profi - page 15

profi / Aralık - Ocak 2019 /
13
TARLADA HASADI ARTIK ROBOTLAR YAPACAK
Boğaziçi Üniversitesi’nin Tekfen Holding desteği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle
Malatya’da düzenlediği ‘’Açık Ders’’ seminerinde konuşan Prof. Dr. Gökhan Özertan, Türkiye’nin
bir tarım ülkesi olmasına rağmen sektörün yeniliklere kapalı bir sektör olduğunu ifade etti. Prof.
Dr. Gökhan Özertan, tarımda teknolojiden faydalanarak birim araziden aldığı verimi artıran Holan-
da ve İngiltere gibi ülkelerden örnekler vererek hali hazırda Suriye’de yaşanan savaşla birlikte
başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere dışarıdan aldığı göçlerle 85 milyon nüfusu beslemekte olan
Türkiye’nin önümüzdeki 10 sene içinde 100 milyon insanı besleyebilmesi için tarım ve gıda sek-
törlerindeki risklerle baş edebilmek adına uzun vadeli bakış açısıyla, bu alanlara daha fazla yatı-
rım yapması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin tarımda söz sahibi olması ve rekabet gücünü yeniden
kazanabilmesi için girdi maliyetleri, tarım arazilerinin parçalık arz eden yapısı, çiftçi ve küçük
işletmelerin sorunları gibi temel sorunlarına çözüm odaklı yaklaşması gerektiğini ifade eden Prof.
Dr. Özertan, “Avrupa’nın en büyük tarım ekonomisiyiz, dünyada ilk 10 içindeyiz ancak iş gücü
verimliliğinde 30., arazi verimliliğinde ise 21. sıradayız. 55 üründe dünyada ilk 10 üretici ülke ara-
sındayız ancak verimimiz çok düşük. Türkiye’de yaklaşık 12 bin tarımsal örgüt ve birlik var ancak
bunların sadece yarısı aktif çalışıyor. Avrupa’da tarım kooperatiflerinin pazar payı ise yüzde 40
seviyesinde.” Gerek dünyada gerekse Türkiye’de tarımın en önemli sorunlarından birinin çalışacak işçi bulamamak olduğunu belirten Prof.
Dr. Özertan, gelişmiş ülkelerde bu sorunun insansız tarım modeliyle aşılmakta olduğunu kaydederek Avrupa Birliği’nin toplam 60 Milyon
Euro fon ayırarak 33 ayrı bölgede dijital çiftlik kurulmasına destek verdiğini ekledi: “ABD de tarım işçisi bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle
artık hasat sezonunda robot kullanımına geçildi. Kaliforniya’da belli çiftliklerde çilek hasadı robotlar tarafından yapılıyor. İngiltere’de insan-
sız tarım çiftliklerinde otonom cihazlar kullanılıyor” bilgisini verdi.
Bingöllü çiftçilere süt sağım makinesi
dağıtıldı!
Bingöllü çiftçilere, 200 süt sağım makinesi yüzde 70’lik hibeyle
verildi. Süt sağım makineleri sayesinde çiftçiler güçlenecek. Bin-
göl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Doğu Ana-
dolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanın desteğiyle "Bingöl
Süt Sağım Makinesi Dağıtım Projesi" hak sahiplerine teslim edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, kurumun Düzağaç yer-
leşkesinde yaptığı konuşmada, Bingöl ekonomisinin büyük oranla
hayvancılığa bağlı olduğunu, süt sığırcılığının çoğunlukla küçük
aile işletmeciliğiyle yapıldığını belirtti. Çiftçilerin, hayvancılıkta
makine kullanımında yeterince aşama kat etmediğini aktaran
Bahadır, gidilmedik köy, çalınmadık kapı, ulaşılmadık hiçbir üreti-
cinin kalmaması adına “Çiftçi Eğitim Seferberliği” faaliyetlerinin
sürdürüldüğünü ifade etti. Kadın erkek, genç yaşı 6 bin 183 üre-
ticiye ulaşıldığını aktaran Bahadır, eğitimlerde hayvan refahı, hay-
van beslenmesi, yem bitkileri yetiştiriciliği ve hayvancılık
işletmelerindeki mekanizasyonu da geliştirmeye yönelik eylem-
lerin sürdürüldüğünü söyledi. Elle sağım işleminin daha fazla iş
gücü gerektirdiğini belirten Bahadır, elle sağılan sütün temiz ve
hijyenik olamadığını da vurgulayarak çiftçinin süt sağım makine-
lerine yönlenmesinin gerektiğini kaydetti.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (Yerli Malı Hafta-
sı) dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tarım ve gıda ithalatının
yüksekliğine dikkat çekerek, yerli ürün kullanılması çağrısı yap-
tı. Türkiye’nin dünyada, sebze, meyve başta olmak üzere çok
sayıda tarım ürününde ilk sıralarda yer aldığını, ürün çeşitlili-
ğiyle de başa güreştiğini vurgulayan Bayraktar, bir meyve, seb-
ze cenneti olan Türkiye’de sofralarda yerli malı besinlerin
olması gerektiğini ifade etti. 2018 yılında tarım ve gıdada 12
milyar 800 milyon dolarlık ithalat yapıldığını belirten Bayrak-
tar, ithalattan kaçınmanın yolunun milli ürünleri tüketmekten
geçtiğini söyledi. Şemsi Bayraktar, şöyle devam etti: “Türkiye,
hemen her ürünü üretebilen bir ülkedir. Kahve gibi kakao gibi
ekolojik olarak üretemediğimiz bazı ürünlerin ithal edilmesi ola-
ğandır ancak Türkiye şartlarında üretebileceğimiz ürünlerin itha-
latından kaçınmalıyız. Tarımsal potansiyeli bu seviyede olan bir
ülkenin tarım ve gıda ithalatı için bu kadar para harcamaması
gerekir. Bunun önemli bir bölümünü ayçiçeği, soya fasulye gibi
yağlı tohumlar ile pamuk oluşturuyor.
Çiftçi ithalat değil, yerli üretimin
desteklenmesini istiyor!
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...54
Powered by FlippingBook