Maden_Mart_Edergi - page 38

KISA...KISA...
HABER
38
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
Akkuyu Nükleer A.Ş.
koronavirüsle mücadele
önlemlerini artırıyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik
önleyici tedbirlerini arttırdı. Şirket bünyesinde düzenli olarak toplantılar gerçekleştiren
bir ‘Salgınla Mücadele Merkezi’ kuruldu. Bu merkez tarafından toplantılarda alınan tüm
kararlar çalışanlara bildirilerek mutlak surette uygulanmasına büyük önem gösteriliyor
Mersin ilinin Gülnar ilçesinde yer alan
Akkuyu Nükleer Güç Santrali korona-
virüs salgını ile mücadele kapsamında
önemli adımlar attı. Firma yönetimi ta-
rafından kurulan Salgınla Mücadele
Merkezi’nden alınan kararlar ile saha-
daki personelin sağlığına büyük önem
veriliyor. İşte Akkuyu Nükleer Güç
Santrali’nin aldığı tedbirler:
• Gelişmiş tıbbi gözetim rejimi
uygulamaya konulmuş olup, tüm
çalışanların mutlak surette ateşi
ölçülmekte, herhangi bir soğuk
algınlığı belirtisinin olması duru-
munda eve doktor çağrılması
kaydıyla çalışan derhal evine
gönderilmektedir.
• İnşaat sahasında sosyal me-
safenin korunması önlemleri
kapsamında, servis araçları ile
taşınan çalışanların sayısının
azaltılması maksadıyla inşaat sa-
hasına getirip götüren ve saha
dahilinde servis yapan araç sayı-
ları arttırılmıştır.
• Yemekhanelerde yemek yiyen
çalışan sayısının yoğunluğunun
azaltması için yerlerde işaretle-
meler yapılmış, sandalye sayısı
azaltılmış ve yemekhane çalışma
saati uzatılmıştır.
• Hazır yiyecekler yalnızca bi-
reysel ambalajlarda servis
edilmektedir.
• Yemekhanelerin tüm çalışan-
ları tıbbi maskeler ve eldivenlerle
çalışmaktadır.
• Ofis, üretim ve sosyal alan-
larda dezenfektan solüsyonlarla
ellerin yıkanması için temassız
cihazlar kurulmuştur.
• Ortak kullanım, yaşam ve ofis
alanlarında dezenfeksiyon çalış-
maları yapılmaktadır.
• Ofis ve üretim alanlarında önle-
yici tedbirler ve enfeksiyona karşı
korunma yolları hakkında bilgilen-
dirici posterler yerleştirilmiştir.
İdari İşler Bölümü, İş Sağlığı Güvenliği
ve Personel Koruma Birimi gibi Ak-
kuyu Nükleer A.Ş.’nin ilgili tüm birim-
leri teyakkuza geçirildi. Akkuyu NGS
İnşaat Sahasında çalışan Akkuyu Nük-
leer A.Ş.’nin tüm yüklenicilerine şirket
tarafından uygulamaya koyulan tüm
tedbirlerin kendi bünyelerinde de uy-
gulanması için talimat verdi. Akkuyu
Nükleer A.Ş. ve tüm yüklenici şirket-
lerinin çalışanlarından, tatil günleri de
dahil olmak üzere sürekli bir şekilde
önleyici tedbirlerin uygulanmasından
sorumlu bir grup oluşturuldu. Alınan
kararlar ile ilgili olarak Salgınla Müca-
dele Merkezi Başkanı, Kamu Kurumları
ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yö-
netici Direktörü Aleksei Frolov şunları
ifade etti: “Mevcut koşullarda öncelikli
görevimiz, NGS inşaatında yer alan
tüm çalışanların sağlığının korunması
ve zorlu epidemik durumun projenin
gidişatı üzerindeki etkisinin en aza indir-
genmesidir. Çalışanların sağlığının ko-
runması için elimizden geleni yapıyoruz.
Ortak kullanım alanları, hizmet araç-
ları, ofis ve üretim tesisleri, işçilerin
kaldığı lojmanlar da dahil olmak üzere
her yerde önleyici çalışmalar yapıyoruz.
Çalışanlarımız, kısıtlayıcı önlemlere an-
layışla riayet ederek sorumluluk bilinci
içinde pandemiyle mücadeleye katkı
sağlıyorlar. Şu anda Akkuyu Nükleer
A.Ş.’nin ve yüklenici kuruluşların çalı-
şanları arasında COVID-19’a yakalanan
hiç kimse bulunmamaktadır. Durumu
kontrol altında tutuyoruz. Akkuyu NGS
sahasındaki inşaat-montaj işleri, gerekli
tüm güvenlik önlemleri dikkate alınarak
ve mevcut takvimlere uygun olarak
olağan şekilde yürütülmektedir” dedi.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook