Maden_Mart_Edergi - page 20

mizin sonraki süreçte oluşacak talep artış-
larına cevap verecek şekilde hazır olmasını
sağlamak. İnsan hayatında derin izler bı-
rakan salgın, ekonomide de genel anlamda
yavaşlamalara neden oldu. Bütün sektörler
yüzdelikleri değişmekle birlikte salgından
etkilendiler. Ve hiç kuşkusuz salgın bittiği
zaman birden bire toparlanma anlamında
bir sıçrama yaşanmayacak, sektörlerin
tekrar eski seviyelerine kavuşması zaman
alacak. Bu olduğunda hedefimiz mevcut
pazarlardaki etkinliğimizde önce eski se-
viyelere ulaşmak. Yanı sıra yeni pazarlara
giriş yaparak dijital satış ve tanıtım kanal-
larının etkinliğini arttıracak daha kapsamlı
projeler oluşturmak ve bütün üyelerimizi bu
iş yapma modelinin bir parçası haline geti-
rerek yine 5 milyar dolar ihracat seviyesine
çıkmanın yolunu oluşturmayı hedefliyoruz.
Dünya bu virüsü bir
şekilde atlatacaktır. Peki,
bundan sonrası için maden
sektörü bu ve buna benzer
kriz dönemlerini daha az
zararla atlatmak için bir
çalışma yapacak mı?
Bu salgın bütün sektörlerde üretim, yönetim
ve denetim sistemlerinde hızlı değişimlere
neden olacaktır. Robotlu otomasyon sis-
temleri, uzaktan üretim takip yazılımları,
dijital pazarlama çalışmaları, sanal fuarcılık
faaliyetleri herkesin iş kollarının dinamikle-
rine göre ekleyeceği, yararlanacağı ve yö-
neleceği alanlar olarak duruyor. Dünyaya
hakim olmaya başlayan bu yeni üretim
model ve sistemlerden sektör olarak daha
fazla faydalanacağız; çünkü artık kapı açıl-
mıştır ve bunu görmezden gelmek kabul
edilebilir strateji olmaktan çıkmıştır. As-
lında şu anda Türk maden sektörü güçlü
ve teknolojik bir alt yapıya sahip; salgının
kontrol altına alınması ve hayatın eski rit-
mine kavuşmaya başlamasıyla birlikte
üretim tarafında biriken talebe hızla cevap
verme kapasitesi var. Elbette bu bugünden
oluşturulan strateji ile mümkün. İstanbul
Maden İhracatçıları Birliği olarak bu süreci
hem çalışanlarımızın sağlığını gözeterek
hem de ülkemizin geleceğini gözeterek pro-
jelendirdik. Pazarlarımızla bağlantımız dijital
alt üzerinden devam etmekte, aynı şekilde
tanıtım çalışmaları da bu kanallar üzerinden
yürütülmekte. Yanı sıra gelecek dönemler
için oluşacak talepleri karşılayacak şekilde
üretim tesislerimizin organize olmasının
formüllerini geliştiriyoruz.
ABD-İran Türkiye-Suriye
gerilimleri ve sonrasında
Koronavirüs ile krizlerle
dolu bir 2020’ye adım
attık. 2020’nin devamında
ne gibi öngörüleriniz var?
Maden sektörünü nasıl
bir 2020 bekliyor?
2020 aslında maden sektörü için iyi baş-
ladı. Öyle de devam etmesini bekliyorduk.
Çıkmasını beklediğimiz yeni maden yasa-
sının sektöre getireceği dinamizm, yine
hem Türkiye’de hem de dünyada ekonomi-
lerin büyümesine ilişkin beklentiler bizleri
umutlandırıyordu. Koronavirüs (Kovid-19)
salgını ile sadece biz de değil bütün sek-
törlerde beklentileri, hedefleri alt üst etti.
Bütün stratejimiz; maden sektöründe istih-
damı korumak, sektörün ayakta kalmasını
sağlamak, 197 ülke pazarımızı kaybet-
memek, üretim tarafında oluşacak talep
yoğunluğuna hızla cevap vermek üzerine
kurulu. Hedefimiz sektör olarak kayıpları-
mızı en az seviyede tutmak, bunu yaparken
de 2021’i nasıl daha verimli geçirebiliriz,
bunun yol haritasını oluşturmak.
20
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
YENİ ÜRÜN
RÖPORTAJ
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...44
Powered by FlippingBook