk tedarikçilerle
birlikte başarılı olmak ve daha fazla başarıya
ulaşmak için şu andaki ortamı koruyarak de-
vam ettirmeliyiz. Rekabet ve kalitenin yoğun
olduğu Türkiye’den bugün 100 milyon dolar-
lık ürün satın alıyoruz. Bu da 6 - 8 bin arası
traktör ihracatına denk geliyor” ifadelerini
kullandı. Türkiye’nin sadece parça değil trak-
tör ithal veya ihracat etme kapasitesi yüksek
bir pazar potansiyeline sahip olduğunun al-
tını çizen Konstantin Meier – Kulenkampff,
“Türkiye her zaman iddialı bir pazar olacak-
tır. Türk tedarikçilerden şu anda daha çok
elektrik, elektronik, hidrolik, komponent vb.
parçalar satın alıyoruz ama önümüzdeki gün-
lerde Türkiye’den daha farklı ürün (Kabin)
Josip T. Tomasevic / AGCO Global Satın Alma ve
Malzeme Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...62
Powered by FlippingBook