Maden_Mart_Edergi - page 24

ları için gerekli olan yüksek akışı sağlarken
genel çalışma maliyetlerini en aza indirir.
Ayrıca düşük bakım süresi ve maliyeti
gerektirecek şekilde tasarlanmıştır. ZH
350-3150'nin benzersiz tasarımı, blow-
off'tan önce %25'in
üzerinde bir kısma
aralığı (turn-down)
sağlar, enerji tasar-
rufunu en üst düzeye
çıkarırken çalışma
maliyetlerini en aza
indirir. Standart giriş
kılavuz kanatları (IGV),
çok sayıda rakip üniteye kı-
yasla daha düşük akışlarda
%9'a kadar daha fazla
enerji tasarrufu sağlar. Etkili
soğutma, güvenilirliği ve enerji verimlili-
ğini artırırken ısı aktarımını en üst düzeye
çıkarır. ZH serisi ile ISO 8573-1 CLASS
0 (2010) sertifikasyonuna uygun olarak;
%100 yağsız, saf ve temiz hava sağlan-
maktadır. Geçtiğimiz 60 yılda, Atlas Copco
yağsız hava teknolojisine öncülük ederek;
%100 saflıkta basınçlı hava üreten çeşitli
kompresörler ve blowerlar geliştirmiştir.
Rutin araştırmalar ve geliştirmeler ile Atlas
Copco; saf hava standartlarını belirleyen
ISO 8573-1 CLASS-0 ve ISO 22000 serti-
fikasyonunu alan ilk üretici firma olmuştur.
Bir kompresörün kullanım ömrü boyunca
oluşturduğu maliyetlerin %80’i, tükettiği
enerjiden kaynaklanır. Dahası; basınçlı
hava maliyeti, bir fabrikanın toplam elektrik
faturasının %40’ından fazlasını oluştura-
bilir. Enerji maliyetlerini azaltmak için Atlas
Copco, basınçlı hava sektöründe sürekli
olarak geliştirdiği teknolojiler ile sektöre
öncülük etmektedir. Yeni ZR 350-3150
serisi kompresör ailesinde öne çıkan
özellikleri;
 Geleneksel elektrik ak-
tüatörleri
yerine servo sürücü kullanımı
 Emiş (IGV) ve egsoz (BOV) valf-
lerinde güvenilir servo motor tah-
rikli, doğru ve hassas kontrol
 Kısa erişim süresi (<1s), güç ke-
silmelerine karşı ayar noktası kay-
mayan, bakım gerektirmeyen yapı
 Otomatik kalibrasyonunu kendi
kendine yapabilen elektronik dev-
releri elektrik kabini içerisinde bu-
lunan tasarım
 Verimli emiş (IGV) aktüatörü sa-
yesinde daha az blow-off (ortalama
yıllık 64,800 $ tasarruf)
 Standart olarak entegre edilmiş
paslanmaz çelik soğutucular
 Havanın temas ettiği tüm yüzey-
lerde özel epoksi kaplamalar
 Elektrik motorlu yağ buharı
engelleyicisi
 Agma A4 sınıfı yüksek kaliteli
dişliler
 Yastıklama havası gerektirmeyen
yapı (Karbon hava keçesi)
 Geniş servis aralıkları
şeklinde sıralayabiliriz. Enerji ve-
rimliliği tarafında, yeni ZH 350-
3150 serisi kompresörler; op-
siyonel olan enerji geri kazanım
üniteleri ile birlikte basınçlı
havadan ve su soğutma siste-
minden kaynaklı sıcaklığı ab-
sorbe eder. Bu sistem ile komp-
resörün %70 - %100 arasındaki
enerjisini geri kazanmak mümkün
hale gelmektedir. Enerji geri kazanım
üniteleri ile besi suyu ısıtması, kalorifer
tesisatı, duş, mutfak gibi pek çok noktada
90˚C ‘ ye varan sıcak su elde etme imkanı
ile işletmelerin maliyetlerine ciddi oranda
katkı sağlamaktadır.
ZH 350-3150, Atlas Copco'nun yeni Op-
timizer 4.0 merkezi kontrol ünitesiyle
birlikte çalışır. Basınçlı hava sisteminin;
kompresörler, kurutucular, filtreler, enerji
geri kazanım sistemleri, hava depoları, so-
ğutucular ve booster'lar gibi makinelerin en
verimli kombinasyonunun seçilmesi yoluyla
optimize edilmesini sağlar. Son derece
sezgisel kullanıcı arabirimi sayesinde son
kullanıcı, tüm sistemin yanı sıra her bir ma-
kinenin performansını ve enerji tüketimini
görüntüleyebilir.
ÜRÜN TANITIM
24
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
Erman Tezulaş
Atlas Copco Yağsız Hava Bölüm Müdürü
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...44
Powered by FlippingBook