profi_Mayıs (2) - page 17

profi / Mayıs 2020 /
15
siniz elbette. Ancak, gerekli dersleri
çıkardığınız ve tekrarlamadığınız sürece,
hata yapmak kabul edilebilir bir şeydir.”
“Mayıs sonu ve haziran başlarında, bu otun
gelişimini durdurmak için çok sınırlı bir süre-
ye sahipsiniz. Tilkikuyruğu çiçeklenmeye
başladığında, mahsulün üzerinde açıkça
görülebilir. İşte o anda derhal harekete geç-
mek zorundasınız. Ya kimyasal uygulayıp
tilkikuyruğunu öldüreceksiniz, ya da işe giri-
şip elinizle tek tek bu otları sökeceksiniz.”
Lincolnshire ilinde, Leadenham kasabasında
bulunan Roy Ward Çiftliği, bir kısmı komşu-
lardan kiralanan 650 hektarlık arazi üzerin-
de tarım yapıyor ve son beş sezondur
tilkikuyruğu derdi yaşamadan hasat yapma-
nın keyfini sürüyor. Bunu başarmak içinse
ayrıntılara takıntı düzeyinde dikkat etmeleri
ve ürün yetiştirmede eski alışkanlıkları terk
etmeleri gerekti.
Andrew Ward açıklıyor: “Tarlalarda bu yaba-
ni ota rastladığımızda bile artık işler kontrol
altında ve yönetilebilir seviyede. Bugün
ulaştığımız noktada, çoğu durumda tarlaya
girip otları elle sökerek baş edebiliyoruz.”
Bu temizleme işinde, geç
dönem mantarlar ilaçlarını uygularken
işletmenin pülverizatör operatörüne de önem-
li görev düşüyor: “Mahsul genel olarak temiz-
se, pülverizatör kabininden bakıldığında bu
istenmeyen bitkiyi kolayca fark edersiniz. Gör-
düğünüz anda ise üzerinden geçip kimyasalı
püskürtmeden önce durup kabinden inmeniz
gerekir. Eğer bu aşamayı atlayıp sıra sonuna
kadar gider ve sonraki sırada yan tarafa
bakarsanız, kimyasal etkisiyle solmuş olduğu
için artık tilkikuyruğunu göremezsiniz.”
Toprak uzmanı Philip Wright ve danışman-
lık şirketi Agrii’den de yardım alan Andrew
Solo/Cultipress
ikilisini, ayrıca 8,0
m’lik Freeflow ekim
makinesini çekmek
için ihtiyaç duyulan
güç, Quadtrac 620
tarafından temin
ediliyor
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...54
Powered by FlippingBook