MADEN_Eylül-Ekim - page 30

ÜRÜN TANITIM
30 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Eylül - Ekim 2019
Alpin Makine:
“Hedefimiz dünyaya
ürünlerimizi
tanıtmak”
Madencilik sektörünün yerli üretcilerinden biri olan
Alpin Makine, ürettiği yeraltı makineleri ile Türkiye’deki
madenlerin yüzde 80’inde faaliyet gösteriyor. Alpin
Makine ürünlerini basit, dayanıklı, performansı yüksek
ve minimum arıza ile çalışacak şekilde tasarlıyor. Alpin
Makine ve ürünlerini firmanın Yurtdışı Satış Pazarlama
ve İhracat Müdürü Beris Kurtulan ile konuştuk
Maden
sektörüne
yönelik bir çok
ürününüz var. Bu
ürünler arasında en çok
tercih edilenleri hangisi?
Teknik özellikleri ile birlikte
avantajlarından bahseder misiniz?
Ürünlerimiz yükleyici, taşıyıcı ve delici
olarak ayrılıyor. Tüm ürünlerimiz ortak
bir prensipte (basit, dayanıklı, perfor-
mansı yüksek ve minimum arıza) tasar-
lanıp üretiliyor. Joystik kumanda kontrol
sayesinde kullanımı basit, minimum sü-
relerde müdahale etmek için parçaların
yerleşimi en ergonomik şekilde tasar-
lanmış, hidrolik pompaları ve motoru sa-
yesinde performansı yüksek, elektronik
parça kullanılmaması sebebiyle zor ko-
şullarda rahatça sorunsuz çalışabilen
makinelerdir.
Kamyonlar
Patentli olan taşıyıcı
kamyonumuz 4 ton ka-
pasiteli olup, yüklü
devamlı
olarak
17° eğimde ça-
lışabilen, 4x4 ve
noktasal dönüş (skid
steer) özelliğine sahip
dizel motorlu FOPS/ ROPS ser-
tifikalıdır. Hızı, yük taşıma kapasitesi
ve performansı ile en ekonomik ve ve-
rimli yük taşıma şeklidir.
LHD Serisi Yeraltı Yükleyicileri
LHD Serisi Yeraltı Yükleyicileri: 1.2 ve 3.5
ton kapasiteli dizel motorlu, belden kırmalı
yükleyicilerdir. Yan olarak yerleştirilen ope-
ratör koltuğu, ileri ve geriye doğru sürüşte
en iyi görüşü sağlar. FOPS/ ROPS sertifika-
lıdır. Özellikle dar ve alçak tavanlı madenler
için tasarlanmıştır.
Kaya Deliciler
Yeraltı maden işletmelerinin ihtiyaçları doğ-
rultusunda tasarlanmış, verimliliği arttırıp
maliyeti düşürerek patlayıcı ve sondaj delik-
leri açmada eşsiz bir çözüm sunmaktadır.
32mm'den 42mm çapına kadar, 1.8metre
derinliğe kadar delik açabilen kaya deliciler,
zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.
• Bu ürünlerin en önemli özellikleri dar gale-
rili yeraltı madenlerinde çalışabilmeleri.
• Günümüzde maliyetleri düşürmek için
maden galerileri minimum ebatlarda açılıyor
ve cevhere en hızlı ulaşabilecek, yeryüzüne
en hızlı çıkarabilecek yollar aranıyor. Bu se-
beple galeri ebatları yükseklik 2,5 metre, ge-
nişlik 2,5 metre ebatlarına kadar küçültüldü
ve galeri içerisindeki eğimler daha dikleşti.
• Dar alan, yüksek eğimli yollar ve yeraltı
koşulları; toz, nem, su, çamur vb. dikkate
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...60
Powered by FlippingBook