maden_kas-ara - page 60

Çelik döküm, ağır makine ve vana üretimi konularında Türkiye
ve Bursa’nın köklü kuruluşlarından olan Burçelik, 50. yıl dönü-
münde ülke ekonomisine önemli bir katma değer oluşturacak
çalışmaya imza attı. Yunanistan, Katar, Nijer, Tunus gibi ül-
kelere mobil paletli kırıcı ve elek ihracatları gerçekleştiren
Burçelik, yakın zamanda Tanzanya projesi için de elekli mobil
paletli konik kırıcı üretti. Konu ile ilgili Burçelik’ten yapılan açık-
lamada, şu ifadelere yer verildi:
“Burçelik olarak, Afrika’nın pek çok ülkesinde demiryolu hattı
projelerini üstlenen ve devam ettiren Yapı Merkezi firmasıyla
2018 yılında imzalanan sözleşmelere binaen, firmanın Tan-
zanya şantiyesine sene başından itibaren 2 adet 700 t/s ve
350 t/s kapasiteli sabit kırma - eleme tesisi ihracatı ger-
çekleştirildi. 3. sevkıyat kapsamı ise mobil paletli çeneli kı-
rıcı, mobil paletli elek ve elekli mobil paletli konik kırıcıdan
oluşuyor. Burçelik Ar-Ge Merkezi, yeni nesil kırıcılarda makine-
lerin uzak şantiyelerde çalışacağını göz önünde tutarak kolay
bakım, kolay nakliye, kullanıcı dostu ayar ve kullanım özellikle-
rine öncelik tanımıştır. Ayrıca, çevre koşulları dikkate alınarak
toz bastırma ve gürültü önleme komponentlerine özel dikkat
harcanmış ve karbon ayak izini minimize edecek CE sertifikas-
yonlu son nesil dizel motorları kullanılmıştır. Bunlardan başka
Endüstri 4.0 koşullarına hazır olmak üzere tasarımda gerekli
tüm önlemler alınmıştır.”
Kapalı devre çalışma olanağı
Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Sert ve aşındırıcı
taşlarda en uygun sekonder kırıcı olan Burçelik mobil konik
kırıcı, önündeki elek ve geri dönüş bandı sayesinde müşteri-
lere “Kapalı devre” çalışma olanağı sunuyor ve ürün boyutu
kontrol edilebilen agrega üretimini sağlıyor. Uzaktan kumanda
yardımıyla paletli yürüyüş takımı üzerinde hareket edebilmesi
ve dizel motoru sayesinde, şantiye sahasına indikten kısa bir
süre sonra, herhangi bir ön hazırlığa ihtiyaç duymadan dev-
reye alınabiliyor ve kullanıcılarına zaman tasarrufu ve mobilite
imkânı tanıyor. Mobil makinelerin yürüyüş takımlarını, dizel
motor ve hidrolik ekipman gibi komponentlerini birinci sınıf Av-
rupalı markalardan tercih eden Burçelik, düşük yakıt sarfiyatı,
işletme ve bakım kolaylığı sayesinde müşterilerine avantaj sağ-
lamayı hedefliyor.”
Burçelik’ten elekli
mobil konik kırıcı
Sabit vemobil kırma - eleme tesisleri üretiminde
Türkiye’nin öncü şirketlerinden olan Burçelik,
2018 yılında Tanzanya’ya üçüncü ihracatını
gerçekleştirdi. Burçelik’ten yapılan açıklamada,
ihracat kapsamda Türkiye’de ilkdefa eleklimobil
konik kırıcı üretildiği belirtildi
YENİ ÜRÜN
60
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Kasım - Aralık 2018
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68
Powered by FlippingBook