maden_aralik_b.pdf - page 24

metreküp dekapajın yüzde 60’ını kendimiz,
yüzde 40’ını ise taşeronlarımız gerçekleş-
tiriyor. 30 ve 40 tonluk ekskavatörlerle
ocaktaki işimizi rahatlıkla yönetebiliyoruz. İş-
letmemizde eskiden daha büyük makineler
kullanılıyordu. Karlılık oranları da yüksek
olduğu için bu konu pek irdelenmiyordu
ancak günlük yakıt tüketimini yıl geneline
yaydığımızda ciddi farklar ortaya çıktığını
gördük. Bu yüzden işimizin ihtiyacına uygun
tonajda makineler ile çalışmaya başladık. ”
dedi.
/& +' YH +0.
:/ \DWÂUÂPÂ
En son geçen yıl makine yatırımında bulun-
duklarını ve parklarını Hidromek’ten satın
aldıkları HMK 490 LC HD ve HMK 640 WL
ile güçlendirdiklerini kaydeden Pullukçu,
araç parklarıyla ilgili şu değerlendirmede
bulundu: “Şu anda bünyemizde 8 adet eks-
kavatör, 13 adet lastik tekerlekli yükleyici
ve 50 adet kamyonumuz bulunuyor. Tabii
taşeronlarımız olduğu için onların makine-
leri ve dışardan kiraladığımız makinelerle
sayımız dönem dönem değişiklik gösteriyor.
En son geçen yıl Hidromek’ten paletli ekska-
vatör (HMK 490 LC HD) ve lastik tekerlekli
yükleyici (HMK 640 WL) aldık. Makinelerle
yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve memnunuz.”
'HGHGHQ WRUXQD
+LGURPHN JHOHQHȆL
“Hidromek, güçlü ve performansı yüksek
makineler üretiyor” ifadeleri ile yatırımla-
rında neden Hidromek’i tercih ettiklerini
anlatan Hüsnü Burak Pullukçu, işletme-
lerinin Hidromek’i iş makinesi sektörüne
adım attıkları günden itibaren takip ettiğini
söyledi ve şunları ekledi: “Dedelerimiz, yak-
laşık 40 yıl önce ocakta bulunan traktörlere
Hidromek’ten ataşman yaptırıp, yükleme
işinde kullanmışlar. Bu nedenle üretimimize
ilk başladığımız günden beri Hidromek’i ta-
nıyorduk ama daha önce makinesini hiç
kullanmamıştık. Fakat çevremizden maki-
nelerinin iyi olduğunu sürekli duyuyorduk.
Daha sonra Hidromek’in makinelerini dene-
meye karar verdik ve geçen yıl büyük tonajlı
makinelerini ilk kez kullanmaya başladık.”
Hidromek’in ekskavatörünü hafriyat, lastik
tekerlekli yükleyici modelini ise döküm ve
alan düzeltme işlerinde kullandıklarını be-
lirten Pullukçu, HMK 490 LC HD ve HMK
640 WL’yi şu sözlerle anlattı: “HMK 490
LC HD modelini genellikle dekapaj işinde
kullanıyoruz. Makine oldukça verimli, per-
formansı ve sağladığı yakıt tasarrufundan
da oldukça memnunuz. HMK 640 WL
lastik tekerlekli yükleyici modelini ise haf-
riyat döküm işlerinde kullanıyoruz. HMK
640 WL diğer marka makinelere göre
daha güçlü bir makine ve performansı,
yakıt tasarrufu ve verimliliği ile muadille-
rine göre üstün.” Satış sonrası hizmetler
noktasında da Hidromek’ten şu ana kadar
gerekli tüm hizmeti eksiksiz olarak aldıkla-
rını kaydeden Pullukçu, “Hidromek, satış
sonrası hizmetlerde elinden geleni yapıyor
ve çözüm odaklı çalışmalarını sürdürüyor.
Tabii makineleri kullanmaya başlayalı 1 yıl
oldu, bu süre içerisinde herhangi bir sorun
ve aksaklık yaşamadık. Bu hizmetleri uzun
vadede daha iyi anlayacağız. Makinelerin
saatleri ilerledikçe makinelerin başarısı ve
servis hizmet kalitesini daha iyi test etme
şansımız olacak” dedi.
İbrice Maden İşletmeleri’nde operatörlük yapan Kemal Gül, HMK 640 WL lastik tekerlekli
yükleyici modelinin çok seri olduğunu ve iki makinenin yaptığı işi tek başına yaptığını söyledi.
Operatör Gül, “Yaklaşık bir yıldır HMK 640 WL modelini kullanıyorum ve çok memnunum. Ma-
kine ile kömür yükleme ve alan düzenleme işi yapıyoruz. Bunun dışında makinenin seri olması
nedeniyle ocağımızdaki tüm işlerde HMK 640 WL kullanılıyor” dedi.
à+0. :/ LNL PDNLQH\H EHGHOá
PROJE
24
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Kasım - Aralık 2019
.HPDO *O
Operatör
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...52
Powered by FlippingBook