profi_Haziran - page 20

profi / Haziran 2019 /
18
Test
minal (2.045 Euro Avrupa satış fiyatı), bir
ISO-Bus-Joystick (1.005 Euro Avrupa satış
fiyatı) ve GBX-870-Box'ı test ettik. Joys-
tick, çalışmayı çok hoş bir hale getiriyor.
Ayrıca, kabin yanının sol tarafına konmuş
kontrol kutusu kendini kanıtlanmış ve ol-
dukça rahat. Dokunmatik terminaldeki yeni
GDI arayüzü temel bir şekilde basit ve an-
laşılır şekilde kurulur. Daha az deneyimli
sürücüler bunu çok beğenecekler. Dene-
yimli sürücüler için, özü kapalı olarak bile
çalıştırılabilen en az bir poti eksik. Sonuçta,
gelecek sezon için, geçici bir çözüm olarak
yeni bir joystick işlevi mevcut olmalı.
Kısaca diğer detaylar
n
Temel ekipmanla Roder 193.000 Euro’ya
(Avrupa satış fiyatı )mal oluyor.
n
Örneğin, ilk ayırıcı için bir hidrolik valf
kullanmak pek güvenli değildi.
n
Kamera konumları daha iyi olabilirdi. Vi-
sualProtect dahil beş kamera gururla 5.730
Euro'ya (Avrupa satış fiyatı) mal oldu!
n
Makine boş olarak 14.6 ton ağırlığında.
Bunlardan sadece 2.3 ton bilyeye, 3.2 ton
ön lastiğe 9 ton arka aksa yük bindiriyor.
n
3,28 m dış genişlik karayolu trafiği için
özel izin gerektirir.
Sonuç:
Evrim henüz tamamlanmadı! Önceki
SE serisinin bilinen bir problemi olan sal-
lanma, EVO 290'da ortadan kalkmadı. Bu-
nunla birlikte, ayırma performansı, toprak
ve yumru muhafazasında büyük potansiyel
görüyoruz. Üretici bu “çocukluktan “ gelen
hastalıklara çare bulursa, makinenin fayda-
ları tam olarak ortaya çıkacak!
İyi ayırma performansı
ile dikkatlice temizler
Karl Wilhelm Kliem, şasiyi ve büyük
hazneyi, yemyeşil killi topraklara (70
- 85 BP) 65 hektarlık sofra patatesleri
toplamaya ikna etti. "Ayırma verimlili-
ği ve yumruların korunması konusun-
da heyecanlıyım."
Sağda değiştirilmiş bir yuva mili isti-
yor; okuma tablasının yüksekliğinde
hiçbir problem görmüyor. Bununla bir-
likte, haznedeki okuma tablasının
durum seviyesine ve makinenin sallan-
masına müdahale eder. “Ön dönüşler-
de manevra kabiliyetini biraz
dezavantajlı görüyorum.”
Harika ayırma sistemi
ama geçmişten gelen bir
sürü problem
Aile şirketi Georg-Wilhelm Timm'den
Matthias Timm, yaklaşık 150 hektarlık
bir alanın ardından şöyle söylüyor:
“Ancak ikinci bir destek tekerleği Ter-
ra-Control tutucusundaki sallanmayı dur-
durdu. Bazı silindirler ve miller serbestçe
dönemedi. Sac metal, hazne ve eğim
dengeleme silindiri sorun yarattı. Yüksek
okuma masasında bu yüksekliği beğeni-
yorum uzunluk - yarıklar pratik değil.
CCI1200’de bana bir Drehpoti'yi eksik
geldi. Sezon sonunda, makine iyi servis
sayesinde iyi işlemeye başladı. Ayırma
ve hasat performansının yanı sıra
koruma ve sürüş kararlılığı mükemmel.”
Grimme EVO 290
UYGULAYICI NOTLARI
Matthias Timm aus
29525 Uelzen:
Taş
ayırma
işlemine
yıldızlı
pekiyi not.
Karl-Wilhelm
Kliem aus
61184 Karben:
Makineyi
aldığıma
pişman
değilim.
(çok) Küçük taş kutuya
düşüşe bir bakalım:
Sağdaki oluk (sola
doğru hareket yönü)
hızla tıkanıyor
Genellikle haznenin katlanması için birkaç deneme
yapılması gerekti
CCI1200 terminaline
alışabilirsiniz.
Ancak doğrudan
erişim olarak bir
poti bulunmuyor.
Joystick ve kontrol
paneli epeyce
güçlendirilmiş
Gerçek gelişim:
Eşzamanlı yumru
korumayla ayırma
performansı bizi ikna
etti
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...62
Powered by FlippingBook