Maden_Mart_Edergi - page 27

Bakım süresini ve işçiliği azaltmak, güven-
liği artırmak ve ekipman ömrünü uzatmak
için bakım personelleri kaydırılabilir kızaklı
darbe yatakları ve bant destek yataklarını
kullanmalıdır. Yükleme teknesinin altına
yerleştirilen ve dayanıklı çelik malzemeye
sahip yataklar, bandın düşük sürtünmeyle
veya düşük bant aşınmasıyla üzerinde iler-
leyebileceği pürüzsüz yüzeyler içerecek
şekilde tasarlanmış olan ve ağır darbeleri
sönümleyebilen Çok Yüksek Molekül Ağır-
lığına sahip polietilen bar çubuk içermek-
tedir. Bu yataklar tek bir işçi tarafından
sökülebilmekte ve polietilen bar çubuklar,
konveyörün dışında güvenli bir şekilde ça-
lışarak, tek bir alet yardımıyla kolaylıkla çı-
karılabilmektedir. Dahası, hizmet ömrünü
iki katına çıkarabilmek için kolayca tersine
çevrilip yeniden kullanılabilmektedir. Geri
çekilebilir rulo istasyonlar, çökelme bölgesi
ve ötesindeki yük yolu boyunca bandı des-
teklemekte ve oluk açısını korumaktadır.
Zorlu ortama, aşındırıcı toza ve zorlu hava
koşullarına maruz kalan rulolar zamanla
arızalanabilmektedir. Genellikle bant sark-
masını önlemek için yükleme bölgesinde sık
düzende yerleştirilen ve kaydırılarak takılıp
çıkarılabilen rulo çerçeveleri, çalışanların
bandı kaldırmaya veya yan ruloları sökmeye
gerek kalmadan bant düzlemi dışında rulo
servisi gerçekleştirmesine izin veriyor.
Tahliye bölgesi bakımı
Martin Engineering Ürün Mühendisine
göre "Bant sıyırıcı uçlar gibi aşınan parça-
ların, geri taşınan malzemelerin bant yolu
MAKALE
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
27
Ko nveyör yürüyüş yoluna açılan ve RFID sensörüyle kontrol edilen geçit kapı
Gözlem pencereleri ve kaydırılabilir kızaklı bileşenler uzun ömürlü ekipman için uygun bakım olanağı sağlamaktadır.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...44
Powered by FlippingBook