Maden_Temmuz-Ağustos - page 20

geçtik. Yani Vega Hidrolik
Kırıcıları, bizim değil müş-
terilerimizin üretimidir. Çok
iyi bildiğimiz bir gerçek var
ki, sektörümüzün üretici/
distribütörden en büyük
beklentisi yaygın servis
hizmeti ve yedek parça
tedariğidir. Bildiğimiz bu
durum yıllardır bu konuda
sürekli yatırım yapmamızı,
kendimizi sürekli geliştirerek
büyümemizi sağlamaktadır.
Ş u
anda bölge müdürlükleri-
mize ilave 20 ye yakın yetkili servis ile
müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bu
sayı her geçen gün daha da artmaktadır.
Müşterilerimize sadece Türkiye de değil
dünyanın herhangi bir ülkesinde hizmet
verebiliriz. Müşterilerimiz ile yapmış ol-
duğumuz bakım anlaşmaları çerçeve-
sinde, onların orijinal parça kullanarak
bakımlarını aksatmadan yaptırmalarını
sağlıyoruz. Makinelerinin ömürlerini etkin
ve verimli şekilde uzatıyor aynı zamanda
2.el değerlerinin yüksek olmasını sağlı-
yoruz. Bütün Vega hidrolik kırıcı modelleri
ve hidrolik kırıcı parçaları, en son tekno-
loji CNC tezgahlarda, en yüksek kalitede
hammadde kullanılarak, CE ve ISO 9001
standartlarına uygun olarak üretilmek-
tedir. Kalite kontrol süreci; her bir Vega
hidrolik kırcısı ve yedek parçaları için fab-
rikada üretim aşamasında başlayan ve
montaj noktasına kadar devam eden bir
süreçtir.
Satış sonrası hizmetler olarak
müşterilerinize sunduğunuz
hizmetlerden bahseder misiniz?
Alfatek, koşulsuz müşteri memnuniyetini
temel prensip olarak belirlemiştir. Bu
prensip doğrultusunda İstanbul Genel
Müdürlük ve merkez servisimizin ya-
nında, bölge müdürlüklerimiz ve bölge
temsilciliklerimize ilaveten Türkiye gene-
line yayılmış 20’ye yakın yetkili servis ile
en etkin ve hızlı şekilde hizmet vermek-
teyiz. Aynı anlayış ve aynı kalitede yurt
dışında faaliyet gösteren müşterilerimize
hizmet vermekteyiz.
2019 yılının ilk yarısını
tamamladık. Vega İş Makinaları
nasıl bir ilk yarı geçirdi ve
yıl sonu hedefleri nelerdir?
2018 yılının özellikle ikinci yarısından iti-
baren başlayan ekonomik kriz sektörü-
müzü olumsuz etkiledi. 2019 yılının ilk
6 aylık değerlendirmesinde iş makineleri
pazarındaki daralmanın % 75 seviye-
lerinde olduğunu görüyoruz. Bununla
birlikte mevcut ekonomik krizi ve proje-
leri değerlendirerek belirlediğimiz hedef-
lerimiz doğrultusunda ilk 6 ayı yüksek
hedef yaklaşım yüzdesi ile tamamladık.
Bu süreçte imalat hattımızı yenileyerek
büyüttük. Yeni H-Line mdel kırıcılarımızı
piyasaya tanıtarak satışına başladık. Yılın
ikinci yarısının daha iyi geçeceğini ve yıl
sonu hedeflerimize sorunsuzca ulaşaca-
ğımızı tahmin ediyoruz.
z
20 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ |
Temmuz - Ağustos 2019
SÖYLEŞİ
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...52
Powered by FlippingBook