profi_Mayıs (2) - page 13

profi / Mayıs 2020 /
11
Yeni güç kaynağı
Bu gres tabancasının orijinal nikel-kadmiyum pili artık
çalışmıyordu ve değiştirme çok pahalı görülüyordu.
Ayrıca, atölyede geçersiz bir Makita akülü matkap vardı
ve gres tabancası hariç diğer atölye akülü aletler Makita
olduğundan, gres tabancasının güç kaynağını uyarlamaya
karar verildi. Bu artık tüm aletlerin Makita lityum iyon
pil kullandıkları anlamına geliyor.
AYIN İPUCU
Avrupa'daki birçok üretici üretimi durdurmuş ya da düşük üretimde çalış-
mıştı. Fransa, İtalya ve güney Almanya'dakiler esas olarak New Holland’ın
Basildon fabrikasına ve JCB'ye yakınken etkilenmişlerdi. Ancak bu kapan-
malara rağmen tüm üreticiler yedek parça tedarikinin çalışır durumda oldu-
ğunu belirttiler. Kuhn Farm Machinery UK'nin Genel Müdürü Siân Pritchard,
“Şimdilik her zamanki gibi iş yapıyor ve müşterilere yeni makineler sipa-
riş etmek için elimizden geleni yapacağız. İngiltere'de iyi bir yedek parça
stoğumuz var, lojistik tarafı hala çalışıyor ve bayilerimizi desteklemek için
her şeyimiz var” dedi. McCormick İngiltere ve İrlanda, Fabbrico'da üretim
durdurulmasına rağmen hemen teslim edilebilecek bir traktör stokuna sahip
olduklarını ve çiftçileri desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacak-
larını belirtti. İngiltere merkezli depo hala İtalya'daki ana depodan bayile-
ri stokta tutmalarını sağlayan yedek parçalar alıyor. Lemken ve ROPA gibi
üretim hatlarının çalışmasını sürdürmek için bazı üreticiler hâlâ yönetiyor.
İkincisi, birçok bitkinin durmasına neden olan bir justin-time üretim yön-
temine güvenmek yerine sahada çok sayıda bileşene sahip olmanın şanslı
bir konumda olduğunu söylüyor. Claas, çevrimiçi PartsDoc kataloğunun
lansmanını, İngiltere ve İrlanda'daki müşterilerin ihtiyaç duydukları parça-
ları yerel satıcıdan sipariş edebilecekleri tanımlamalarını sağladı.
COVİD-19 VE MAKİNE TİCARETİ
GERİNGHOFF, 20 SIRALI MISIR BAŞLIĞI
OLUŞTURUYOR
Alman biçerdöver tablası üreticisi Gerin-
ghoff, açıldığında neredeyse 16.0m genişli-
ğe yayılan ilk 20 sıra katlanır mısır (mısır
tanesi) versiyonunu üretti. Bu yıl, ailenin
sahip olduğu şirketin 140. yıldönümünü ve
kutlamaları başlatmanın, Güney Afrika müş-
terisi için bir kerelik özel olarak Almanya'da-
ki Ahlen fabrikasında inşa edilen canavar
başlığını yapmaktan daha iyi bir yol oldu-
ğunu gösteriyor. Şirket, bitkilerin 50 cm ila
100 cm arasında farklı sıra aralıklarında
yetiştirildiği Güney Afrika için daha önce
benzer genişlikte bir başlık vermişti, ancak
bu önceki ünite sertti ve daha az sıra ünite-
sine sahipti. Ekstra sıra birimleri eklemek,
göründüğü kadar kolay değildir ve kanatla-
rın dış kenarlarındaki ek ağırlık, iki beş sıra-
lı ünitenin, taşıma için sert merkezi 10
sıralı çerçevenin üstüne katlandığını, sıfır-
dan yeniden tasarlandı.
Plan, 7.3t özel yapım üst-
bilgiyi bir John Deere
S790'a sığdırmaktır. Gerin-
ghoff gelecekte 20 sıralı
başka bir sürüm yapmayı
dışlamaz, ancak muhteme-
len Avrupa veya Kuzey
Amerika'da görmeyeceğiz.
Avrupa'da standart sıra
genişliği 70-80cm'dir ve
sekiz sıralı başlıklar en yaygın olanıdır. Çoğu
Kuzey Amerika çiftliği, 12-16 sıra başlığı kul-
lanılarak hasat edilen 50cm veya 75cm sıra
genişliklerinde çalışır. Mısır kafaları, mevcut
tüm amiral gemisi biçerdöverlerin kaldırma
kapasitesi açısından mutlaka sınırlara ulaş-
malıdır. Şimdi soru, şirketten daha geniş bir
versiyon yapması istenmeli mi? Geringhoff
Ürün Müdürü Hendrik Schneider, “Her zaman
büyüyemeyeceğine inanıyoruz, ancak dün-
yadaki çiftçiler hala daha verimli üretim yap-
manın yollarını
arıyorlar.
“20
sıralı
versiyonu geliştirirken, belirli müşteri ihti-
yaçlarına cevap vermeye hazır olduğumuzu
ve önümüzde olanlara hazır olduğumuzu
gösterdik” dedi.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...54
Powered by FlippingBook