MADEN_Eylül-Ekim - page 20

DOSYA
20 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Eylül - Ekim 2019
Yeraltı madenlerinin
emniyet kemeri:
Sığınma odaları
Maden işletmelerinde oluşabilecek bir
sorunda tahliye her zaman öncelikli
eylem planı olarak öne çıkıyor. Ancak
bu durum yer altı maden işletmelerinde
her zaman mümkün olmuyor. Yüzlerce
metre yer altında çalışmak, acil tahliyeyi
zorlaştırabiliyor. Bu sebeple sığınma
odaları acil müdahale planlanmasının
kritik bir unsuru haline geldi. Yasal
olarak gelen son düzenlemelerden sonra
metalik madenlerde sığınma odası
bulundurulmasının zorunlu hale geldi. Bu
bağlamda Maden ve Ocak Teknolojileri
Dergisi olarak sığınma odalarını teknik
özellikleri ve avantajlarını sizin için
derledik
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...60
Powered by FlippingBook