MADEN_Eylül-Ekim - page 24

DOSYA
24 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Eylül - Ekim 2019
StrataWorldwide
Sığınma Odaları
Labris güvencesi ile Türkiye’de aktif olarak kullanılan Strata Worldwide müşteri ve
çözüm odaklı sığınma odaları çözümleri sunuyor
8 ila 30 kişi kapasiteli
2,2m genişlik ve 2,2m yüksekliğe
sahip olan Strata Worldwide Sığınma
Odaları, ana havalandırma kaynağı
olan maden hava hattı beslemesi
üzerinde yüksek kalitede fitre sistemi
mevcut olup herhangi bir yağ, su,
koku ve organik bileşenleri filtreler.
Ana havalandırmanın kesilme duru-
munda kişi sayısı ve 96 saate kadar
kapasiteli oksijen silindirleri mevcut.
Sığınma odası içerisindeki konforu
sağlamak amacıyla klima mevcuttur.
Strata Worldwide Sığınma Odaları
içerisinde CO ve CO2 yıkama üniteleri
bulunuyor. Bu sayede sığınma odası
içerisinde madencilerin solunum es-
nasında ürettiği gazları
temizleyebiliyor. Ayrıca
oda içerisinde O2, CO2
ve CO gaz izleme sen-
sörleri mevcut. Sığınma
odaları sızdırmaz kapıları
haricinde darbeye ve
yangına dayanıklı
hem ikincil bir
çıkış,
hem
de sığınma
odasının dışını gözlemleme imkanı
sunan polikarbonat pencereye sahip.
Sığınma odalarının hem içerisinde
hem dışarısında ışıklı göstergeler
mevcut olup, sığınma odası çalıştı-
rıldığında devreye giriyor. Sığınma
odası kapasitesi ve kişi sayısına göre
özel yiyecek ve su, sığınma odası
içerisinde yer alıyor. Yerüstünden sı-
ğınma odasının tüm parametrelerini
gözlemleme imkanı isteğe göre sağla-
nabiliyor. Strata Worldwide Sığınma
Odaları 1600’den fazla sığınma oda-
sına sahip olup, kendini ispatlamış bir
sistem olarak dikkat çekiyor. Bunun
yanı sıra Strata firması herhangi bir
sebeple bakım kiti alma zorunluluğu
koymamakta olup bu doğrultuda es-
kimemiş veya yenilenme gereği du-
yulmayan parçalara harici bir masraf
oluşturmuyor. Bütçe dostu özelliği ile
ön plana çıkıyor.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...60
Powered by FlippingBook