Maden_Mart_Edergi - page 36

İş makineleri sektörü,
ekonomik önlem paketinde
yer almayı talep ediyor
Koronavirüs (COVID-19) salgını, Türkiye’de yaklaşık 130 bin kişiye istihdam sağlayan,
2019 yılında 1 milyar 365 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren iş makineleri
sektörünü de derinden etkiledi. Sektör, salgınının en çok etkilediği Uzakdoğu ve Avrupa
bölgelerinden iş makinası üretimi için komponent ve yedek parça tedarikinde yaşanan
zorluklar ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyadaki tüm önemli pazarlardaki
daralma sonucu oluşan stoklar nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri
ve İmalatçıları Birliği (İMDER), salgın
ortamının yarattığı belirsizlik nedeniyle
iş makinaları sektörünün ekonomik
önlem paketinde yer alan sektörler
arasına alınmasını talep ettiklerini açık-
ladı. İMDER Yönetim Kurulu Başkanı
Merih Özgen, tüm dünyanın daha önce
görmediği bir salgınla karşı karşıya
kaldığını belirterek, “Tarihsel bir krize
tanıklık ediyoruz. Koronavirüs her şeyi
değiştiriyor. Sağlıklı günlere, sağlıklı bir
ekonomiye kavuşmayı bekliyoruz. Bu-
günlerin ardından yeni bir dünya düzeni
kurulacak gibi gözüküyor. Dünyayı ve
ülkemizi derinden etkileyen bu zor dö-
nemleri dayanışma ile aşmamız gerek-
tiğinin farkındayız. Ancak bu belirsizlik
ortamı bizi de derinden etkiledi. Yak-
laşık 130 bin kişiye istihdam sağlayan
iş ve inşaat makinaları sektörü Türkiye
ekonomisinde edindiği yeri ile öne çıkan
sektörler arasında yer alıyor. Ana ihraç
pazarlarımızın salgından çok etkilen-
mesi ve bu ülkelerdeki talebin düşmesi
hatta sıfırlanma noktasına gelmesi
sektörün ayakta kalabilmesi için tehdit
unsuru oluşturuyor. Hem üretim yapan
üyelerimizin hem de ticaret yapan üye-
lerimizin bu dönemden en az zararla
ayrılması, üretim potansiyelini kaybet-
memesi için Sayın Cumhurbaşkanımız
tarafından yayınlanan önlem paketinde
yer almayı talep ediyoruz ”dedi. Özgen,
bu talebin aslında tüm makine sanayi
sektörü için de geçerli olduğunu ifade
ederek, “Tüm makine sektörü 2019 yı-
lında 17 bini aşkın işletme, 250 bine
yakın istihdam ile 109 milyar liralık
ciro karşılığında 27 milyar lira katma
değer sağlarken, ihracatını ise 17,9
milyar dolara çıkararak toplam ihra-
catın yüzde 10’una ulaştı. Bu rakamlar
ışığında Türkiye ekonomisinin lokomotif
sektörlerinden biri olduğunu söyleyebi-
leceğimiz makine sektöründe faaliyet
gösteren 20 dernek olarak MAKFED-
Makine Federasyonu altında örgüt-
lendik ve bu destek talebine yönelik tüm
girişimler MAKFED tarafından da yapı-
lıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Satışlar durma noktasına geldi
İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih
Özgen, salgın nedeniyle oluşan belir-
sizlik ortamı ve döviz kurlarındaki artış
sebebi ile müşteri siparişlerinin büyük
oranda ertelendiğine ya da iptal edildi-
ğine dikkat çekerek, sektörün yaşadığı
sıkıntıları şöyle anlattı:
KISA...KISA...
HABER
36
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook