profi_Haziran - page 18

profi / Haziran 2019 /
16
Test
VERİ PUSULASI
Grimme EVO 290
Boyutlar ve ağırlıklar
Uzun./Gen./Yük.
11,84/3,28/4,18
1)
m
Yerden yükseklik
28 cm
Ön sol lastikler
710/50 R 30.5
... sol arka
850/50 R 30.5/
... arka sağ
1000/50 R 25
Boş ağırlık
14 620 kg
2)
Destek yükü (boş)
2 360 kg
Aks yükü (boş) v/sa
3 260/9 000 kg
Okuma tablası gen./yük.
0,90/1,08 m
bis 1,18 m
Hazne kapasitesi
8,80/9,20 t
3)
Aşırı Yükleme min/maks.
4,26/1,00 m
Hazne genişliği (dıştan)
2,30 m
Elek yüzeyleri (uzunluk x genişlik)
1. Siebband
1,48 x 3,38 m
2. Siebband
1,48 x 3,03 m
1. Igelband
1,50 x 2,47 m
2. Igelband
1,31 x 1,60 m
sürüş hızına göre otomatik bir hız ayarı hali
hazırda bulunuyor. Bu fonksiyonun devamı
gelmeli.
Toplam yedi bitki kazıyıcı tarağın (2 295
Euro Avrupa satış fiyatı) iki grupta hidro-
lik olarak ayarlanması önerilir. Aynı şekil-
de, hidrolik tahrikli ilk ot kazıyıcı şaftın da
(605 Euro Avrupa satış fiyatı). Ot kanalının
sol üstündeki iki kullanılmayan dalganın
park pozisyonları pratik. İkinci çubuğun sa-
dece yatak yuvasının ot kanalında serbest
bırakılmasından sonra sokulabilmesi bir
dezavantaj, çünkü parmak tarağı yerleştir-
meyi engeller.
Ayırma işleminin sonucu üç tekerlekli
EVO'nun en can alıcı atılımı olmuş. İkinci
elek kayışının arkasında, yumruları geriye
doğru üçlü silindir kazıyıcıya aktaran 2.47
x 1.50 m büyüklüğünde bir kemer takip
eder. Standart H profilli bandın uzunluğu,
uygun bir ön temizlik sağlamış, en azından
kurak 2018 yılında böyle olmuş. Ayrılan
istenmeyen maddeler, makinenin arkasına,
geri dönen kaba ot bandı boyunca düşüyor.
İsteğe bağlı olarak enine taşıma boşaltma
kayışı var.
Üçlü silindir paketinin hidrolik ayarlaması
bizi çok heyecanlandırdı. Makinenin sağ ta-
rafında, temizliğin agresifliğine (1.645 Euro
Avrupa satış fiyatı) uyum sağlayabilmek
için silindirler 23 cm ileri veya geri hareket
ettirilebilir. Arkadaki iki bandın (1.935 Euro
Avrupa satış fiyatı) otomatik veya manuel
eğim ayarı ile birlikte, küçük parçalar ve
taşlar hafifçe ve nazikçe ayrılıyor- Harika!
Ancak bakım ve temizlik konusunda bazı
eksilikler var. Sağ taraftaki bakım kapak-
ları çok büyük. Bunlar çok ince bir sacdan
imal edilmiş ve bazen tek elle bile kilitler-
den çıkarılabiliyor.
Standart kilitler ayrıca kire karşı çok has-
sas tepki gösterdiğinden ve artık düzgün
çalışmadığından, bu kapakları açmanın tek
yolu bu. Diğer bir problem, her iki durumda
bir iki kapak arasındaki boşlukta bir alyen
anahtarıyla çalıştırılması gereken kilitlerin
erişilebilirliği. Yeni olduğunda, harika çalı-
şıyor; kanatlar bir miktar yerleştikten son-
raysa zorlaşıyor.
Kapaklar ana konusuna devam: Hepsinden
öte, ilk ayırma aygıtının yanındaki kapak,
içerden toprak ve otlar yüzünden tarafın-
dan çok fazla kirlenir ve ara sıra kapak-
lardan çıkıp dışarı fırlar. İçeriden bir bez
yardımcı olur. Rüzgârdaki büyük kapak
tehlike yarattı: Şiddetli bir rüzgâr onlara
fena çarpıyor. Gövde parçalarının önünde
durmuyor.
Büyük kapağın arkasındaki ilk ayırma ter-
tibatına daha iyi ulaşmak için, biçerdöver-
de olduğu gibi döşeme merdiveni çok yar-
dımcı olacak. Sol tarafta daha fazla kapak
problemi var: Örneğin; pervane şaftını ana
tahrikten 50 saat sonra yağlamanız gere-
ken bir kapağı ancak kutunun vidalarını
gevşettikten sonra ulaşılabiliyor. Başka bir
kapağın arkasında, yataklar kir içerisinde
çalışıyor çünkü toprak toplanıyor.
Eleme aletleri hakkında son sözler: Genel
olarak şikayet etmek için çok az şeyimiz var.
Örneğin; ot biriken veya ilk silindirden ikin-
ciye geçişteki gibi üreticinin revize etmek
istediği gibi küçük yerler. Çift taraflı hidro-
lik yükseklik ayarından vazgeçmemelisiniz
(2.295 Euro Avrupa satış fiyatı). İstenmeyen
maddelerin izi, okuma tablasının solunda
hareket yönünde ilerler. Bant uzunluğu ve
genişliği verimli çalışmayı sağlar. Taş kutu-
suyla (4.115 Euro Avrupa satış fiyatı) birlik-
te taş sıkışmasını önlemek için her zaman
kapalı bir atık şeridi tavsiye ederiz.
Okuma tablası tamamıyla mükemmel ol-
mayan izlenime uymuyor: Örneğin, öndeki
1.18 m ve arkadaki 1.08 m kaidenin yük-
sekliği çok fazla uzun boylu insanlar için
bile, neredeyse hiç kimse ayaklarının al-
tında sandık veya palet olmadan geçemez.
Kaidenin tamamı biraz yükseğe monte
edilebilir, hatta taş kutusu da daha büyük
olabilirdi.
Ayrıca yükseklik problemi nedeniyle, perso-
nel karın / böbrek bölgesinde rahatsız edi-
ci durumların olduğunu bildirmiş. Bir dolgu
kesinlikle rahatlatıcı çözüm olacak. Grimme,
sağdaki uzun içeri açılan huniyi tamamen
değiştirmek istiyor. Benzer şekilde, sol mil-
Kanatlar aciz bir şekilde açılıyor. Ya kilitler
sıkışıyor ya da alyen anahtarı boşluğa dahi
uymuyor
Bakım ve temizlik için bir merdiven isterdik
Bitki otu üçlü silindir kazıyıcı üzerinde toplanır.
Fotoğraflar: Tovornik, Schulz
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...62
Powered by FlippingBook