profi_Ekim - page 17

profi / Ekim 2019 /
15
T
ümosan, yapılan pazar araştır-
maları sonucunda piyasadaki
kompakt bahçe ve tarla traktörü
taleplerini değerlendirerek bahçe
ve tarla tarımında kullanılan traktörlerin
katma değerini yükseltmek ve geliştir-
mek amacıyla 35-55 HP aralığında traktör
modellerinin ürün geliştirme çalışmaları-
na başlama kararı aldı. 2020 yılının ikinci
yarısında seri üretime geçmesi planlanan
traktör serisi, ideal ölçüleri, modern tasarı-
mı ve donanımsal özellikleri ile üreticilerin
beğenisini kazanacak.
4 silindirli tarla modelleri
Tümosan tarlaların vazgeçilmezi
haline gelen ve üreticilerin gücü-
ne güç katan 4 silindirli tarla mo-
dellerinin geliştirilmesi ve aynı
zamanda yeni ürünleri ile üreti-
cilerimize destek olmaya devam
ediyor. 4 silindirli 75, 85, 95 ve
105 HP gücündeki güçlü
ve aynı zamanda
çevreci Tümo-
san motorla-
rını üreticiler
ile buluştur-
duğu 8100
Serisi traktör
modellerinde
geliştirmeler
yapıldı. Direksiyon altına konumlandırılmış
ileri geri mekik kolu ve geliştirilmiş 16 ileri
16 geri Hi-Lo seçenekli yerli transmisyon
ile operatörün uygun motor devrine daha
rahat ulaşması sağlandı. Aynı zamanda
hidrolik orta kol entegresi ve 6 adede çı-
karılan hidrolik güç çıkışı sayesinde ope-
ratörün hidrolik bağlantılı ve iş genişliği
yüksek ekipmanlar ile daha rahat çalışması
hedeflendi. Ayrıca kabinde yapılan yenilik-
ler ile operatörün konforu arttırıldı.
8100E serisi yakın zamanda
çiftçilerle buluşacak
Tümosan, kolay ulaşılabilir, 12 ileri 12
geri yerli transmisyona sahip yeni 8100E
serisi traktör modellerini yakın zamanda
üreticiler ile buluşturmaya hazırlanıyor. 4
silindirli 75, 85, 95 ve 105 HP gücündeki
Tümosan motorlarının entegre edildiği
8100E serisi traktör modelleri, 12 ileri 12
geri yerli transmisyonu ile dikkat çekecek.
Üreticilerin kolayca ulaşmasını sağlayacak
fiyatlar ile piyasaya girecek olan
seride 6 adet hidrolik güç çıkışı
ve 4000 kg kaldırma kapasitesine
sahip bir hidrolik sistem bulunu-
yor. Direksiyon altı ileri geri mekik
kolunun standart olarak sunulduğu
traktör modelleri aynı zamanda ka-
bin donanımı ile dikkat
çekiyor. 8100E serisi
traktör modelleri kısa
süre içerisinde üreti-
cilerin beğenisine
sunulmak üzere
Tümosan bayi-
lerinde yerini
alacak.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...70
Powered by FlippingBook