Maden Ocak - page 21

kırıcılarımız mevcuttur. Epiroc olarak Hid-
rolik kırıcılarımızın yanı sıra farklı ataşman
gruplarında da hizmet vermekteyiz. Bun-
ların başında yıkım makası, ezici, parçala-
yıcı gibi sessiz yıkım ekipmanlarımız, hurda
makaslarımız, mobil kırıcı kovalarımız, tam-
burlu kesicilerimiz, hidrolik mıknatıslarımız,
hidrolik kompaktör ve çok amaçlı eleçleme-
lerimiz bulunmaktadır.
Türkiye'de ürünleriniz en
çok hangi sektörlerde tercih
ediliyor? Sizin özellikle yer almak
istediğiniz bir sektör var mı?
Epiroc kırıcıları ile aktif olarak inşaat,
maden ve kamu sektöründe ağırlıklı
olarak hizmet vermekteyiz. Ancak kısa ve
orta vadedeki hedefimiz yıkım, mermer
& doğaltaş ve hafriyat sektöründe de
etkinliğimizi daha da arttırarak, küresel
olarak edindiğimiz tecrübelerimizi bu
sektörlere aktarmak, sektöre değer
katarak, işletme maliyetleri minimize
ederek fark yaratmaktır.
Epiroc olarak sektördeki diğer
ürünlere kıyasla nasıl bir farkınız
olduğunu düşünüyorsunuz?
Öncelikle Epiroc sektördeki 145 yılı aşkın
tecrübesi ile dünyanın her kıtasında bilfiil fa-
aliyet gösteren, geniş küresel bilgi birikime
sahip çok köklü bir firmadır. Firma olarak
senelik ciromuzun yüzde 7’sinden fazlasını
yeni teknolojiler üretmek için Ar-Ge’ye yatır-
maktayız. Dolayısıyla ürettiğimiz ürünlerimiz
de teknolojik olarak pazarın en üst seviye-
sindedir. Epiroc’un yeni nesil orta ve ağır
hidrolik kırıcılarının güç /ağırlık oranı ve
performansı diğer ürünlere kıyasla önemli öl-
çüde daha fazladır. Düşük ağırlığı ve yüksek
verimi sayesinde, iş makinesinden daha az
hidrolik güce gereksinim duyarken azami
darbe performansını korur. Bu durum, daha
küçük iş makinelerinin kullanılmasına olanak
sağlayarak iş makinesi için yatırım maliyetini
RÖPORTAJ
Mart - Nisan 2019 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ 21
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...52
Powered by FlippingBook