Maden_Mart_Edergi - page 34

Koronavirüs (Covid-19) salgını, küresel
borsaların, emtia fiyatlarının düşmesine
ve küresel olarak maden üretiminin ciddi
darbe olmasına neden oldu. Küresel eko-
nomiyi birkaç ay boyunca bozacak olan
salgınla birlikte, Madencilik Teknolojisi, ma-
dencilik endüstrisinde yaşanan krizin daha
geniş ekonomik felaketlere neden olabile-
ceği konuşuluyor. Uluslararası Madencilik
ve Mineraller Konseyi (ICMM) tarafından
derlenen Madencilik Katkı Endeksi (MCI),
madencilik sektörünün ulusal ekonomi-
lere katkısının önemini sıralıyor. MCI’nin
2018'de açıklanan verilerine göre düşük
ile orta gelirli ekonomilerin büyük ölçüde
maden sektörüne bağlı olduğu ortaya çıktı.
ICMM'ye göre, MCI puanları ve sıralama-
ları, madenciliğin bir ülkenin ekonomik ha-
yatında önemli olduğunu gösteriyor; Fakat
bu ülkelerdeki madencilik sektörü için bir
başarı ölçüsü değil.
Surinam
Güney Amerika kıtasında yer alan Surinam,
madencilik sektörünün en yoğun yapıldığı ül-
kelerden biri olarak ön plana çıkıyor. Öyleki
ülkenin neredeyse tüm geçim kaynağı altın
ve petrolden geliyor. Fakat koronavirüs ül-
kenin madencilik faaliyetlerini durma nokta-
sına getirdi. Surinamda faaliyet gösteren
ve aşton madeninin %95 hissesine sahip
olan Rosebel altın madeni salgının yayılma-
sından dolayı faaliyetlerini durdurunca aynı
maden de % 5 hissesi olan Surinam hukü-
meti ekonomik olaran büyük bir darboğaza
girdi. Rosebel altın madeni 2004 yılında
üretime başladı ve 2016'ya kadar 4.4Moz
altın üretti. 14 Mart 2020'den bu yana,
Surinam'ın sınırları ve havaalanları, bir gün
ARAŞTIRMA
34
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
Covid-19, madencilik
sektörünü nasıl etkileyecek
Çin’in Wuhan şehrinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) tüm
sektörleri etkilediği gibi madencilik sektörünü de derinden etkiledi. Geçen 3 aylık zamanda
yayılma hızında hiç bir düşüşün görülmemesi gelecek için bir belirsizlik yaratıyor
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44
Powered by FlippingBook