profi_Mayıs (2) - page 14

profi / Mayıs 2020 /
12
profi
TÜRKİYE'DEN HABERLER
DİJİTAL TARIM PAZARI ÜRETİME TEŞVİK EDECEK
Çiftçinin ürünlerine rahatlıkla pazar bula-
bilmesi, tüketici ile esnafın aradığı kalite
ve standartta ürünü tedarik edebilmesi için
hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı, serala-
rında kesintisiz üretime devam eden Antal-
yalı çiftçilerde heyecan yarattı. Antalya'da
sera ve tarlalarında kesintisiz üretime de-
vam eden çiftçiler, devreye alınan Dijital
Tarım Pazarı'nı (DİTAP) hem alın
terinin korunması hem de daha
fazla üretimi teşvik edecek olma-
sından dolayı sevinçle karşıladı.
Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı
Nazif Alp, DİTAP'ın üreticiye bir-
çok avantaj sağlamasını bekle-
diklerini söyledi. Yıllardır "Ürün
deseni"ni savunduklarını belirten
Alp, bir kişinin örneğin 10 veya
30 dönüm arazisi varsa, buraya
tek tip değil, çeşitli ürünleri ek-
mesinin önemli olduğunu ifade
etti. Çeşitli ürünler ekildiğinde
fiyatlarda düşüşler yaşansa bile
üreticinin zor durumda kalmaya-
cağını aktaran Alp, fiyatı yükse-
TÜRKTRAKTÖR, ‘UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI’ İLE ÜLKE TARIMINI DESTEKLİYOR
TürkTraktör, koronavirüs salgınının Türki-
ye ve dünyayı etkilediği bu dönemde tüm
ekipleri ile tarımsal faaliyetlerin aksama-
ması adına çalışmalarını sürdürüyor. Salgın
nedeniyle fiziksel mesafenin korunduğu bu
günlerde TürkTraktör, tüm çiftçiler, iş maki-
nesi operatörleri, bayi ve yetkili servisle-
rinin de yararlanabileceği bir ‘Uzaktan
Eğitim Programı’ başlattı. Bu eğitim prog-
ramı kapsamında eğitim alan herkes,TürkT-
raktör’ün ürün gamında yer alan New
Holland ve Case IHmarkalı traktörleri, doğ-
ru kullanımı ile verimliliği artıran tarımsal
ekipmanları ve farklı saha çalışmalarıyla
birlikte tarımsal faaliyetlerde de sıklıkla
kullanılan iş makineleri konusunda bilgi
düzeylerini daha üste seviyelere taşıyabi-
liyor. Her koşulda çiftçisinin ve ülke tarımı-
nın yanında olan TürkTraktör, uzaktan
eğitim programı ile traktör, tarımsal faali-
yetlerin sürekli kılınması ve böylece tarım-
sal verimliliğinin kritik önem taşıdığı bu
dönemde ülke tarımına katkı sağlanması
da hedefleniyor. TürkTraktör sunduğu
ürünler ve teknolojik çözümlerle, sadece
mekanizasyon anlamında değil; hayata
geçirdiği farklı proje ve çalışmalarla da ülke
çiftçisini modern tarıma taşımak adına çok
geniş bir perspektifle çalışmalarını sürdürü-
yor. TürkTraktör’ün uzaktan eğitim programı,
bugüne kadar çiftçilere gerek TürkTraktör
fabrikalarında ve ürün teslimatları sırasında,
gerekse de Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım Proje-
si kapsamında tarlalarda uygulamalı olarak
verilen eğitimleri kapsıyor. Eğitim içerikleri
hazırlanırken çiftçiler tarafından saha, özel
etkinlik ve aktiviteler gibi farklı platformlar-
da, saha ve eğitim ekiplerine yapılan geri bil-
dirimler dikkate alındı. Böylelikle kullanım ve
servis eğitimlerinde en çok bilgi alınmak iste-
nen sorular, saha çalışmalarında en çok eksik-
liğine rastlanan ve anlık olarak talep edilen
konu başlıkları da eğitim içeriklerine dahil
edilmiş oldu. Programın iş makinesi tarafın-
daki içerik ve videolarla ise operatörlerin
makinelerin fonksiyonlarıyla ilgili bilgi biri-
kiminin artırılması; böylece daha yüksek
performans ile etkin makine kullanımının
yaygınlaştırılması hedefleniyor. Uzaktan
eğitim programında ürünlerin en etkili şekil-
de kullanımını sağlamak ve verimliliği art-
tırmak için gereken tüm kumandalar, ayar
noktaları ve bakım yerleri hakkında bilgi-
lendirmeler de yapılıyor.Anlatımlar içerisin-
de çiftçilerin saha çalışmalarında dikkat
etmesi gereken ve aynı zamanda hayatla-
rını kolaylaştıracak markadan bağımsız
genel bilgilere de yer veriliyor.
len ürünün diğerinin masrafını karşılayabi-
leceğini dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli'nin DİTAP sayesinde ürü-
nün çiftçinin elinde kalmayacağını açıkla-
dığını vurgulayan Alp, yetiştirilen ürünün
serada, tarlada kalmayacak olmasının hem
üreticiye hem de tüketiciye avantaj sağla-
yacağını bildirdi. Alp, uygulama sayesinde
her zincirin takip edilerek, tüketiciye de
sağlıklı ürünlerin ulaşacağını belirterek,
şöyle konuştu: "Çiftçimiz aile ve ülke eko-
nomisine katkı yapmak istiyor. Temennimiz
6 ay ertelenen faizlerin bir yıla uzatılması.
Bakanlığın açıkladığı Dijital Tarım Pazarı ile
çiftçinin elinde mal kalmayacak, vatandaş
da istediği sağlıklı ürüne ulaşacak. Çiftçi-
nin elinde mal kalmayınca Dijital
Tarım Pazarı, daha fazla üretimi
teşvik edecektir. Belki bu çalış-
mayla taban fiyatı da oluşturulur.
Denge unsuru olur. Biz her zaman
üreticinin alın terinin korunması-
nı istiyorduk, amacımız buydu.
Tüketici de fahiş fiyat olmadan
ürününü alabilecek. Antalya'da
domates 2 lira, İstanbul'da 8-10
lira olunca üreticimiz üzülüyor-
du." Yeni tip koronavirüs ile mü-
cadele döneminde tarımda da
dijitalleşmenin zorunlu olduğuna
dikkati çeken Alp, bu süreçte ta-
rımın öneminin bir kat daha art-
tığını vurguladı.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...54
Powered by FlippingBook