maden_aralik_b.pdf - page 23

çekleştirdiklerini ifade eden İbrice Maden
İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Hüsnü Burak Pullukçu, şu anda yaklaşık
250 milyon tona yakın işletilebilir rezervle-
rinin olduğunu söyledi. Burak Pullukçu,
“Bölgede yapılan sondaj çalışmaları sonra-
sında bulunduğumuz alanın kömür potansi-
yeli açısından oldukça yüksek verime sahip
olduğu anlaşıldı. Biz de Trakya havzasındaki
bu potansiyeli enerjiye dönüştürmek adına
elimizden geleni yapıyoruz. 3 adet kömür
ocağı ruhsatımız mevcut ve ocaklarımızın
hepsi aktif olarak çalışıyor. Yıllık ortalama
10 milyon metreküp hafriyat yapıp, 400
bin ton kömür üretiyoruz” dedi.
/LQ\LW N¸P¾U¾
Ocaklarında genç kömür diye adlandırılan
ve yaklaşık 25 milyon yaşa sahip olan linyit
kömürü çıkarttıklarına dikkat çeken Pul-
lukçu, “Trakya Bölgesi’nde tespit edilen
6 adet kömür işleme damarı mevcut. Bu
kömürler, bulunduğu alana göre ince ya
da kalın tabakalar halinde bulunuyor. İb-
rice Maden İşletmeleri olarak verimli bir
bölgedeyiz ve en net kömür damarı olarak
kullanılan 6 numaralı damarda çalışıyoruz.
Ocağımızdan genç kömür diye tabir edilen
linyit kömürünü çıkartıyoruz. Bu kömürleri
ısınma amaçlı konutlara ve kamu ve sanayi
kuruşlarına, fabrikalara satıyoruz. Kanuni
olarak kömürü açık satmak yasak, o yüzden
evsel olarak sattığımız tüm kömürleri pa-
ketliyoruz. Bu kapsamda 3 tane paketleme
tesisimiz mevcut. Bu tesislerimizde günlük
yaklaşık 1 tona yakın kömür paketliyoruz.
Ana sevkiyatımızı sanayi amaçlı fındık ve
toz kömür olarak gerçekleştiriyoruz. Ağır-
lığımızı sanayiye verdiğimiz için yılın 12
ayı, aynı seviyede çalışmalarımız sürüyor.
Ancak evsel amaçlı kömürlerin satışları yaz
aylarında düşüşe geçiyor. Bu dönemde de
tesisteki bakım ve tadilat işlerine ağırlık ve-
riyoruz” dedi.
'D\DQÂNOÂOÂN \DNÂW W¾NHWLPL
YH ©DOÂȅPD ¸PU¾
Aile büyüklerinin, 1940’larda kömür üre-
timine kazma ve kürek ile başladıklarının
altını çizen Hüsnü Burak Pullukçu, bugün
gelişen teknolojiyle birlikte madenlerde kul-
lanılan araç gereçlerin de değiştiğini ve şu
anda kazmanın ve küreğin yerini iş maki-
nelerinin aldığını aktardı. İş makinelerinin
maden işletmelerinin olmazsa olmazları
arasında yer aldığını hatırlatan Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Pullukçu, iş maki-
nesi yatırımında bulunurken dikkat ettikleri
kriterleri şu şekilde sıraladı: “İbrice Maden
İşletmeleri’nde hafriyat tarafında vardiyalı
olarak çalışan sürekli bir ekibimiz bulunuyor.
O yüzden ocağımızdaki makineler günde 17
ve 18 saat aralıksız çalışıyor. Bu nedenle
makine yatırımında bulunurken dayanıklı ol-
ması öncelik verdiğimiz kriterlerin başında
geliyor. Bunun yanı sıra makinenin ocaktaki
metreküp maliyetinin ne olacağına dikkat
etmek gerek. Üretim yaparken, makinenin
bakım ihtiyacına yakıt tüketimine ve çalışma
ömrüne kesinlikle bakıyoruz. Örneğin; es-
kiden 30-40 bin saatlerde makine ile çalışı-
lıyordu, bunu biz de yaptık ama sonrasında
servis ihtiyacımızın arttığını gördük. Maki-
nedeki arızalar ve beklenmedik sorunlar
üretimimizi olumsuz etkiledi. Bunun netice-
sinde de üretim planlamalarında ve kömür
sevkiyatlarında sorunlar yaşadık. O yüzden
parkımızdaki makinelerimizi yeniledik. Yeni
makine yatırımlarımızda da makinenin per-
formansına, verimliliğine, yakıt tüketimine,
çalışma saatine ve o saatte yaptığı işe,
dikkat ettik. Ayrıca markanın servisinin de
iş kaybı yaşanmaması için makinede oluşan
problemi en kısa sürede çözüyor oluşu da
kriterlerimiz arasında yer aldı. .”
<ÂOOÂN PLO\RQ
PHWUHN¾S KDIUL\DW
Açık işletme sahalarında yıllık 10 milyon
metreküp hafriyat yaptıklarını belirten
Pullukçu, “İşletmemizde açık hafriyat, de-
kapaj işiyle kömür üretiyoruz. 10 milyon
PROJE
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Kasım - Aralık 2019
23
+VQ %XUDN 3XOOXNoX
İbrice Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...52
Powered by FlippingBook