Maden Ocak - page 46

KISA...KISA...
HABER
46 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2019
Dünyanın en büyük
ticaret fuarı büyümeye
devam ediyor
Messe München, madencilik ve inşaat teknolojisindeki gelişmeleri görmek için dünyayı
Bavyera'ya davet ediyor
H
er üç yılda bir Messe München, 8-14
Nisan tarihleri arasında BAUMA
Fuarı’nı organize ediyor. İnşaat makine-
leri, inşaat malzemeleri makineleri, madencilik
makineleri ve inşaat ekipmanları için dünyanın
önde gelen sektör etkinliği olarak faturalan-
dırılan sergi alanı, 640 bin metrekarelik bir
sergi alanına sahip olmasıyla dünyadaki en
büyük fuar haline geldi. Bauma, 2016 yılında
58 ülkeden toplam 3 bin 425 katılımcı ve 219
ülkeden 583 bin 736 ziyaretçi çekerek önceki
rekorları kırdı. Bu BAUMA 32'ncisi olacak ve
organizatörler başka bir rekor kıtabileceklerini
düşünüyorlar. 2019'da Messe München,
60 ülkeden 3.500 katılımcıya ulaşmayı ve
200'den fazla ülkeden 600.000'den fazla
ziyaretçi çekmesi bekleniyor. Serginin büyük-
lüğü (640 bin metrekare), 2016'dan 9 bin
metrekare daha fazla olacak.. İlave alanı barın-
dırmak için iki yeni salon inşa edildi, bu yüzden
bauma şu anda 200 bin metrekare'den fazla
kapalı sergi alanına sahip 18 salonu kaplıyor.
Diğer büyük inşaat ekipmanı fuarlarının ak-
sine, BAUMA programının bir bölümünü ma-
denciliğe adadı. Madencilik, serginin kabaca
yüzde 20'sini temsil ediyor. Madencilik sek-
törünün kendine ait salonu var: C2 (sağda).
Messe München'e göre toplam 578 katılımcı,
hammaddelerin çıkarılması, çıkarılması ve iş-
lenmesiyle ilgilendiklerini belirtti. Katılımcı bilgi-
lerini inceleyen ziyaretçiler, tanıdık madencilik
sembolünü ve “Mining Inside” ibaresini fark
edeceklerdir. Bu senedeki BAUMA’da Ka-
nada partner ülke olacak. Messe München'e
göre, madencilik ve inşaat ekipmanları için ye-
dinci büyük pazar. Kanada ve Avrupa Birliği
yakın zamanda iki bölge arasındaki tarifelerin
yüzde 98'ini ortadan kaldıran Kapsamlı Eko-
nomik ve Ticaret Anlaşmasını (CETA) imzaladı.
Dittrich, “İki yeni salonu barındırmak için ro-
taları kolaylaştırmak ve mekan için optimize
edilmiş bir yapı sağlamak amacıyla fuar alanla-
rını yeniden yapılandırdık” dedi. “Yer katmanın
ötesinde, modern dijital süreçleri ve sistem-
leri fuarlarımızda ve işimizin tüm kısımlarına
sürdürülebilir bir şekilde dahil ederek gele-
ceğe de uygun kalmamız gerekiyor.” Bauma,
bu yıl programlarla işin bu büyüyen yönüne
odaklanacak dijitalleşme ve sanal gerçekliğe
yöneliktir. Maden endüstrisi için bu yıl Messe
München sürdürülebilirliği önemli bir tema
olarak değerlendirdi. Dittrich, “Bu odaklanma,
enerji tüketimi ve kaynak kullanımı alanlarının
çok ötesine uzanıyor” dedi. “Tüm endüstriler
şu anda alternatif, düşük fiyatlı ve çevre dostu
hammaddeler ve enerji kaynakları arıyor.”
ABB, FLSmidth, Komatsu, Liebherr, Paus,
Siemens, Weir Minerals ve diğerleri gibi
üreticiler, öne çıkan özelliklerini ve yeniliklerini
sunacaklar. Bauma sergi direktörü Mareile
Kästner, “Sürdürülebilirliği seçerek, bauma
2019 geleceğin gerçek meselesine odakla-
nıyor” dedi. “Sektördeki tüm kilit oyuncuların
sürdürülebilirlik konusunu bu kadar ayrıntılı bir
şekilde tartışabilecekleri başka bir yer yok. Bu
bauma'yı başarılı iş yapmak için ideal bir yer
haline getirecek ”dedi.
Wirtgen akıllı sinerji sunuyor
Wirtgen Grubu, bauma 2019'da şirketin
yaklaşık 120 sergisinin ve 13.000 m2 sergi
alanının öne çıkardığı bir yenilik niteliğinde yol
yapım makinelerinde küresel bir trend be-
lirleyici olacak. Bu yıl, grubun ticari fuar slo-
ganı “Akıllı Sinerjiler ve Yenilikler. ”Madencilik
endüstrisi Wirtgen'e ve yüzey madencilerine
en aşina olmasına rağmen, Wirtgen Grubu
ayrıca Vögele, Hamm, Kleemann ve Ben-
ninghoven dahil olmak üzere birçok özel ürün
markasını da içeriyor. Birlikte, müşterilerin ek
tasarruf potansiyelinden faydalanmalarını sağ-
layan sinerjilerin temelini oluşturuyor - başka
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52
Powered by FlippingBook