profi - page 13

profi / Aralık - Ocak 2019 /
11
Yeni Alman JCB merkezi açıldı
Ekim ayının başında, JCB,
yeni Almanya merkezini Köln
yakınlarındaki Frechen'de
resmen açtı. 6 hektarlık bir
alana yaklaşık 40 milyon
avroluk bir yatırım yapan
JCB, yalnızca yeni ofislere
yatırım yapmakla kalmayıp,
A4 yanı sıra müşterileri ve
bayileri için uygun bir yerde
eksiksiz bir servis ve yetkin-
lik merkezi oluşturdu. Mer-
kezde, Köln'deki JCB
Deutschland GmbH'nin eski
merkezinin yaklaşık üç katı
büyüklüğünde olan alanda şu
tesisler bulunmaktadır:
l
1300 m² fuaye
l
900 m² eğitim ve konferans
salonu
l
500 m² eğitim atölyesi
l
700 m² çok fonksiyonlu
salon
l
2500 m² Halen 150 m² kan-
tin
l
1500 m² gösteri alanı olan
üretim / depolama salonları
Yeni konum, bayiler ve
müşteriler için eğitim, etkin-
likler ve konferanslar için bir
deneyim niteliğinde.
Orta vadede, satış eğitimi,
teknik eğitim, teorik ve pra-
tikte sürücü eğitimi ve diğer
konularda yılda 3000'den
fazla katılımcı eğitilecek. Bir
gösteri alanı, müşterilerin
makineleri sürdüğünü test
edebilecekleri bu amaca hiz-
met ediyor. Gelecekte, JCB
ayrıca yeni yerinde büyük
makineler için çalışma aletle-
ri dönüşümleri ve ilaveleri ve
özel yapım çözümleri de
sunacak.
Üretim ve
atölyeler
bunun için
teknik ola-
rak donatıl-
mış. JCB “müşteriye
mükemmel şekilde uyarlan-
mış bir kullanıcı çözümü sun-
mayı hedefliyor. Bunun için
uygun yeterlilikler oluşturu-
luyor.
Standdaki gres tabancası
Yağ preslerini kullanıp standa koyduğunuzda
çoğunlukla yağlı kalır. Bunu düzeltmek için, yağ
tabancalarımı asacağım özel braketler yaptım.
Bunu yapmak için, 40 L profil, 400 mm uzunlu-
ğunda yarım inç boru ucu ve tutamak için 20 U
profil kaynağı yaptım. Bu braketleri hem tek
seferlik hem de birkaç seferlik presleme için
yaptım. Onları şirketin çeşitli yerlerine kurdum.
Traktörler ve diğer aletler de kurulum yeri ola-
rak düşünülebilir. Temizliğin yanı sıra, dikey
depolamanın diğer bir avantajı, yağın alta çök-
mesi ve preste hava kalmamasıdır.
AYIN İPUCU
JCB, Köln
yakınlarındaki
Frechen'deki
yeni Almanya
genel
merkezinde
yaklaşık 40
milyon euro
yatırım yaptı
Böylece yağ
presleri temiz ve
pratik bir şekilde
muhafaza edilir.
Bir noktada
damlamaya
başlarsa, o zaman
daima aynı yönde
tutulmalıdır
OLUMSUZ FARK
İstenmeyen şekilde sonuçlandı
2009'dan beri bir biyogaz
tesisi işletiyoruz: Karıştırı-
cılar her zaman bir sorun.
Satıcı (Dülmen'deki Kolen-
der) bize Stallkamp tarafın-
dan
yeni
tasarlanan
karıştırıcıların daha uzun
süre dayandığını ve daha
etkin şekilde karıştırdığını
söylediği
için,
Nisan
2017'de yeni dalgıç motor-
lu karıştırıcı TMR3M-
170GL'ye yatırım yaptık.
Şubat 2019'da, yani iki yıl-
dan kısa bir süre sonra
karıştırıcı başarısız oldu.
Teşhis: Sebep, yağ sızıntsı
yapan mekanik conta.
Bayimizin düşüncesi, Stall-
kamp'ın kesinlikle iki yıl-
dan az bir garantinin adil
saymayacağı yönündeydi, bu yüzden yeni bir karıştırıcı kurdum. O
sırada Stallkamp karıştırıcı garantisinin bir yıl olduğunu bilmiyordum.
Stellkamp, şerefiye isteğimizi geri çevirdi. Bu yüzden neredeyse 1700
Euro kaybettim. Üreticinin web sitesinde "Sızdırmazlık: standart, aşın-
maya dayanıklı mekanik conta" reklamı yapaya devam ettikçe, bu
sözüne uyması gerektiğini düşünüyorum. Editörün Notu: Stallkamp
ile olayla ilgili konuştuk. Karıştırıcı, hasar meydana geldiğinde zaten
5200 çalışma saatini çoktan tamamlamıştı. Üretici, iki yaşın altında-
ki makineler için her zaman bir iyi niyet uygulamasını kontrol etme-
sine rağmen, mekanik salmastra normal aşınma ve yıpranmaya maruz
kalmış.
Yaklaşık iki yıl sonra karıştırıcının contaları
aşınmış
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...54
Powered by FlippingBook