Maden_Temmuz-Ağustos - page 46

Geçtiğimiz günlerde ortak açıklama yaparak acil önlem alınmazsa madencilik sektörünün
S.O.S vereceğini dile getiren Madencilik Sektörünün Temsilcileri, Ankara’ya çıkarma
yaparak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı,
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve Maden ve Petrol İşleri
Genel Müdürü Cevat Genç ile görüştü. Sorunları dinleyen Bakan Yardımcıları, başta izin
bedelleri olmak üzere acilen alınması gereken önlemler konusunda sektör temsilcileri
ile bilgi alış verişinde bulundu
T
ürkiye'de madencilik sektöründe
faaliyet gösteren birlik ve STK Baş-
kanları geçtiğimiz günlerde ortak
bir açıklama yaparak; sektörün 2019
yılının ilk çeyreğinde yüzde 9,2 küçüldü-
ğünü, sektörde ciroların düştüğünü, ih-
racatta da 5 milyar dolardan 4 milyar
dolarlara gerilediğini, işletmeleri yarına
taşıma sıkıntısının baş göstermeye başla-
dığını dile getirerek, acil önlem alınmazsa
madencilik sektörünün S.O.S verdiğine
dikkat çekmişlerdi. Madencilik sektö-
ründen yükselen bu feryada hükümet
kayıtsız kalmadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Şeref Kalaycı, Tarım ve Orman Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Maden
ve Petrol İşleri Genel (MAPEG) Genel
Müdürü Cevat Genç, sektörün yaşadığı
sıkıntıları görüşmek için Madencilik Sek-
törü Temsilcileriyle Ankara’da ayrı ayrı bir
araya geldi. Görüşmede, Madencilik Sek-
törü Temsilcileri, yaşadıkları sorunları ve
acil önlem alınması gereken konuları tek
tek Bakan Yardımcıları ve MAPEG Genel
Müdürüne anlatma fırsatını yakaladı.
“İzin bedel ve süreçleri
madencinin belini büküyor”
Edinilen bilgiye göre, sektör temsilcileri
görüşmelerde, özellikle izin prosedürleri,
mülkiyet sorunları, orman mülkiyet be-
KISA...KISA...
HABER
46 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ |
Temmuz - Ağustos 2019
Madenciler, sorunlarına
çözüm bulmak için
Ankara’ya çıkarma yaptı
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52
Powered by FlippingBook