profi - page 14

profi / Aralık - Ocak 2019 /
12
Türkiye’den haberler
ÇİFTÇİ FOTOĞRAF ÇEKEREK
HASTALIĞI ÖĞRENECEK
Oyak Grubu şirketlerinden Hektaş, inovatif ve katma değer
yaratan çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Geçen yıl
Akıllı Asistan mobil uygulamasının ön lansmanını yapan Hek-
taş, 27-30 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen
Growtech Eurasia 2019 - 19. Uluslararası Sera, Tarım Tekno-
lojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nda mobil uygula-
mayı uygulama marketlerinde yayınlayarak üreticiler ve fuar
ziyaretçileri ile buluşturdu. Akıllı Asistan mobil uygulaması ile
sadece fotoğraf çekilerek üründeki hastalıklar kolayca tespit
edilebiliyor, zirai ilaç uygulamasına yönelik güncel ve doğru
bilgiler üreticilerle paylaşılıyor. Bölgesel hava durumlarıyla
ilgili geçmiş veriler paylaşılıp geleceğe yönelik tahminler de
sunuluyor. Üreticilere büyük avantaj sağlayan mobil uygulama
Hektaş Akıllı Asistan, Google Play Store’dan ve iOS App Sto-
re’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Akıllı Asistan uygulama-
sının tarımsal faaliyetlerde büyük bir zaman tasarrufu sağla-
dığını belirten Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer şunları
söyledi: “Hektaş olarak, Oyak’ın hedefleri ve destekleri saye-
sinde tarım alanında katma değerli projeleri hayata geçirerek
üreticilerimizin yeni teknolojilere erişimini, doğru bilgiye ve
ürüne ulaşmalarını sağlıyoruz. Türkiye ve dünyada bir ilk olan
bu uygulama da çalışmalarımızın somut bir karşılığı. Üreticile-
rimizin, akıllı tarım teknolojilerine uyum sağladıkça, küresel
rekabette güçleneceğine inanıyorum” dedi.
TÜRKTRAKTÖR ERENLER FABRİKASI, ÜRETİM BAŞARISINI ‘GÜMÜŞ SEVİYE’YE TAŞIDI
TürkTraktör, 65 yıldır devam eden sürdürü-
lebilir başarısını, üretim faaliyetlerinde
hayata geçirdiği iyileştirme ve geliştirme-
lerle daha ileriye taşıyor. TürkTraktör Eren-
ler Fabrikası, henüz açılışının üzerinden 5
yıl geçmişken tüm departmanların, stan-
dartların yükseltilmesi hedefiyle sistemli bir
şekilde çalışmalarının ardından yeni bir
başarıya imza atarak Dünya Klasında Üre-
tim (WCM- World Class Manufacturing) sis-
teminde “Gümüş Fabrika” seviyesine ulaştı.
Kuruluşundan bu yana, üretim standartla-
rını sürekli yükseltmeye odaklanan fabrika,
bu metodoloji ile iş güvenliği, kalite, verim-
lilik, ürünün müşteriye zamanında ulaşma-
sı, çevre etkileri ve çalışan gelişimi
alanlarında çok önemli iyileştirmeler yap-
mayı başardı. Erenler Fabrikası’nın açılışıy-
la beraber her iki TürkTraktör fabrikasının
iki vardiya çalışması durumunda, toplam
üretim kapasitesi 35 bin adetten 50 bin adet
traktöre yükselmişti. 2018 yılında Avru-
pa’da 147 bin adet traktör satıldığı düşünül-
düğünde, 50 bin adetlik kapasitesiyle
TürkTraktör Avrupa’nın en büyük traktör
üreticilerinden biri konumunda bulunuyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan TürkTraktör
Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı-
başarıyı, dünya standartlarına sahip ürün-
leri yine aynı standartlardaki üretim siste-
mini
barındıran
tesislerde
üreterek
müşterilerine sunma vizyonuyla elde ettik-
lerini belirten Özdöngül, konuyla ilgili açık-
lamalarını
şöyle
tamamladı:
“Erenler
fabrikamız CNH Industrial fabrikaları ara-
sında “gümüş” seviyeye en kısa sürede ula-
şan fabrika oldu. 2018 yılı sonuçlarına göre
ülkemizin traktör üretiminin %72’sini ger-
çekleştiren üretici olarak bu kadar büyük
bir operasyonu rekabetçi ortamda sürdür-
mek ve liderliğimizi koruyabilmek için çalış-
malarımıza devam ediyoruz.”
sı Nebi Doğan Özdöngül; “Sektörümüzün öncü
üreticisi olarak her zaman Türkiye tarımını ve
çiftçilerimizi ileriye taşıma hedefiyle çalışıyo-
ruz. WCMmetodolojisi dünya klasında üretim-
de günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak
geliştirilen bütünsel bir anlayışa sahip. Biz de
TürkTraktör’de bu bakış açısıyla ‘sıfır hata, sıfır
kaza, sıfır arıza, sıfır kayıp ve atık’ yaklaşımı
sayesinde hem ürün kalitemizi yükseltmeyi
hem de maliyet kalite dengemizi korumayı
başarıyoruz. “Gümüş Fabrika” seviyesi ile elde
edilen başarı aslında, üretimden son kullanıcı-
ya yani Türkiye ve dünya çiftçisine giden direkt
faydadır.” diyerek sözlerine devam etti. Bu yeni
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...54
Powered by FlippingBook