profi_Mayıs (2) - page 20

profi
MAKİNE YÖNETİMİ
profi / Mayıs 2020 /
18
day bulunmuyor. Böylece toprak işleme ile
ekim arasında 10 haftalık bir süre ortaya
çıkıyor ve glifosat kullanarak iki kez ilaçla-
ma yapabiliyoruz. Ekim ve 12 m’lik Dal-Bo
silindirlerle sıkıştırma sonrasında, koşullar
izin verirse basit bir ön kimyasal işlemi
uyguluyoruz. Artık herbisit kullanmamıza
gerek kalmıyor ve geri kalanları da elle
temizliyoruz.”
“Temiz tarlalara erken ekim yapılmasında
bir sakınca yok ve yabani ot üremesini kont-
rol altında tutabilirsek daha yüksek verim
elde ediyoruz. Nihai amacım ise, ön işlem
yapmadan doğrudan kışlık buğday yetişti-
rebilecek noktaya ulaşmak. Bu durumda
robotik tarım tekniklerine geçiş yapabiliriz.”
Pülverizatör uygulamaları, 4.000 litrelik tan-
ka ve 16 bölümde oluşan 32 m’lik püskürt-
Kimyasal tankeri, kullanım sonrasında yıkama ve durulama işini kolaylaştırmak üzere, tepe kısmında bir dizi yıkama başlıklarıyla donatılmış durumda
Tankerin tarla girişine yanaştırılabilmesi, ikmal için pülverizatör kollarını katlama zorunluluğunu ortadan
kaldırarak zaman kazandırıyor ve ekipmanın gereksiz yere yıpranmasını önlüyor
4.000 litre kapasiteli kendi yürür pülverizatör, kimyasal işlemlerinin yanı sıra sıvı gübre uygulamasının da
üstesinden geliyor
Tilkikuyruğuyla tanışma şanssızlığını tatmamış
olanlar için göstermek gerekirse, Andrew Ward’ın
mücadele ettiği canavar işte bu
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...54
Powered by FlippingBook