profi_Haziran - page 16

profi / Haziran 2019 /
14
Test
Rüya gemisi
Üç tekerlekli şasi ve 9 tonluk hazne gerçek birer evrim. Maalesef, testlerimiz tüm gelişmelerin
aslında uygulanabilir olmadığını ortaya koydu. EVO paralellerinin açık denizdeki bir gemiyle olan
benzerlikleri dahil tüm deneyimlerimizi buradan okuyunuz
Patates hasat makinesi Grimme EVO 290
K
asım 2017'de, EVO 290 olduk-
ça heyecan yarattı: Grimme, o
sıralarda Hannover’de fuarda
Roder'ı yeni ve modern bir
tasarımla sunmuştu. Kısa bir
süre önce, prototipini sürüş raporumuzda
eski metal görünüşüyle tanıtmıştık. (profi
11/2017). Geçtiğimiz sonbaharda seri ima-
lat öncesi 50 makineyle hangi deneyimleri
yaşadık? Sırayla anlatıyoruz!
Traktörümüze, bir Fendt 724 Vario, bağlan-
tı takarken, K80 topun kısa şaftı hoşumuza
gitti. Üç yük algılama hortumu ve destek
ayağı için ek bir hortum paketi, standart
ISO veri yolu konektörü kadar kolay bağ-
lanabiliyor. Bununla birlikte esnek olarak
ayarlanabilen hortum uzantısı yüksek po-
tansiyele sahip: Bir yandan, yağ hortumla-
rı yan kılavuz plakalarına sürtünüyor. Öte
yandan, bazı hortumların kapalı hortum
dolabına takılması çok rahat değil. Aynı za-
manda, yaklaşık 100 hektardan sonra çap-
raz menteşeleri çok aşınmış olan Bondioli
ve Pavesi kardan şaftı konusunda da coşku
yaşamadık. Gres ucuna rağmen, maalesef,
mafsala hiç yağ değmedi. - Yazık!
Test ekipmanı, 1000 PTO için bir giriş dişli
kutusu ile donatılmış. Bu, çekicinin yerleşik
hidroliği ve elek zincirlerini çalıştırmak için
ortalama dakikada 700 devir hızında ça-
lışmasını sağlıyor. Traktörün hızı çok fazla
düştüğünde, Roder-Terminal bir uyarı verdi
- çok güzel.
Kaydetmeye gelirsek: Erişilmesi çok güç
gres uçları ve iki tamburun hatalı bir şe-
kilde hizalanması gibi "küçük detayları"
büyük bir yürekle kabullensek de yine de
eleştireceğimiz noktalar kalıyor. Bir yan-
dan, iki tambur da tasarımları gereği eşit
basınç altında değil. Bunun nedeninin hid-
rolik derinlik ayarı ve salımla birlikte süs-
pansiyon olduğunu düşünüyoruz. Sahada,
9 tonluk hazne ile EVO, çift sıralı
çekici için pazarda öncü bir firma.
Ancak hala geçmişten gelen
problemleri var
Kayıtta, test esnasında set merkezinden
boşaltmaya kadar çeşitli problemler yaşanmıştır
Hortumlar, hortum borusundaki kılavuzun yan
tarafını ovalayarak temizler
Sönke Schulz
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...62
Powered by FlippingBook