profi - page 14

profi / Temmuz - Ağustos 2019 /
12
Türkiye’den haberler
Traktör ve biçerdöverde çiftçilere verimli teşvik
Türkiye’nin enerji yoğunluğu açısından dünyada enerji
verimliliği potansiyeli en yüksek ülkelerden biri olduğunu
belirten Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın,
“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan
2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, birçok
sektörü ayrıntılı inceleyip hangi alanlarda hangi adımla-
rı atarak enerji verimliliği sağlanacağını ortaya koyuyor”
dedi. Eylem planında hangi sektörün ne kadar enerji har-
cadığının ortaya konulduğunu belirten Murat Kalsın, tarım
sektörüne özel bir vurgu yaparak, “Tarımdaki enerji kulla-
nımı, Türkiye’de toplam elektrik tüketiminin yüzde 6’sını
oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Eylem planında tarım
başlığı altında 6 temel eylem planlandığını belirten Kalsın,
mevcut traktör ve biçerdöver filosunun da daha verimli
araçlarla değiştirilmesinin planlandığını ifade etti. Murat
Kalsın, şöyle konuştu: “Eylem planında, mevcut traktör ve
biçerdöver filosunun daha verimlileriyle değişimi için bir
destek mekanizmasının tanımlanacağı ifade edilmiş. Bu destek mekanizması, hurda teşviki ya da faiz desteği gibi modellerle çiftçilere
sunulacak. Buradaki asıl amaç, 20 yaş üzeri traktör ve 10 yaş üzerindeki biçerdöverlerin yüksek verimli araçlarla yenilenmesini teşvik et-
mek; bu sayede tarımsal üretimi artırırken, birim ürün için harcanan enerji maliyetini de aşağı çekmek.” Tarımsal üretim, tarım ürünlerinin
hazırlanması, kurutulması, depolanması, soğutulması ve taşınması aşamalarında fizibilite sonuçlarına göre enerji verimliliği projelerine
destek sağlanacağını belirten Murat Kalsın, “Plan dahilinde seralarda, hayvansal üretim yapılarında ve ürün depolarında ısı kayıplarının
önlenmesi, ısı geri kazanımı, enerji verimli ısıtma-soğutma-havalandırma uygulamalarıyla enerji tüketiminin azaltılması için destek veri-
lecek. Üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması özendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
‘MF TARLA GÜNLERİ’ ÇİFTÇİLER İLE YENİDEN BULUŞACAK!
AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey
Ferguson’un her yıl düzenlediği “Tarla
Günleri”, bu yıl Eylül ayında 11 ilde ve 16
noktada gerçekleşecek. Çiftçilerin, kom-
pakt tarla ve bahçe traktörlerinden olu-
şan MF 2600 serisini test edebilecekleri
Massey Ferguson Tarla Günleri, 25 Eylül’e
kadar devam edecek. AGCO Türkiye Ülke
Satış ve Pazarlama Müdürü Mete Has, her
yıl düzenledikleri “Massey Ferguson
2600 serisi Tarla Günleri” ile tarım üreti-
cisinin ürünlerini bizzat deneme imkanı
bulduğunu belirterek, bu yıl gerçekleşe-
cek etkinlikte 50-75 hp arası kompakt
tarla ve bahçe traktörlerini içeren MF
2600 serisindeki modellerin yer alacağı-
nı kaydetti. MF 2600 serisinin Massey
Ferguson’un Manisa fabrikasında üretil-
diğini anlatan Mete Has, “03-25 Eylül
tarihleri arasında düzenlenecek Massey
Ferguson Tarla Günleri süresince 11 ilde
ve 16 noktada isteyen çiftçilerimiz ürün-
lerimizi doğrudan tarlada deneyebilecek,
özelliklerini test etme imkanı bulacak”
dedi. Toplam 22 gün sürecek Tarla Gün-
leri’ne 5 binin üzerinde katılımcı beklen-
diğini kaydeden Mete Has, “Traktörlerin
sahip bir ülke; markanın Avrupa/Afrika/
Ortadoğu bölgesindeki en büyük satış
pazarını temsil ediyor. Şu anda parkta
kullanılan her üç traktörün en az biri Mas-
sey Ferguson markasına ait” diye konuş-
tu.
tarlada denenebiliyor olması traktör seçimi
için en sağlıklı yol. Üstelik global olarak ta
yeni “MF eXperince” konsepti ile topyekün
tüm Avrupa’da çiftçilerimizin ayağına gitti-
ğimiz bu dönemde yeniden sahada buluşa-
cak olmak bizleri de heyecanlandırıyor.
Global gücünün yanı sıra Massey Ferguson
Türkiye’de de sadece satış aşamasında
değil, satış sonrasındaki parça ve servis hiz-
metlerini de içeren tüm ülkeye yayılmış 3S
bayi ağı ile her zaman olduğu gibi tarımsal
üreticilerimizin de yanında olan bir marka.
Türkiye, Massey Ferguson için kilit öneme
2019 YILI MF 2600 SERİSİ TARLA
GÜNLERİ PROGRAMI TAKVİMİ
Tarih
Yer
3 Eylül 2019
Gaziantep
5 Eylül 2019
Bitlis/Ahlat
7 Eylül 2019
Ağrı
8 Eylül 2019
Ardahan
9 Eylül 2019
Erzurum/Horasan
10 Eylül 2019
Erzurum
12 Eylül 2019
Amasya
14 Eylül 2019
Bursa
16 Eylül 2019
Balıkesir
18 Eylül 2019
İzmir/Bergama
19 Eylül 2019
İzmir/Menemen
20 Eylül 2019
İzmir/Torbalı
21 Eylül 2019
İzmir/Ödemiş
23 Eylül 2019
Denizli
24 Eylül 2019
Antalya/Elmalı
25 Eylül 2019
Antalya/Serik
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...62
Powered by FlippingBook