profi - page 16

profi / Temmuz - Ağustos 2019 /
14
Yönetim
HEM YAZILIMDA, HEM DONANIMDA
KALKINMA KONUSUNUN HENÜZ
BAŞINDAYIZ
Doğum
16 Temmuz 1926
Yaş
92
Eğitim
Yüksek lisans makine
mühendisliği, Viyana ve
Paris'te Ziraat öğrenimi
Claas’a giriş
1958
Yönetimi
üstlenme
1962 yönetime giriş
1978 Yönetici Ortak
1996 Denetim Kurulu ve
Hissedarlar Başkanı
pozisyonu
Claas
Mühlhäuser'ın
devri
2010 Denetleme Kurulu
Başkanlığı'nın kızı
Cathrina Claas Mühlhäuser'a
devri
Bugünkü
işlevi
Hissedarlar Komitesi
Başkanı / Danışman
HELMUT CLAAS
30 yıllık profesyonellik 30 yıllık ziraat mühendisliği
HELMUT
CLAAS
Ziraat teknolojisini birebir yaşadı ve hatta şekillendirdi: 92 yaşındaki Helmut Claas, Harsewinkel'deki
106 yıllık aile şirketi Claas'ın tarihinin büyük bölümüne de şahit oldu
H
arsewinkel'deki Claas Technoparc'a tam za-
manında vardığımızda - Helmut Claas ile
konuşmak için beklemek zorunda kaldık:
"Patron hala müşterilerle konuşuyor. " Ve
elbette seve seve bekliyoruz. Çünkü 92 yaşındaki
girişimci ile yapılan toplantı gerçek bir deneyimdir.
Helmut Claas'a 100'den fazla patentin kayıtlı olduğu-
nu biliyor muydunuz? Dominator'den Lexion'a tasa-
rımların gelişmesinde payı var, aynı şekilde Jaguar
parçalayıcının geliştirilmesinde de etkili oldu. Bugün
hala eskisi gibi aktif: Paletli Terra-Trac'in Axion 900
serisi traktörlere uyarlanması Helmut Claas tarafın-
dan başlatıldı.
teknolojiyi kullanması ve pazarlaması için fırsatlar
yarattı.”
Bugünün performans standardına ne yol açtı?
"1900 yılı civarında bir çiftçi dört kişiyi besledi, bu-
gün 150'nin üzerinde. Hep daha büyük makinelere
olan eğilim son on yılda sabit kaldı. Ancak, boyutta
daha da fazla büyüme potansiyeli azalıyor. Bu ne-
denle, günümüzde verimlilik aranıyor. Elektroniğin
tüm ürün alanlarında kullanılması, buna önemli katkı
sağlıyor. Elektronik kontrol teknolojisi sayesinde mo-
dern motorlar, mekanik olarak elde edilemeyen güç
değerleri sunuyor. Verimli tahrik, kontrol ve düzen-
leme teknolojisi ile yönetilebilen ve daha da optimize
edilebilen tüm makinelerde temel sağlıyor. Elektronik
bileşenler gelecekte önemli bir rol oynamaya devam
edecek.”
Claas, elektronik ve ağ oluşturma konularıyla yoğun
olarak ilgileniyor mu?
Helmut Claas şöyle açıklıyor: "Claas E-Systemleri,
Dissen'de yeni bir geliştirme merkezine taşındı ve
makinelerimizin elektronik bileşenlerinin tüm ürün
alanlarında daha da geliştirilmesi için çalışıyor. 365
FarmNet, makineler ve diğer işletme bilgileri için
platform sağlıyor. Yüksek potansiyelleri “Doğru za-
Şirket kurucusu August Claas, kardeşleri Franz, Theo
ve Bernhard Claas ‘tan sonra oğlu Helmut Claas, ikinci
nesli temsil ediyor, bugün aile işletmesi kızı Cathrina
Claas-Mühlhäuser tarafından yönetiliyor.
Helmut Claas'ın son yıllarda özellikle hangi etkiyi et-
kilediğini soruyoruz.
“Nesiller boyunca, çiftçiler, sadece beslenme açısın-
dan değil, aynı zamanda birçok çiftçinin biyogaz ve
güneş sistemleriyle ürettiği enerjiyle de büyüyen
dünya nüfusunun arzını sağlama zorluğuyla karşı
karşıya kaldılar. Üretimdeki verimlilik kazanımları ve
buna teknoloji de dahil belirleyici faktördür. Burada
ziraat mühendisliği önemli katkılar sağlamıştır. Şir-
ketimizde biçerdöver gelişimine uzun yıllar boyunca
bizzat eşlik ettim. Hem burada hem de rakiplerimizde
yeni bir makine nesline eşlik eden teknoloji ve perfor-
manstaki atılımlara her zaman hayran kaldım. Ve bay-
rak direğinin sonuna henüz ulaşılmamış gibi görünü-
yor - ne dünya nüfusunun büyümesinde ne de teknik
gelişmelerde. Beni gerçekten şaşırtan bir trend, biyo-
gaz patlamasıydı. Çiftçilere yeni gelir kaynaklarından
yararlanma olanağı sağladı; aynı zamanda müteahhit-
lerin ve tarım ekipmanları endüstrisinin profesyonel
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...62
Powered by FlippingBook