Maden_Mart_Edergi - page 30

yapılıyordu. İkinci şutun düşme yüksekliği
de benzerdi ve 26 metrelik (85 fit) bir
yükleme/çökelme bölgesine boşaltma
sağlanıyordu. Tasarımın eski olması nede-
niyle bantlar, yeni üretim taleplerini karşı-
lamaya yönelik tasarlanmamış olan darbe
rulolarıyla ve oluklu bir rulo sistemiyle do-
natılmıştı. Ekipman arızaları düzenli olarak
yaşanıyordu ve rutin bakım için uygun erişi-
lebilirlik olmadığından, uzun süreli duruşlar
yaygındı. Bant sarkması, bantla rulolar
arasında boşluklar oluşturarak tesis gene-
linde kaçak toz salımına neden oluyordu.
Yetersiz darbe kontrolü, döküntülerin
bantla kuyruk tamburu arasına girmesine
neden olarak her ikisine de zarar veriyordu.
Çok uzun duruşlar, temizleme maliyetleri
ve ekipman değiştirme maliyetleri kârlılığı
önemli ölçüde olumsuz etkiliyordu. Yöne-
ticiler, bandı daha iyi koruyan, şutu toz ve
döküntülere karşı sızdırmaz hale getiren ve
hem incelemeleri hem de süren bakım faa-
liyetlerini kolaylaştıran bir çözüm arıyordu.
Martin Engineering teknisyenleri, yerinde
değerlendirme yapmak ve uygun maliyetli
bir çözüm önermek üzere tesise davet
edildi. Ekip detaylı bir teklif sunduktan
sonra, iki konveyörü de ilgili sorunları gi-
deren modern ekipmanlarla donattı. İlk
şut, bandı ve kuyruk tamburunu yüklemeyi
ve korumayı kolaylaştırmak için kızaklı bir
darbe yatağıyla donatıldı. Ayrıca daha
düzgün bir merkezleme için kayar kızakların
yanı sıra toz ve döküntülerin kaçmasını ön-
lemek amacıyla konveyör bandı boyunca
yan sızdırmazlık lastiği takıldı. Daha uzun
şuta da tüm döküş uzunluğu boyunca ilave
darbe yatak desteği sağlanarak benzer bir
çözüm uygulandı. Her iki şuta kaçakları
toplamak için enerji tüketimi olmayan pasif
toz torbası sistemleri eklendi. Kurulumun
ardından yükleme bölgelerinin etrafındaki
döküntü kontrol altına alındı. Toz emisyon-
ları büyük ölçüde azaltıldı. Operatörlerin
bildirimine göre ekipman arıza oranlarında
önemli bir düşüş yaşandı ve üretim veri-
minde ciddi artış sağlandı. Bu sistemin
başarısına katkıda bulunan faktörlerden
biri, işçilerin bileşenleri dışarıya kaydırarak
bakım ve servis işlemlerini konveyörün dı-
şında yapabilmesi oldu. Martin Engineering
Ürün Mühendisi sözlerini şöyle tamamla-
makta: "Martin Engineering, tüm dünyada
75 yıldan uzun süredir dökme malzeme iş-
leyen tesislerle çalıştıktan sonra, “kolay eri-
şimin” tüm sektörlerde hem güvenlik hem
de üretim verimi için ortak bir faktör oldu-
ğunu keşfetti. Tasarım aşamasında kolay
erişim ve gözlem yapabilme özellikleri dik-
kate alınmasıyla ekipman bakımlarının daha
az işçilikle yapılmasını sağlayabilmekte,
böylece duruşları kısaltılabilmektedir. Bu,
işletme maliyetine yansımakta ve genel
anlamda yatırım karlılığını artırmaktadır."
Dökme malzeme taşıma endüstrisinde
küresel çapta yenilikçi çözümler üreten
Martin Engineering yaygın sorunlar için
yeni çözümler geliştirirken, güvenliği ve
üretim verimini artırmak için endüstri orga-
nizasyonlarına katılıyor. Şirketin yayınladığı
Foundations kitapları, dünya genelinde ba-
sılı 20.000 kopyasıyla güvenlik, bakım ve
operasyon eğitimi konusunda uluslararası
boyutta tanınan bir kaynak. 500 sayfayı
aşan ciltleri Martin'in web sayfasından üc-
retsiz PDF'ler halinde indirmek mümkün.
Martin Engineering
'in üretimi, satışları ve
eğitimleri, hisselerinin tamamı şirkete ait
olan Arjantin, Avustralya, Brezilya, Şili, Çin,
Kolombiya, Fransa, Almanya, Hindistan,
Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Peru,
Rusya, İspanya, Güney Afrika, Türkiye, ABD
ve İngiltere'deki ticari birimleri de kapsayan,
şirket mülkiyetindeki 19 tesiste gerçekleş-
tiriliyor. Şirket, yaklaşık 400'ü lisansüstü
öğrenim derecesine sahip olan 1.000'den
fazla kişiyi istihdam ediyor.
MAKALE
30
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
Bant sıyırıcılar tek bir çalışan tarafından kolayca değiştirilebilmeleri
için rahatça dışarı kaydırılabilecek şekilde de tasarlanabiliyor. Daha iyi erişimle konveyör bakım süresini kısaltın
Kuyruk tamburunun üzerine yerleştirilen bir kapak, personelin sıkışmış malzemeyi kolayca tespit etmesini
sağlanmaktadır.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...44
Powered by FlippingBook