Maden_Mart_Edergi - page 39

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından
bu yıl ilk kez düzenlenen "Doğaltaş Proje ve
Tasarım Yarışması" öğrenci ve profesyonel-
lere yönelik 2 kategoride gerçekleştiriliyor.
Türkiye'nin doğal taş sektöründe 650 farklı
renk ve dokuda mermer çeşitliliği ile dünya
birincisi olduğu bilgisini veren Ege Maden
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Mevlüt Kaya, dünya doğal taş rezervlerinin
yüzde 40'ına sahip olan Türkiye'nin dünya
doğal taş ihracatından aldığı payın ise
yüzde 10 civarında kaldığını amaçlarının bu
orantısız durumu ortadan kaldırmak oldu-
ğunu, Türkiye’nin dünya doğal taş ihraca-
tından hak ettiği payı alması için tasarıma
ve işlenmiş katma değerli ürüne ağırlık ve-
receklerini dile getirdi.
İşlenmiş ürün ihracatımız
yüzde 64
Türk doğal taş sektörünün 2019 yılında 1
milyar 908 milyon dolarlık ihracata imza at-
tığı bilgisini veren EMİB Başkanı Kaya, "Bu
ihracatta blok doğal taş ihracatı 955 milyon
dolar iken, işlenmiş ürün ihracatı 952
milyon dolar oldu ve işlenmiş ürün ihracatı
yaklaşık yüzde 50 oldu. Ege Maden İhracat-
çıları Birliğimizin; 597 milyon dolarlık doğal
taş ihracatında işlenmiş ürün ihracatının
payı ise; 381 milyon dolar ile yüzde 64'e
ulaştı. Hedefimiz bu oranı daha da yukarı
taşımak. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir
ihracatı arttırmak. Doğaltaş Tasarım ve
Proje Yarışması bizi bu hedefe götüren yol-
lardan biri olacak" şeklinde konuştu. Doğal
taş ihracatında tasarım açısından güçlü,
üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye
duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmek
istediklerinin altını çizen Kaya, yarışma ile
hedeflediklerini şöyle özetledi; "Doğal taş ih-
racatına yönelik rekabet gücünü artırmak,
Sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine
katkıda bulunmak, Doğal taş sektöründeki
firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel
ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar
ve iç mimarları sektörle buluşturmak,
Türkiye’de yapı kültürüne ve eğitimine kat-
kıda bulunmak, yaratıcı fikirleri, projeleri
desteklemek, Türk doğal taş sektöründe ta-
sarım ve uygulamanın önemini vurgulamak
ve tasarım fikrini teşvik etmek." Ege Maden
İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen
"Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması"na
üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel
Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri lisans veya
yüksek lisans bölümlerinde okuyan tüm
öğrenciler ile üniversitelerin Mimarlık, Mü-
hendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakül-
teleri lisans, yüksek lisans programlarından
mezun olanlar tasarımlarıyla katılabilecek.
Doğal taş Proje ve Tasarım Yarışmasında;
Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve
ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım
projeleri, Dış mekan projeleri, İç Mekan
mobilya, aksesuar ve uygulamaları projeleri
olmak üzere üç konu başlığında tasarımlar
kabul edilecek.
Ödüller ne olacak?
"Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması"nda;
profesyonel ve öğrenci kategorilerinin top-
lamda 10 proje seçilecek, seçilen her bir
proje için 10 bin TL tutarında ödül verilecek.
Ticaret Bakanlığı'nın "2008/2 Sayılı Ta-
sarım Desteği Tebliğine göre Ege İhracatçı
Birlikleri'nin yapacağı projenin onaylanması
halinde final kalan öğrenci kategorisindeki
yarışmacılara yine Ticaret Bakanlığı tara-
fından belirlenen kişi sayısı doğrultusunda
yurt dışında eğitim hakkı verilebilecek.
Sponsor firma ve jürinin uygun görmesi
durumunda finale kalan projeler arasından
seçilen bir ürün üretilip tasarımcının ticari
hakları korunarak satışa sunulacak. Jürinin
uygun görmesi durumunda finale kalan
projeler arasından seçilen bir projeye 1
yıllık ürün ve iş geliştirme mentörlüğü sağ-
lanacak. Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin
"Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması"na
başvurular 15 Haziran 2020 tarihine
kadar yapılabilecek. Ödül töreninin ise; her
yıl Ekim ayının ilk haftası kutlanan Dünya
Mimarlık Günü ile eşzamanlı ödül töreni,
sergi, mimarlarla network etkinliği şeklinde
düzenlenmesi planlanıyor.
HABER
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
39
Evde doğal taşa
hayat verecekler
Dünya doğaltaş rezervlerinin yüzde 40'ına sahip olan Türkiye, taşa sanat katacak, ihracatı
daha katma değerli hale getirecek "Doğaltaş Proje ve TasarımYarışması" düzenliyor. Covid 19
salgını sürecinde; mimarlar, mühendisler ve tasarımcılar evde kaldıkları süreçte, yapacakları
tasarımlarla doğal taşa sanat katarak, katma değer katacaklar, hayat verecekler
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook