profi - page 20

profi / Temmuz - Ağustos 2019 /
18
Etkinlik
AGCO, Türkiye’deki
AGCO, “2019 yılı Tedarikçiler Günü” etkinliği kapsamında Türkiye’deki tedarikçileri ile İstanbul’da
buluştu. AGCO’nun üst düzey yöneticileri ve 84 tedarikçi firmanın katıldığı programda beklenti
ve hedefler masaya yatırılarak, iş birliğinin genişletilmesi ele alındı
tedarikçileri ile buluştu
T
arım Traktörleri ve Ekipmanları
tasarımı, üretimi ve dağıtımında
dünyanın önemli kuruluşları ara-
sında yer alan AGCO, Türkiye’deki
tedarikçileri ile 2019 yılı toplantısını ger-
çekleştirdi. İstanbul’da bir otelde “Birlikte
Değer Yaratmak” teması altında düzenlenen
toplantıya AGCO’nun üst düzey yöneticileri
ve AGCO’nun iş birliği yaptığı 84 tedarik-
çi firmanın 150’ye yakın yöneticisi katıldı.
Türkiye’deki 84 firmadan yaklaşık 100 mil-
yon dolarlık ürün tedarik eden AGCO, “2019
yılı Tedarikçiler Günü”nde bir araya geldiği
iş ortaklarıyla beklentilerini ve hedeflerini
paylaştı, iş birliğinin daha fazla nasıl geliş-
tirilebileceği konusunu da masaya yatırdı.
AGCO’nun yöneticilerinin ve tedarikçilerinin
önemli konuşma ve sunumlar gerçekleştir-
diği toplantıda ayrıca Kalite, Lojistik, NPI ve
Parça olmak üzere 4 farklı kategoride başa-
rılı olan tedarikçiler ödüllendirildi.
Profi Traktör Türkiye olarak tedarikçiler günü
toplantısındaki yerimizi aldık ve AGCO’nun
yetkilileri bir araya gelerek, Türk tedarikçiler
ile yapılan çalışmaları konuştuk.
Hedef: 350 milyon dolar
AGCO için Türkiye’nin önemli bir ülke oldu-
ğunu ve Türk tedarikçilerden yaklaşık 100
milyon dolar değerinde ürün satın aldıklarını
ifade eden AGCO Global Satın Alma ve Malze-
me Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Josip
T. Tomasevic, 100 milyon doları önümüzdeki
5 yıl içerisinde 350 milyon dolara çıkarma-
yı hedeflediklerini söyledi. Türk firmaları ile
çalışmaktan son derece memnun oldukları-
nı kaydeden Yardımcısı Josip T. Tomasevic,
Türkiye’deki tedarikçiler ile dünyanın farklı
ülkelerindeki çalıştıkları tedarikçiler arasın-
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...62
Powered by FlippingBook