Maden Ocak - page 40

EMİB: Doğaltaşın en iyi
tanıtımı fuarlarda yapılıyor
Madencilik sektörünün en önemli fuarlarından biri olan Doğaltaş ve Teknolojileri
Fuarı İzmir’de gerçekleşecek. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya,
Türkiye’ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran, dünya rezervlerinin yüzde 35’ine
sahip olan Türk doğaltaş sektörünü ve Marble 2019’u değerlendirdi
D
ünya’nın en büyük doğaltaş fuarı
olarak kabul edilen Çin’de düzen-
lenen Xiamen Doğaltaş ve Teknolo-
jileri Fuarı’na 6-9 Mart 2019 tarihleri ara-
sında 150 firma ile çıkarma gerçekleştiren
Türk doğaltaş sektörünün Mart ayında
ikinci durağı ise; İzmir’de düzenlenen ve
dünyanın ikinci büyük fuarı konumuna
gelen İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolo-
jileri Fuarı olacak. Doğaltaş sektörünün
Mart ayındaki fuar heyecanını anlatan Ege
Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Mevlüt Kaya, “Bizim sektörün en
iyi tanıtımı fuarlarda yapılır. İzmir'deki fuar
sayesinde ihracatın artacağına inanıyoruz.
Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.
Şu anda fuar, alan olarak neredeyse yüzde
95 doldu. Bu durum gidişatın son derece
iyi olduğunu gösteriyor” diye konuştu. 27 -
30 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek
olan İzmir Uluslararası Marble Doğaltaş ve
Teknoloji Fuarı dünyaya kapılarını açacak.
Birçok farklı ülkeden katılımın olacağı fuar,
ihracat ve ekonomik kalkınma için öncülük
edecek. Ege Maden İhracatçı Birlikleri
Başkanı Mevlüt Kaya, dünyada moda olan
her renk mermerin Türkiye'de bulundu-
ğunu hatırlatarak, 'Maden çıkartma ve
pazarlama izinlerinin hızlandırılmasını isti-
yoruz' dedi
“Marble Fuarı’na
inanılmaz talep oldu”
Ekonomide küresel bir kriz yaşandığına
işaret eden EMİB Başkanı Mevlüt Kaya,
sözlerine şöyle devam etti: “İçinde bulun-
duğumuz küresel krizin yansımalarından
en çok etkilenen ülke Türkiye maalesef.
Biz Marble Fuarı'nda yerlerin boş kalma
kaygısını taşırken inanılmaz bir taleple
karşılaştık. Şu anda fuar alan olarak ne-
redeyse yüzde 95 doldu. Fuar alanının
dolması, taleplerin karşılanması ve ka-
pasite anlamında hiçbir sıkıntımız yok.
İzmir'den önce Çin'de 6 - 9 Mart 2019
arasında gerçekleşen Xiamen Stone
KISA...KISA...
HABER
40 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2019
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...52
Powered by FlippingBook