MADEN_Eylül-Ekim - page 31

ÜRÜN TANITIM
Eylül - Ekim 2019 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ 31
alındığında araçlar için oldukça zor koşullar
olduğunu anlayabilirsiniz. Ürünlerimizi tasar-
larken tüm bu olumsuzlukları dikkate aldık.
• Avantajlarımız: elektronik parça içermeyen
araçlar olduğundan yeraltının zorlu koşulla-
rından minimum düzeyde etkileniyor. Buna
bağlı elektronik arızalar ile karşılaşılmıyor.
Mekanik arızaları çözümlemek ise oldukça
kolay, hızlı ve basit oluyor.
• Ayrıca bakım ve servis masrafları oldukça
düşük. Tasarımdaki parçaların konumlandı-
rılması da bakımın veya tamiratların oldukça
hızlı olmasını, işçilik maliyetlerinin düşük ol-
masını sağlıyor.
Yeni ürünleriniz var mı?
Varsa ürünlerin teknik özellikleri
ve avantajlarından detaylı
olarak bahseder misiniz?
Bu seneki yeni ürünümüz iş makineleri
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...60
Powered by FlippingBook