MadenOcak_mayhaz18 - page 4

Kömürün Türkiye için önemi
Dünya enerji politakaları her geçen gün gelişmeye ve çeşitlenmeye devam
ediyor. Kömür bu çeşitliliğin içinde geçmişe göre gücünü yitirse de halen
önemli bir enerji kaynağı olarak dikkat çekiyor. Dünya genelinde kömür
rezervlerinin 310,5 milyar tonu (%34,8) Avrupa-Avrasya ülkelerinde, 288,3
milyar tonu (%32,3) Asya-Pasifik ülkelerinde, 245 milyar tonu (%27,5) Kuzey
Amerika ülkelerinde, 33 milyar ton (%3,7) Afrika-Doğu Akdeniz ülkelerinde
ve 14,6 milyar tonu (%1,6) Orta ve Güney Amerika ülkelerinde bulunuyor.
Bu ülkelere genel anlamda bakarsanız tamamında kömür rezevlerini etkin
bir biçimde kullandığını görebilirsiniz. Türkiye'de ise kömür rezervleri halen
yeterli verimlilikte kullanılmıyor. Türkiye kömür rezervi 17,5 milyar tona
ulaştı. Kömür ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 70’ini yerli kömürden karşılıyoruz.
Özellikle taş kömürü kaynaklarımızı da üretime çevirdiğimizde, ihtiyacımızın
yüzde 95’ini karşılayabilecek potansiyele sahibiz. Fakat bu potansiyeli maden
işletme izinlerinde oluşan gecikme, toplumdaki yanlış madencilik algısı ve
kömürün çevreye zarar vereceği kaygısı gibi nedenlerden dolayı henüz istenilen
verimlilikte kullanamıyoruz. Bunun sonucunda da Türkiye her yıl 35-40 milyon
ton kömürü ithal ediyor. Yerli taş kömür, ithal kömürle aynı kaliteye sahip
olmasına rağmen ithal kömür kullanılması Türkiye açısından önemli bir kayıp
olarak göze çarpıyor.
Kömür rezervlerinin verimli kullanılmasının en önemli avantajlarından birisi de
termik santraller. Türkiye elektrik piyasasında hidrolik santrallerin su gelirlerinin
düzensiz olması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yüklerinin stabil olmaması,
mevcut linyit santrallerinin yaşlı olması ve emre amade kapasitelerinin
sürekli düşmesinin yanı sıra nükleer santral yapımının uzun süre gerektirmesi,
yüksek talep artışının sürmesinin beklenmesi gibi etkenlerle sistemin, gerek
günümüzde gerekse gelecek yıllarda, baz ve puant yüke cevap verebilecek
termik santrallere ihtiyacı olduğunu gösterdi. Linyit ve taş kömürü santralleri
bu ihtiyaçların tamamına cevap verebilecek teknik özelliğe sahip. Bu bağlamda
Türkiye'deki kömür rezervlerinin verimli kullanılması adına son yıllarda önemli
etkinliklere imza atıldı ve atılıyor. Bunun en güncel örneği olan 2.Uluslararası
Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi, sektörün bir çok önemli temsilcilerini bir
araya getirdi. Kömür sektörünün geleceği ve yapılması gerekenler bu zirvede
masaya yatırıldı. Eğer Türkiye bu tür etkinlikler aracılığı ile kömür sektöründe
oluşan sorunları aşabilirse gelecekte oluşacak enerji ihtiyacı sorununu büyük
ölçüde çözebilir
Keyifli okumalar dilerim.
Can Kaplan
İmtiyaz Sahibi
Melih Apa
Genel Koordinatör
Emre Apa
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Eren Cerciz
Sorumlu Editör
Can Kaplan
Yazı İşleri
Can Kaplan - Mehmet Yılmaz
Reklam Satış
Merve İspiroğlu - Nevzat Kaygısız
Sorumlu Grafiker
Mithat Balkaya
Tasarım
Serkan Dalbudak
Muhasebe / Finans
Seçil Erman
Dağıtım
Aras Kargo
UPS (Ünsped Paket Servisi A.Ş.)
Baskı
Gezegen Basım
Yüzüncü Yıl Matbaacılar Sitesi
2. Cadde 202/A Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 325 71 25 pbx
Fax: 0 (212) 325 61 99
Gezegen Basım Sertifika No: 12002
Basım Tarihi: Haziran 2018
Avrupa Temsilcisi
Mediapoint & Communications - İtalya
-
Yayın Türü
Maden ve Ocak Teknolojileri Dergisi Türkiye genelinde dağıtılmaktadır.
Basın Kanununa göre "yerel süreli" yayındır.
Maden ve Ocak Teknolojileri Dergisi Apa Yayıncılık Reklamcılık ve
Fuarcılık Ltd. Şirketi tarafından T.C. yasalarına uygun olarak iki ayda bir
yayınlanmaktadır. Maden ve Ocak Teknolojileri Dergisi’nde yayınlanan
yazı, harita, fotokopi, illüstrasyon ve konuların tüm hakları
Apa Yayıncılık’a aittir. İzinsiz, kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
İletişim
Fener Kalamış Cad. No:12 Atlas Apt. Kat:6
Daire: 11/12 - 34726 Kızıltoprak / İstanbul
Tel: +90.216 302 53 82 (pbx)
Fax. +90.216 302 08 10
facebook/MadenOcakTeknolojileri
İnstagram/madenocak
BiziTakip Edin
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...60
Powered by FlippingBook