Maden_Mart_Edergi - page 22

Santrifüj (turbo) kompresör
teknolojisi nedir?
Santrifüj bir diğer adıyla turbo kompresörler kinetik enerjiyi basınca dönüştüren
teknolojiye sahip yağsız hava kompresörleridir. Santrifüj kompresörler radyal basma
akışıyla karakterize edilir. Hava radyal kanatlara sahip bir döner çarkın (türbin)
merkezine doğru emilir ve santrifüj (merkezcil) kuvvetler vasıtasıyla çarkın çevresine
doğru itilerek basılır. Havanın bu çevresel (radyal) hareketi hem basınç artışına hem de
kinetik enerji oluşumuna neden olur. Hava bir sonraki sıkıştırma kademesine ait türbin
merkezine yönlendirilmeden önce bir difüzörden ve sarmaldan geçer ve bu esnada
kinetik enerji basınca dönüşür.
Her kademe kompresör ünitesindeki toplam
basınç artışına katkıda bulunur. Endüst-
riyel makine uygulamalarında, bir santrifüj
kompresör kademesinin maksimum basınç
oranı genellikle 3'ü geçmez. Gıda & İçecek,
Tekstil, Kimya ve Petrokimya, Cam endüst-
risi gibi pek çok alanın yanı sıra yüksek debi
gerektiren tüm uygulamalarda turbo komp-
resörlerin kullanımı yaygındır. Atlas Copco
ZH 350-3150, hepsi bir arada bir yağsız
hava kompresörüdür. İç boru tesisatı, so-
ğutucular, motor, yağlama, giriş kılavuz
kanatları (IGV) ve kontrol sistemi dahil tüm
elemanlar dayanıklı tasarıma
sahip standart bir paket ha-
linde sunulur. Paslanmaz
çelik gövdeler korozyonu en
aza indirir ve çalışma öm-
rünü uzatır. Entegre paket
tasarımı sayesinde kuru-
lumu kolaydır, devreye alma
işlemi de hızlıca gerçekleşir.
İsteğe bağlı özellikler belirli bir
üretim ortamına göre özelleştirme
olanağı sağlar. ZH 350-3150'nin ge-
lişmiş teknolojisi, müşterilerin uygulama-
ÜRÜN TANITIM
22
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...44
Powered by FlippingBook