profi_Haziran - page 17

profi / Haziran 2019 /
15
TEST SONUÇLARI
Grimme EVO 290
Alış ve temizlik
Derinlik ayarı
+
Set basıncı tahliye
--
Set merkezini bulma
-
Elek ve bitki kanalı
+
Yumru koruyucu
++
Toprak ayrımı
+
Dolaşan tarak
+
Taş kutusu
-
Hazne
Hacim
++
Kutu doldurucu
-
Haddelenmiş zemin
++
Hazne Bezi
++
İçeri ve dışarı katlama
 -
Otomatik doldurma
+
El kolaylığı/kullanımı
Okuma tablası
--
Terminal ve yazılım
o
Joystick / Kontrol kutusu
+
Makine temizliği
-
Ot ayırma maşası
-
Boşaltma
+
Genel
İşleme
+
Boya
++
Lastikler
++
Duruş güvenliği
++
Taşıma boyutları
o
Bakım
-
Ağırlık
o
Derecelendirme:
++
= çok iyi;
+
= iyi;
o
= ortalama;
-
= ortalamanın altında;
--
= yetersiz
X X
2018’deki büyük kuraklığa rağmen,
EVO 290 iyi bir ayırma sonucu
dikkatlice temizleyebildi.
X X
Farklı detaylar henüz olgunlaşmamış.
X X
Daha büyük hazneler için teknik
çaba ve harcamalar, özellikle eşleşen
döşeme uzunlukları ve / veya uygun
boşaltmaya uygun denk gelmiş.
BİLMEKTE FAYDA VAR
tambur bağlantısının neden kaynaklandığı
konusundaki ilk varsayım doğrulanmadı.
2019 sezonu için, döner çerçevedeki yeni
düzgün çalışan hidrolik silindirlerin iyileşti-
rilmesi bekleniyor. Ayrıca, Grimme bağlan-
tısını revize etmek ve en geç 2020 sezo-
nunda yeni bir kayıt sunmak istiyor.
Yeri gelmişken Vario-Drive: Bu sayede, iki
elek zincirinin dikkatlice ve verimli bir şe-
kilde ayrı ayrı ayarlanmasını ve hatta ters
çevrilmesini sağlar. Bazen de kayıtta ot tı-
kacının yukarı kalkmış şekilde görüyoruz.-
Harika. Bununla birlikte, ikinci elek zincirini
ters çevirirken, ilk eleklere zarar verme-
mek için önlem alınması gerekiyor. Kaba
ot bandının hızı hala ikinci elek zincirine
ayrı ayrı ayarlanamıyor - ancak kaçırma
olmadı. Bununla birlikte, iki elek zincirinin
sağ tambur sürekli yukarı ve aşağı çalışır-
ken, sol tambur setin üzerinde düzgünce
koşuyordu. Ne yazık ki, açı sensörü, önden
gerilmeli traktördeki - RTK takip sistemine
rağmen otomatik şanzımanın çok sayıda
yanlış hizalanmaya yol açan, dans eden
tamburdaki set kılavuzun yürütülmesi için
ölçülen değerleri azaltıyor.
Tamburun kumanda menzili saban bıça-
ğının yanına konuşlandırılmış bir kazıyıcı
ile sınırlandırılmış. Karşılıklı olarak farklı
Bitki ve toprak,
kanatlara içindeki
kilitlerden baskı
yapıyor
PTO şaftı zaten 100 saat
sonra aşınmış. Hortumlar
esnek bir şekilde
ayarlanabilir
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...62
Powered by FlippingBook