profi_Mayıs (2) - page 15

profi / Mayıs 2020 /
13
TÜRKİYE'NİN İLK ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜ ASFALTA İNİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım-
sal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM)
Genel Müdürü Özkan Kayacan, elektrik-
li traktör fabrikasının üretim bantlarının
kurulması için çalışmaların devam etti-
ğini belirterek, "Bantlar kurulur kurul-
maz üretime başlayacağız. Hedefimiz
aslında ağustos sonu eylül başı traktör-
leri çıkarmaktı, bu süreç belki bir ay sar-
kabilir
ama
2020
içerisinde
ilk
traktörleri banttan indireceğiz." dedi.
Kayacan, video konferans yoluyla yap-
tığı değerlendirmede, elektrikli traktör-
le ilgili çalışmalarını anlattı. Elektrikli
traktörle ilgili çalışmaların durmadığının
altını çizen Kayacan, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sahada-
ki çalışmalarda biraz sıkıntı olduğunu ancak yakında bitirileceğini söyledi. Kayacan, elektrikli traktörün üretimi için Gebze'de fabrika
kurulduğunu hatırlatarak, "Elektrikli traktör fabrikanın üretim bantlarının kurulması için çalışma devam ediyor. Bantlar kurulur kurul-
maz üretime başlayacağız. Hedefimiz aslında ağustos sonu eylül başı traktörleri çıkarmaktı, bu süreç belki bir ay sarkabilir ama 2020
içerisinde ilk traktörleri banttan indireceğiz Allah izin verirse. Bunun için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Hazine arazileri tarıma açılıyor
Koronavirüs ile mücadele sürecinde gıda arzı ve güvenliği adına
önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Hazineye ait atıl tarım ara-
zileri çiftçilerin kullanımına açılıyor. Bu kapsamda, yurt genelinde
yaklaşık 14 milyon metrekarelik alan tarıma açılacak. Hazineye
ait arazilerden en büyük payı ise Kayseri aldı. Şehirde 3 milyon
850 bin metrekare atıl tarım arazisi bulunuyor. Kayseri Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Üreticimiz açısından
önemli bir yatırım aracı olacağına inandığımız bu toprakların sağ-
lıklı bir şekilde değerlendirilmesi, üretime katkıda bulunması dua
ve temennisi ile emeği geçenlere başta Cumhurbaşkanımız olmak
üzere bir kez daha minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz" dedi. Pro-
jeden yararlanmak isteyen çiftçiler tarım il ve ilçe müdürlükleri-
ne başvuru yapabilecek. Çiftçiler yapılacak puanlama sistemine
göre arazilerden yararlanacak. Atıl hazine arazisinin olduğu köy-
lerde ikamet eden çiftçiler öncelikli olacak.
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP)
tarafından Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kap-
samında yer alan "Kars Bitkisel Üretimin Yaygınlaştırılması Pro-
jesi" doğrultusunda tarım makinesi alımı yapıldı. Kars Tarım ve
Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, proje kapsamında 1 adet
ot balya makinesi, 1 adet hububat ekim mibzeri, 1 adet katı güb-
re dağıtma makinesi ve 2 adet mısır silaj makinesi olmak üzere
toplam 5 adet tarım makinesi alımı yapıldığını söyledi. Proje
kapsamında alımı gerçekleştirilen tarım makineleri ile Kars’ta
yem bitkisi yetiştiriciliği yapan çiftçilere daha yeni ve moderni-
ze tarım makineleriyle üretim yapmaları için imkan sağlanaca-
ğını belirten Düzgün, “Çiftçinin üretmesi demek hepimizin
evinde ekmek yüzünde tebessüm demektir. Bu tarım makinele-
ri, Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde tutularak çift-
çilerimizin hizmetine sunulacaktır" dedi.
Kars’ta, bitkisel üretim için
tarım makineleri alındı
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...54
Powered by FlippingBook