MADEN_Eylül-Ekim - page 22

DOSYA
22 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Eylül - Ekim 2019
Ketmine Sığınma odaları
Ketmak tarafından üretilen Ketmine Sığınma Odaları, 20 yılı aşkın imalat tecrübesi ve
farklı durum senaryolarına özel çözümleri ile öne çıkıyor
Y
asal olarak gelen son düzenleme-
lerden sonra metalik madenlerde
sığınma odası bulundurulmasının
zorunlu hale geldiğini belirten yetkililer,
Ketmine Sığınma Odaları’nın avantajların
en başında personelin sığınabileceği gü-
venli bir alan ve tabi ki bunun sonucu
olarak personelin yaşamına zarar gelme-
mesi olarak belirtti. Ek olarak yetkililer,
yeryüzünden sondajla Sığınma Odasına
çekilen haberleşme, basınçlı hava ve
enerji hattıyla odaların kapalı sisteme
alınmadan süre kısıtlaması olmadan kul-
lanılabilmesi de bir artı olarak sayılabile-
ceğini sözlerine ekledi.
Tecrübe ile harmanlanmış kalite
Ketmine Sığınma odaları, yüksek kali-
tesi ile dikkat çekiyor. Üretimde kullan-
dıkları robot kaynak makinası ile kaynak
işçiliğinde sıfır hata ile gerçekleştiren
Ketmine, bunun yanı sıra 5mm’lik çift
çelik dış kabuk en zor koşullara karşı
dayanacak şekilde imal edilmiş. Kaya
çökmesi, yangın, zehirli gaz kaçağı, sel,
patlama veya duman kaçağı gibi afet
durumlarında yeraltındaki personelin
güvenliği konusunda oldukça hassas
davranılmış. Ketmine Sığınma odaları;
beş milimetrelik çift katmanlı çelik dış
kabuk, CO ve CO2 Scrubber, Klima, Ak-
rilik pencere, Akü desteği, ilk yardım kiti,
yangın tüpü, bank tipi koltuk, reflektif
yazılar, hava geçirmeyen kapı & kapak,
Kimyasal tuvalet, oksijen desteği, kişisel
kurtarma cihazı donanımları bulunuyor.
Bunun yanında opsiyonel olarak ise; ge-
nişletilmiş akü desteği, ayrılabilen mo-
düler kabin, özel tercihler ve boyutlar,
patlama derecesi iyileştirmesi, gaz de-
dektörü, kişisel kimyasal oksijen desteği,
kapalı devre kamera sistemi seçenekleri
de mevcut. Özellikle yerin onlarca metre
altında yapılan yeraltı madenciliğinde gü-
venliğin oldukça önmeli olduğunun altını
çizen yetkililer, Bu bağlamda yüzlerce
metrelik tünellerin olduğu madencilik
alanında, her bir acil durumun önceden
düşünülmesi gerektiğini belirtiyor. Ket-
mine Sığınma Odaları’nın 20 yılı aşkın
tecrübe ile olası bir durumda karşılaşıla-
bilecek her türlü afeti göz önünde bulun-
durarak, en ufak detayları dahil edilerek
tasarlandığını ifade eden yetkililer, afet-
lerden korunabilmek için her sorunun
çözümünü adım adım bularak ilerledik-
lerini belirtti.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...60
Powered by FlippingBook