Maden_Mart_Edergi - page 41

Dr. İbrahim Sönmez
MAKİMSAN A.Ş. Genel Müdürü
Okan Üniversitesi
Öğretim Üyesi
UZMAN GÖZÜYLE
MAKALE
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
41
Virüs ve bize
yaşattıkları…
Aralık ayının ikinci yarısından itibaren duymaya
başladık virüs ile ilgili duyumları ve bu salgına
yakalanan insan sayılarını derken bu salgında
yaşanan ölümleri. Baştan çok önemsenmedi
dünya genelinde, “Çin’de her zaman olabilecek
olay” dendi, “bu kadar yaşayan insan içinde olur”
dendi ama daha sonrası olayın böyle olmadığı
kısa zamanda anlaşıldı. Ülkemiz de baştan gayet
iyi bir şekilde gidiyordu ama dünya genelinde
olan bir salgından kaçabilmenin imkanı olamazdı.
Ve bir gün biz de o salgının içinde bulduk kendi-
mizi. Başta yine bize basit geldi bize birkaç vaka
derken ilk ölümü yaşadığımız günden itibaren ön-
lemler çok artmaya başladı, hatta katı önlemler
de alınmaya başladı. İlk önce okulların ara tatili
öne çekildi, daha sonra tatil süresi uzatıldı, sonra
da uzaktan eğitim başladı. Ardından kısa çalış-
malar, işyerlerinde esnek çalışmalar, alış veriş
merkezlerinin kapatılması, toplantı, düğün gibi
toplulukların durdurulması ve derken sokağa
çıkma yasakları. Evet kısaca yaşananların özeti
böyle. Ve artık her akşam ne kadar can kaybımız
var, ne kadar vaka sayımız var, ne kadar test
yapıldı, ilk duymaya çalıştığımız rakamlar bunlar.
Ve benim geçen sayıda da bahsettiğim gibi her
akşam konuyu bilen bilmeyen herkesin yorum
yaptığı televizyon kanalları. Ve ben bu konuda
da bir şey söylemek istiyorum, keşke sadece ve
sadece belli uzmanlar konuşsa, herkes fikriniz
söylemese ve de kafa karıştırmasa. Tabi yaşamı
bunlar etkilerken işler de vardı. Bir kısım işler
devam etti, bir kısım geçici olarak durdu, bir
kısım azaltılarak devam etti. Ama hem yaşamı-
mızda hem de iş yapma şeklimizde çok evvelden
olan hatalarımız, yanlış alışkanlıklarımız da gün
yüzüne çıkmaya başladı. Öncelikle bugünlerde
uzmanların tavsiye ettiklerine uymamız gerekiyor
ama bazı tavsiyeler de zaten yapmamız gereken
ama bugüne kadar yapmadıklarımızdan ibaret.
Mesela el yıkama olayından bahsetmeye bile
gerek yoktu ama nedendir ki bunu hem dinimiz
hem de yaşantımız gereği yapmamız gerekirken
yapmamaya başlamıştık. Hele hele ıslak peçe-
telerin alışkanlık haline gelmesi, birçok kirli yere
dokunmamıza rağmen elimizi yıkamamamız,
yemeklerden sonra sadece peçete ile silerek
masadan kalkmamız artık sürekli hale gelmişti.
Ve bütün bunlara karşı da tokalaşma alışkanlığı-
mızdan da vazgeçmememiz da ayrı bir konuydu.
Ve ben dikkat etmeye çalışır, özellikle de yanıma
gelen insanların kullanması için ıslak mendil pake-
tini ortalığa bırakırdımama çoğu kimsenin dokun-
duğunu da görmedim. Şimdi baktığımızda ölüm
sayılarının artması ile birlikte bu durum değişti.
