profi_Haziran - page 14

profi / Haziran 2019 /
12
Türkiye’den haberler
Çiftçinin ayağına tarım danışmanı
Özka Lastik, İSO 500
sıralamasında 371. sıraya
yükseldi
İstanbul Sanayi Odası
(İSO) tarafından her
yıl gerçekleştirilen
''Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi
Kuruluşu" 2018
yılı araştırması
açıklandı. Zirai
ve iş makinası
lastiklerinde
lider marka
Özka Lastik,
İSO
500
listesinde 2017
yılında 426.
sıradayken 55
basamak öne
geçerek 558
milyon TL’lik ciro
ile 371. sırada
olmaya
hak
kazandı. Dünyada
80’den fazla ülkeye
ihracat yapan ve 2017
yılında ihracatını en çok
artıran şirket olarak Türkiye şampiyonu seçilen Özka Lastik,
İSO 500 listesindeki ihracat sıralamasında da 2017 yılına kıyasla
16 basamak ilerleyerek 179. Sırada yerini aldı. Dünyada zirai
ve iş makinası lastiklerinde dev markalarla rekabet halinde olan
ve üretiminin 80%’den fazlasını ihraç eden Özka, 2018 yılını 80
milyon dolarlık ihracat tutarı ile kapattı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarımda yaşanan hızlı gelişme ve
değişimlere paralel olarak çiftçilerin bilgi ihtiyacını karşılamak
ve tarladan sofraya güvenilir gıda arzını sağlamak amacı ile
‘tarımsal danışmanlık’ uygulamasını sürdürüyor. Araziye çı-
kan danışmanlar çiftçinin ayağına bilgi götürürken, üretimde
gördükleri eksiklikleri de müstahsil ile paylaşıyor. Tarımsal
danışmanlık, tarımsal işletmelerin ve üreticilerin, üretim, pa-
zarlama, işletme kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması,
finansa erişim ile doğal kaynakların korunmasına dair ihtiyaç
duyduğu her türlü bilgiyi üreticilerin ayağına kadar götürüyor.
Aynı zamanda, bir danışman etrafında kümelenen belirli bir
üretim kolundaki üreticilerin bilgi ve tecrübe paylaşımı da ya-
pılıyor. Bugüne kadar toplam 14 bin 58 kişiye Tarım Danışma-
nı, 3 bin 323 kişiye Tarım Yayımcısı sertifikası verildi. Plan çer-
çevesinde gerek büroda, gerekse işletme ziyaretleri ile teorik
ve uygulamalı olarak ihtiyaç duyduğu bilginin ve hedeflenen
değişikliğin sağlanmasına çalışıyor. Danışmanlar içerisinde ka-
dınların oranı yüzde 40 civarında bulunuyor.
AKSARAY'DA TRAKTÖR VE
RÖMORKLARA REFLEKTÖR TAKILDI
Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladı-
ğı Aksaray'da ekim ve dikim sezonunun başlamasıyla birlikte Ziraat
Odası Başkanlığınca yaşanabilecek trafik kazalarına önlemek ama-
cıyla traktörlere reflektör takıldı. Ziraat Odası Başkanlığı tarafından
temin edilen reflektörler, traktör ve römork sahibi tüm çiftçilere
dağıtıldı. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, İl Jandarma Komutanlı-
ğı'na bağlı trafik ekipleri ile birlikte üreticilerle köylerde bir araya
gelerek hem eğitim verildi, hem de reflektörler dağıtılarak traktör ve
römorklara katıldı. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak yaptığı açıkla-
mada, "Bugün Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte Aksaray
Ziraat Odası işbirliğiyle traktörlerimize reflektör taktık. Kazaların en
aza indirilebilmesi için, üreticilerimizin de kazalara sebebiyet verme-
meleri için reflektörler taktık. Ben de buradan üreticilerimizi uyar-
mak istiyorum. Üreticilerimiz ellerinden geldiği kadar ana yola çıkar-
ken çok dikkatli bir şekilde çıksınlar. 2 römorktan fazla da römork
takılmazsa kazaya sebebiyet vermemiş oluruz, kimsenin canına da
kıymamış oluruz. Üreticilerimiz üretime ne kadar hassasiyet gösteri-
yorsa, trafik kazalarının yaşanmaması içi de o kadar hassasiyet gös-
terdiğine inanıyorum. İnşallah kazasız belasız bir yıl geçiririz" dedi.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...62
Powered by FlippingBook