profi_Mayıs (2) - page 18

profi
MAKİNE YÖNETİMİ
profi / Mayıs 2020 /
16
Ward, 2019 sonbaharında, 12 farklı makine
kullanarak bir toprak işleme denemesi ger-
çekleştirdi. Tasarlanan sistemin, işletmede-
ki killi toprakta işe yarayıp yaramayacağını
görmek istiyordu. Sonrasında, aynı tarlada
bahar ekimi yapılacak, ancak bu ekim işle-
mi, toprak işleme uygulamasına 90° açıyla
gerçekleştirilecekti.
“Bugünkü mevcut sistemimizi uzun yıllar
uyguladıktan sonra, artık işleri nasıl daha da
ileriye taşıyabileceğimizi düşünme zamanı
geldi.” diyen Ward, şöyle devam ediyor:
“İşletme genelinde, işleme ve
ekim yoluyla toprağın durumunu iyileştirme-
ye devam etmek için başka hangi adımları
atabileceğimizi görmek istedim. Bu deneme-
leri, en ağır toprağa sahip tarlalarda gerçek-
leştirmeye karar verdik. Toprağın yük taşıma
kapasitesini artırmak, biçerdöverler tahıl
römorklarının yol açtığı hasardan toprağı
korumak amacıyla, işleme derinliğini büyük
ölçüde düşürmek istediğimiz bir aşamadayız.
Değişim önemlidir. Her yaptığımızı yapmaya
devam edersek, elimize daha önce geçenden
fazlası geçmez.”
Andrew Ward, bu denemelerde Agrii tarafın-
dan temin edilen son model makinelere ek ola-
rak, işletmenin filosunda bulunan Simba Solo
ve Cultipress kombinasyonunu, ayrıca kanola
ekiminde görev yapan, büyük ölçüde modifi-
ye edilmiş Simba Solo modelini kullanmaya
karar verdi. Böylece, sonuçları arasında kar-
şılaştırma yapabilecekleri iki farklı uygulama
yürütülmüş olacaktı. Test yapılan alanlarda,
farklı tarihlerde, toprağın nem tutma kapasi-
tesi ve toprak yapısı gibi farklı kriterler açı-
sından bir sizi takip ve değerlendirme yapıldı.
Ward, “Şimdiye kadar elimize geçen rakam-
lar, bazı ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.”
diyor. “Şu anda, tarlaların verim durumunda
hâlâ dalgalanmalar var. Öte yandan,
girdileri azaltmaya ve
tüm mahsul tiplerinde kontrol önlemlerini
artırmaya dönük uygulamalar sayesinde,
kârımız giderek yükseliyor. Hedefimiz ise
tüm tahıl üretimmaliyetlerini ton başına 100
Euro’un altına çekmek.”
İşletmenin, pulluk kullanımına 2002’de son
vererek bugünkü minimum toprak işlemeli
sisteme geçiş yaptığını öğreniyoruz. Bu siste-
min merkezinde, 4,5 m genişliğindeki Simba
Solo kültivatör ve 5,5 m genişliğindeki Cultip-
ress kültivatörü birlikte çeken bir Case IH
Quadtrac paletli traktör bulunuyor. Aynı trak-
tör, 8,0 m’lik Simba Freflow ekim makinesi
takılarak ekim işlemlerini de gerçekleştiriyor.
Artık yaşı 16’ya varan bu ekim makinesinin
üzerinde pek çok değişiklik yapıldığı görül-
mekte. Eski Simba çalışanı Ian Hooton, şimdi
günlerini Roy Ward Çiftliği’nin atölyesinde
geçiriyor. Ekimmakinesi operatörü Ian Stubbs
ile birlikte, daha yüksek performans elde
etmek için makinenin çeşitli kısımlarında
değişikliğe gittiklerini söylüyorlar.
Ian Stubbs açıklıyor: “Derinlik kontrol terti-
batını hidrolik pistonlarla ve durdurma
takozlarıyla değiştirdik. Makinenin her iki
yanına derinlik kontrol diskleri yerleştirdik.
Sistemi 32 m’lik iz sıra genişliği sistemimize
uygun hale getirdik ve şu anda da dış sıra-
lar için Melcalfe ekim parmaklarını deniyo-
ruz. Ekim makinesinin agresif bir tarzda
çalışmasına ihtiyacımız yok ve daha az deri-
MLT940, dört tonluk kaldırma kapasitesi ve 9 m kaldırma
yüksekliği ile ihtiyaçlara yanıt veriyor. Makineyi farklı aletlerle
donatma olanağı da temizlik, yükleme ve taşıma çalışmalarında
önemli bir esneklik kazandırıyor
İşletmenin 16 yaşındaki Freeflow ekim makinesi,
topraktaki hareketi ve ihtiyaç duyulan traktör
gücünü azaltmak üzere, standart Simba ayaklar
yerine çok yakında 12 mm’lik Metcalfe parmaklarla
donatılabilir
Çiftlikteki kantar otomatik numune alma düzeneği, tüm mahsul
tiplerinde verim seviyesinin kolayca izlenebilmesini sağlıyor
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...54
Powered by FlippingBook