Maden_Mart_Edergi - page 35

önce ülkede teyit edilen ilk Covid-19 vaka-
sını takiben faaliyetleri durduldu. Ülkesinde
şu anda onaylanmış sekiz vaka bulunuyor.
New York Times’ın haberine göre
Surinam’da altın madenlerinin durması ve
petrolde fiyatların çok düşmesi nedeniyle
ülkenin borcunu ödemek ve temel malları
ithal etme konusunda ciddi sorunlar yaşa-
dığını yazdı. Lamgold’dan yaplan açıklamaya
göre Rosebel madeninin faaliyete devam
ettiğini ancak tesisin Covid-19'un maden
sahasına yayılma riskini azaltmak için çok
ciddi tedbirlerin alındığını ve bu nedenle
üretimin çok azaldığının altını çizdi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Surinam gibi ana geçim kaynağı madencilik
olan bir diğer ülke olan Demokratik Kongo
Cumhuriyeti de salgından dolayı madencilik
faaliyetlerinin en çok darbe aldığı ülkelerden
biri olarak dikkat çekiyor. Madencilik faali-
yetlerinin Surinama göre çok daha büyük ol-
duğu Orta Afrika ülkesi, küresel madencilik
üretimine en büyük katkıda bulunanlardan
biri olarak dikkat çekiyor. Altın madeni ko-
nusunda oldukça zengin rezervlere sahip
olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin
altının yanı sıra kobalt, bakır, elmas ve
altın üretiminde önemli miktarda rezervi
bulunuyor. Ayrıca, cep telefonları da dahil
olmak üzere birçok elektronik cihazda kulla-
nılan tantal kaynağı olan dünyanın en büyük
koltan rezervlerine sahip. Ülkenin maden-
cilik sektörü, 2011'den itibaren DRC'de
faaliyet gösteren en az 25 uluslararası ma-
dencilik şirketi ile çok sayıda yabancı katı-
lımcı faaliyet gösteriyor. 24 Mart 2020'de
DRC Félix Tshisekedi Başkanı olağanüstü
hal ilan ederek Covid-19 salgı tedbiri kapsa-
mında ülkenin sınırlarını kapattı. 10 Mart'ta
ilk teyit edilen hastadan bu yana ülkede 48
teyit edilmiş vaka bulunuyor. Haut-Katanga
eyaleti valisi Jacques Kyabula, 22 Mart'ta
bir emir çıkartarak bakır ve kobalt kalbi olan
olan Haut-Katanga2yı ve Lualaba eyaletin-
deki tüm faaliyetleri durdurdu. Reuters'e
göre, Lualaba eyaletinde Glencore’un bir
bakır ve kobalt operasyonu olan Kamoto
Bakır Şirketi madeni, bu hafta 26 yabancı
işçiyi ülkesine geri gönderdi.
Çin
Virüsün merkez üssü Çin’de de maden-
cilik faaliyetleri büyül darbe aldı. MCI’nın
2018’deki verilerine göre dünyanın en
büyük metal ve kömür üreticisi olan Çin,
626 milyar Dolarlık üretimi ile Avustralya
ve Rusya gibi küresel madenciliğe en büyük
katkı veren ülkelerden biri. Ayrıca maden-
cilik sektörünün en önemli ürün alıcısı olan
Çin, dünyadaki diğer madencilik şirketleri
için de çok önemli bir gelir kaynağı olarak
dikkat çekiyor. Covid-19 salgını ilk olarak
Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletindeki
Wuhan'da tespit edilmişti. Çin salgının
yayılmasını engellemek için üldeki maden-
cilik faaliyetlerini azalttı. Bununla birlikte,
Çin'de üretimdeki düşüş küresel maden-
cilik şirketlerinide derinden etkiledi. Çin’in
imalat endeksi, ocakta 50 olan verilerin
şubat ayında 35,7'ye düştüğünü gösterdi.
Hem salgın sırasında hem de sonrasında
üretimde yavaşlama, Çin'in daha az metal
ve mineral ithal edeceği anlamına geliyor.
Büyük PGM üreticisi Nornickel, Şubat ayı
sonunda yıllık sonuç açıklamasında ihtiyatlı
davrandı, ancak 2020 görünümünün ko-
ronavirüs salgınının şiddetine bağlı olarak
zayıflayabileceği konusunda uyardı.
ARAŞTIRMA
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
35
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook