profi_Haziran - page 19

profi / Haziran 2019 /
17
lerin büyüklüğü ve olukların altındaki mah-
sul akışı optimize edilecek. Bu optimizasyon,
özellikle de sol tarafın tıkanmalara karşı çok
hassas olması nedeniyle kesinlikle gerekli.
Son olarak, okuma standı: 90 cm masa ge-
nişliğinin artıları ve eksileri var. Bir yandan,
personel tek taraflı olarak kolayca sıralama
yapabilir. Öte yandan, masa bazen maki-
nenin performansını sınırlıyor, çünkü yum-
rular okuma masasına çok hızlı bir şekilde
çok katmanlı olarak iniyor. Altı kişiye kadar
alan sunuyor. Otomatik hazne doldurma için
standart ultrasonik sensörle birlikte yardım-
cı asansörde aşağıdaki deneyimi bir araya
getirdik: Birincisi, bir kişi, teleskop meka-
nizması önceden düşünülmüş olsa bile, haz-
nenin yaklaşık 90 cm'lik düşme
yüksekliğinin farkında olmalı. Öte
yandan, elektronik bizi bu nokta-
da birkaç kez rahatsız etti, aynı
zamanda otomatik doldurma, çeki
demiri yönlendirme ve eğim tela-
fisi başarısız oldu.
En büyük" gelişme 9 tonluk haz-
ne. Gala (orta nişasta içeriği) çe-
şitliliği ile 8,8 ton ağırlık tarttık.
2017 yılındaki sürüş raporunda
Hansa ile ortalama 9,2 ton tart-
mıştık - ortalamada 9 ton!
Örneğin, haznenin yumuşak
yükseklik ayarını ve iyi ayar-
lanmış uç kaldırma silindirlerini
beğendik. Benzer şekilde, yakıt
ikmali sırasında aynı anda farklı
fonksiyonları kontrol etme im-
kanı - örneğin bükülebilir hazne
başlığı (3,805 Euro ilave ücret)
ve hazne yüksekliği de hoşumuza gitti.
Boşaltma süresi sadece 30 saniyenin altın-
da, oldukça hızlı. İsteğe bağlı düşüş yelkeni
dönüştürmek (2.300 Euro Avrupa satış fi-
yatı) çok zor ve özellikle yoldan tarla mo-
duna kadar çok uzak. Dolum sırasında ilk
selenin daima yumrulara zarar veren ka-
reye düştüğü dikkat çekiciydi. Ve dikkat:
Yelken katlanmış durumdayken, 4.81 m', bu
uzunluk kamu trafiği için çok yüksek.
Bir puan da haznede katlanır kinematik
için kesiyoruz. Öndeki bükülmüş kısımda
katlanırken iki tabaka doğrusal olarak aşa-
ğı doğru hareket ederken, hazne çöküyor.
Kir etkisiyle, cıvata pozitif yönlendirmeli
kinematikte kırılıncaya kadar tabaka ağır-
laşıyor. Ayrıca, katlanır silindir problemleri
söz konusu: Son birkaç inç için, genellikle
birkaç denemeye ihtiyacımız vardı. Ancak
önümüzdeki sezon için sorun çözülmeli.
Üç tekerlekli şaside mümkün olan en geniş
lastikler monte edildi (7.840 Euro Avrupa
satış fiyatı): sol ön taraf 710/50 R 30.5, sol
arkada 850/50 R 30.5 ve sağda 1000/50 R
25 boyutunda lastikler mevcut. Toplamda,
şasi Roder'a rahat bir sürüş dinamiği ve-
riyor. Tam dolu hazneyle ve kademeli çeki
demiri ile Roder güvenlidir. Eğim dengele-
me silindiri bazen biraz daha dinamik tep-
ki verebilir. Büyük hacimli radyal lastikler
nedeniyle zor yıllar boyunca bile olumlu bir
etki bekliyoruz. Direksiyon açısı lastikler
tarafından yaklaşık 10° ile sınırlandırılsa
da büyük ön dönüşler (> 18 m) 11,84 m
makine uzunluğuna rağmen oldukça net.
Saatte 3.5 km’den itibaren, Roder açık
denizlerdeki bir gemi gibi sallanmaya
başlıyor. Yoldan yola, makine o kadar
sallanıyor ki derinlik bile korunmuyor
– olmaz! Bir sorun da örneğin, 2018
sezonunda elek kanalının yanında bu-
lunan ve arka aksta olmayan dijital su
terazisinin yerleştirilmesi. Aynı şekil-
de, eğim dengeleme silindirinin revize
edilmeli. Kumanda için CCI1200-Ter-
Otlar üçlü
silindir kazıyıcı
üzerinde
toplanır
Çok kötü: İkinci
yırtma çubuğu
tarak takılması için
tıkanmış
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...62
Powered by FlippingBook