profi - page 18

profi / Temmuz - Ağustos 2019 /
16
Yönetim
Kuruluş yılı
1913
Şirket yaşı
106 yıl, 3 kuşaktır aile
işletmesi
Çalışanlar
11. 132 kişi (2018)
Ciro
3,89 milyar Euro (2018)
İhracat payı
% 78,5
Üretim
alanları
Almanya: Harsewinkel,
Bad Saulgau, Paderborn,
Dissen, Hamm
Fransa: Metz, Le Mans,
Vélizy
Macaristan: Töröszentmiklós
Rusya: Krasnodar
ABD: Omaha
Hindistan: Chandigarh
Çin: Gaomi
CLAAS
manda doğru şeyi yapma”yı destekleyen kararlılıktan
kaynaklanıyor. Buradaki kıstas sürdürülebilir işletme
başarısı."
Peki, tarım mühendisliği sürdürülebilirlikle beraber
yürüyor mu?
"Tarım teknolojisi burada çeşitli çözümler sunabili-
yor. Hassas tarım, daha fazla kaynak verimliliği için
hedeflenmiş gübreleme ve mahsul koruması sağlıyor.
Bu teknik "Çiftçinin gözünü" destekleyebilir. Ancak
aynı zamanda makine mühendisliği de gerekli. Şahsen
benim için toprak koruma teknolojisinin gelişimi son
yıllarda çok önemliydi: daha düşük ağırlıkta zemin ba-
sıncını azaltmak, ayakta durma alanlarını artırmak ve
daha az kayma. Bu da Claas'ı harekete geçiriyor. Axion
960 Terra-Trac'in ilk kullanımlarından biri olarak şah-
sen inceledim – hatta tesadüfen, profi editör Hubert
Wilmer ile birlikte. Hava çok yağışlı olduğu için önceki
koşullar zordu. Bununla birlikte, makine az bir kayma
ile kültivatörle uyumlu olarak çalışabiliyor. Gelecek
vaat eden konsepti takip etmeye devam edeceğiz ”
Yeri gelmişken "İzlemekten" bahsetmek: Gelecek han-
gisinde, özerk büyük makinelerde mi yoksa sürü ze-
kasında mı?
Helmut Claas: "Özellikle son yirmi yılda, teknik ilerle-
me hızlı ve baskıcı oldu. Bazı kısıtlamalarla beraber
tarım makineleri için de geçerli ve daha önce de bu
böyleydi. Uzaktan harman sisteminden günümüzün
otonom biçerdöverine dönülmüş olması iyi bir örnek.
August Claas o zaman büyük bir riske girmişti. Avru-
pa’daki uzmanların görüşüne karşı, kendine inandı
ve nihayetinde başarı elde etti. Kurulu prosedürler
yerinden edildi. Aktüel olarak, çeşitli formatlarda
toprak işleme veya verimli bir şekilde daha küçük bi-
rimlerle sürü harmanı yapılabileceğine dair az sayıda
işaret bulunuyor. Aslında bu tartışma daha önce de
yapıldı: Çok sayıda üç noktadan çekişli traktörlerle
gelecekte yönetimin halledilip halledilemeyeceği so-
rusu veya daha az sayıda ancak daha büyük birimler
olup olmayacağı sorusu gündeme geldi. O zaman şim-
di olduğu gibi, mevcut işçi sayısı bir gelişme faktö-
rü. Boyut sınırlarına ulaşılmış, daha çok performansı
artırmak için otomasyon ile ilgileniliyor. Bu nedenle,
otomatik sistemler aracılığıyla sürücünün yükünü ha-
fifletmeye yönelik eğilim devam edecek. Büyük ma-
kinelerde, makinelerin dimensiyonunu yükseltmeden
verimlilik ve performansta önemli bir artış mümkün.”
Helmut Claas, şirketi için önümüzdeki 30 yılın görü-
nümü şöyle açıklıyor: “Traktör işine giriş, önce Xeri-
on sistem traktörü ve ardından 2003 yılında Renault
Tarım'ın devralınması, Claas’ı çok olumlu etkiledi.
Genişletilmiş ürün yelpazesinin yanı sıra, uzun vadeli
istikrarlı bir bayi ağı sağladı ve önümüzdeki birkaç on
yıl için Claas’ın büyüme potansiyelini canlandırdı. Size
bir sayı: Bu yıl Le Mans’ta 150.000'inci Claas traktörü
banttan geçti!” Bu arada, hemen hemen tüm büyük
üreticiler hasat teknolojisi ve traktörler alanında ful-
lliner’a geçiş yaptı. Toprak işleme, ekim, gübreleme
ve mahsul koruma teknolojisi alanında pazar, dağıtım
ortaklarının bireysel tekliflerini tek tek tamamlayan
birinci sınıf uzmanlardan oluşuyor. Claas'ın bu alanda
çok etkin olmaya niyeti yok.”
M. Neunaber
PROFİ’Yİ ÇOK DİKKATLİ
İNCELİYORUZ - BAZI İNSANLARI
DİNLENMELERİNDE RAHATSIZ
EDİYORSUNUZ.
Helmut Claas hemen hemen her gün bir kaç saat çalışıyor ve hala
iyi fikirler konusunda hevesli
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...62
Powered by FlippingBook