profi_Ekim - page 15

profi / Ekim 2019 /
13
'ALO ÜRÜNÜM TARLADA KALDI, HASADIMI YAPAR MISINIZ?'
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile DAP İdaresi Başkanlığının çiftçilere
destek olmak amacıyla kurduğu tarım makineleri filosu, ürünü tarlada
hasat için bekleyen çiftçilerin kara gün dostu oldu. Tarıma destek ama-
cıyla kurulan ve 10 çift sıralı silaj makinesi ve 20 silaj taşıma römorkun-
dan oluşan filo, adeta kara gün dostu olduğu çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Şu ana kadar 53 çiftçinin bin 150 dönüm tarlasında hasat yapan araç filo-
sundaki görevliler, talep olması halinde diğer çiftçiye destek olmak için
hazır bekliyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen,
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgenin hayvancılıkta gelişmesi ve
tarım sektörünün kalkınması için atılan adımların ülke ekonomisine kat-
kı sağlayacağını söyledi. Tarım makinesi olmayan, yetiştirdiği ürünün
hasadını yapamayan çiftçilerinin tamamına hizmet etmeyi hedefledikle-
rini belirten Sekmen, "Çiftçilerimizin bu hizmetten yararlanması için izlemesi gereken yol kolay. Hizmetten yararlanmak isteyen çiftçileri-
mizin belediyemizin ilgili birimine veya Beyaz Masa'ya başvurması yeterli. Beyaz Masa'yı arayıp 'Ürünüm tarlada kaldı, hasadını yapar
mısınız?' diyen her çiftçimiz başvurusunu yaparak hizmetten yararlanabiliyor" dedi. Bölgede besiciliğin kalkındırılması için öncelikle tarı-
mın ve hayvansal yem ürün oranlarının artırılması gerektiğini ifade eden Sekmen, şöyle konuştu: "Ekipmanlar özel ekiplerce kullanılıyor
ve alanında uzman görevlilerimiz çiftçilerimizin ürününün hasadını yapıyor. Özelikle hayvan yem bitkilerinin hasadına önem veriyoruz çün-
kü hayvansal yem bitkilerinin artırılması dışa bağımlılığı azaltır ve hem çiftçinin hem de besicinin önü açılır. Bu nedenle çiftçilerimize tarım
ürünlerinin ekiminden hasadına kadar her türlü yardımı yapacağız. Türkiye'de tarım alanlarının bulunduğu bütün illerdeki belediye baş-
kanlarına sesleniyorum: Ülkemizi kalkındırmanın yolu benzeri projeleri hayata geçirmekle olur. Bölgeler kalkınırsa ülke kalkınır."
Söke'de traktörler için reflektör
kampanyası
Aydın'ın Söke İlçesi’nde traktör ve tarım araçlarına yönelik reflektör
kampanyası başlatıldı. Özellikle pamuk hasat sezonu öncesinde kara-
yollarında meydana gelen traktör ve tarımmakinaları kazalarının önlen-
mesi için farkındalık yaratmak üzere düzenlenen kampanya Bağarası
Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı. Kaymakam Tahsin Kurt-
beyoğlu, yaptığı açıklamada küçük görülen reflektörün can ve malı koru-
yan kritik bir parça olduğunu belirterek, "Buradaki reflektörleri,
çiftçilerimiz bunları almaya gücü olmadığından değil bir farkındalık
yaratmak için dağıtılıyor. İçişleri Bakanlığımız bu yılı 'trafik kazalarını
azaltma' yılı olarak ilan etti. Emniyet kemeri ile ilgili kampanya sürer-
ken bu kampanyaya ilave olarak reflektör kampanyamızı yürütüyoruz."
dedi. Söke nüfusunun yarısından fazlasının geçimini tarımla sağladığını
belirten Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri de,
"Söke'de 4 bin 300 traktör, 180 pamuk hasat makinası bulunmaktadır.
Tarım arazileri yoğun olarak Söke-Milas Karayolu üzerinde bulunuyor.
Hasat sezonunda tarımsal faaliyetlerin arttığı dönemde tarım araçları-
nın güvenli kullanılması, gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor." ifadele-
rini kullandı. Konuşmaların ardından etkinlik alanında bulunan römork
ve traktörlere reflektör takıldı.
1976 yılından itibaren Türkiye’nin ilk ve tek dizel motor üreti-
cisi olma özelliğini taşıyan Tümosan Pazarlama ve Satıştan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini 2015 yılından itiba-
ren sürdüren, Serhun Olgun, 1 Ekim 2019 tarihi itibari ile Genel
Müdür olarak atandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 1994
yılında mezun olan Olgun; sektörde uzun yıllar satış ve pazarla-
ma danışmanlığı, kurucu ortaklık, icra kurulu üyeliği, Genel
Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük pozisyonlarında görev
aldı. Olgun, 1 Ekim 2019 tarihinde ise TÜMOSAN Genel Müdürü
olarak görevine başladı.
Tümosan’ın yeni genel
müdürü Serhun Olgun oldu
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...70
Powered by FlippingBook