Artık yanımızda maskemiz, eldivenimiz, kolon-
yamız, dezenfektan spreylerimiz var. Uzmanlar
hala birçok konuda yanlış davrandığımızı söylese
de biz bir kısmını abartarak da olsa yapmaya
devam ediyoruz. Peki dışarıda böyleyiz, markete
giderken dikkatliyiz, sokakta dikkatliyiz, evde de
dikkatli olmaya çalışıyoruz. Gelelim ofis kısmına
ve çalışırken davranışlarımıza. Daha bu yazıyı
yazmaya başladığımda öksüren bir çalışanımızı
evine göndermek zorunda kaldım. Ve ona şunu
sordum; “Dün böylemiydin?” “Hayır” cevabını ve-
rince “evine gitmesini” söyledim. Artık yaşantımız
değişmek zorunda. Bundan sonra hiçbir şeyin
eskisi gibi olmayacağını söylüyorlar ya. İşte eskisi
gibi olmayacak olanlar yaşantımız, alışkanlıkla-
rımız. Ama bu alışkanlıklarımızı sadece yaşantı-
mızla ilgili olarak değil, çalışma şartlarımızı ve
çalışma esnasındaki davranışlarımızı değiştirerek
de yapmamız gerekecek. Şimdi bunları yazarken
şunu kabul edin. Hiç birimizin işyeri, şantiyeleri hij-
yenik değil. Tamam şimdiki virüs için alınması ge-
reken şartlarımız zaten yoktu, olamazdı da. Ama
olanlar da maalesef çok kötüydü. Nedense onları
hep masraf gördük, genel giderler içinde onlara
çok yer vermedik. Ama bu durumu artık değiştir-
memiz gerekiyor. Şundan birkaç sene öncesine
kadar İş sağlığı ve Güvenliği anlamında yapılması
gerekenleri de yapmıyorduk. Daha yeni yeni ve
kanunların zoruyla dikkat etmeye başladık. Hala
da bu konuda eksiklerimiz var ve bu eksikleri de
tamamlamak bazen zorumuza da gidiyor. Özel-
likle yemekhane ve yatakhanelerimizde hala so-
runlar var. Hala koğuş sistemine devam eden
yerlerimiz var. Askeri birlikler bile günümüzde bu
konuyu daha iyi hale getirmişken bizler şartları-
mızı hala düzeltemedik. Umarım bu virüsle bir-
likte bunları düzeltiriz. Artık yatakhanelerimiz de
daha düzenli, temiz ve havalandırma şartlarının
bulunduğu ortamlarda olur. Yemekhanelerimizin
de hijyenik ortamlarda olması, yemek için yap-
tığımız masrafların karşılığında dikkat edilmesi
gerekenlere de dikkat ederek yapılmasını bekli-
yoruz. Aslında bütün bunlar için yapılanlarda bir
şey kısmak veya azaltmak gibi planımız olmama-
sına rağmen alışkanlıklarımızdan vazgeçmemek
adına bazı düzenlemeleri de yapamıyoruz. Bu
bizim içimizden gelmeli. İş için giydiğimiz iş kıya-
fetlerinden başlayarak, işçilerimize verdiğimiz
soyunma dolaplarından, duş ortamlarından ve
bunun gibi yapmamız gereken her şeyin belli
kurallar dahilinde olmasını bekliyoruz. Bütün
bunlar bildiğimiz konulardı ama virüsle beraber
her şeye yeniden başlamamız gerekiyor artık.
Her şeyi yeniden planlamamız gerekiyor. Artık
yaşam kültürümüz de dahil, toplantı kültürümüz
de dahil, görüşme kültürümüz de dahil her şey
değişmek zorunda. Çünkü bu daha başlangıç,
aslında olması gereken şeyleri yapmaya çalışı-
yoruz şimdi ama bundan öncesi için de daha
dikkatli davranmamız gerekiyordu. Tabi virüs ile
birlikte işlerimizde de bazı aksamalarımız oldu.
Bazı şantiyelerde ara verdik, bazılarında ise işi
iyice yavaşlattık. Tabi bu durumun ne kadar daha
süreceğini bilmiyoruz ama artık yeni bir iş planı
yapmak ve İdarelerimizle birlikte yeni çalışma
şekline göre davranmamız gerekiyor. Bunun için
de önümüzdeki günlerde ne olacağını hep birlikte
göreceğiz ama yine de her an her şey olacakmış
gibi planlama yapmakta fayda var. Bu sebeple,
şu ana kadar bu salgında hayatını kaybeden tüm
vatandaşlarımıza Allah’ tan rahmet, kalanlarına
da sabırlar diliyorum. Bu salgın nedeniyle ola-
ğanüstü bir şekilde çalışan tüm sağlık sektörü
çalışanlarına, doktorlarımıza, hemşirelerimize,
hasta bakıcılarına, laboratuvar çalışanlarına ve
sağlıklı ilgili tüm çalışanlara ülkem adına teşekkür
etmek istiyorum. Aynı şekilde güvenliğimiz için ça-
lışan tüm emniyet mensuplarına, ihtiyaçlarımızı
karşılamak için çalışan tüm gıda ve eczane ça-
lışanlarına da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.
Umarım güzel günler en kısa zamanda gelir.
Güzel ve sağlıklı günler dileğiyle…
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44
Powered by FlippingBook