Maden_Temmuz-Ağustos - page 27

gergiler yardımıyla kolayca ayarlanabiliyor
ve sıyırıcı uç aşındığında bile etkili sıyırma
sağlanabiliyor. Biyokütle, geri dönüşüm,
atıktan enerji üretimi, atık ayrıştırma,
döküm ve çelik imalatı gibi sektörlerde,
montaj alanının çok dar olduğu uygula-
malarda, SQC2S RM'nin geniş kullanım
alanı bulması bekleniyor. Dökme malzeme
taşıma endüstrisinde küresel çapta yeni-
likçi çözümler üreten Martin Engineering
yaygın sorunlar için yeni çözümler geliş-
tirirken, güvenliği ve üretim verimini ar-
tırmak için endüstri organizasyonlarına
katılıyor. Martin Engineering'in yayınladığı
Foundations referans kitabı, dünya gene-
linde basılı 20.000 kopyasıyla güvenlik,
bakım ve operasyon eğitimi konusunda
u l u s -
lararası
bo-
yutta tanınan bir
kaynak. 500 sayfayı aşan cilt-
leri Martin'in web sayfasından ücretsiz
PDF'ler halinde indirmek de mümkün.
Martin çalışanları ASME, SME, VDI, CMA
ve CEMA'da aktif görev alıyor. Martin
Engineering çalışanları CEMA'nın Dökme
Malzemeler için Bantlı Konveyörler re-
ferans kitabının 7. baskısının yazımında
da aktif rol oynadı. Martin Engineering
ürünleri, satışları, servisleri ve eğitimleri
Avustralya, Brezilya,
Çin,
Kolombiya,
Fransa, Almanya,
Hindistan, Endonezya,
İtalya, Meksika, Peru,
Rusya,
İspanya,
Güney Afrika, Türkiye
ve İngiltere'de, şirket
mülkiyetinde bulunun
ticari birim-
l e r d e
s a ğ -
lanıyor. Daha
f a z l a
bilgi almak için
adresine yazabilir,
tr adresini ziyaret edebilir veya +90 (216)
499 34 91 numaralı telefonu arayabilir-
siniz.
z
YENİ ÜRÜN
Temmuz - Ağustos 2019 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ 27
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...52
Powered by FlippingBook