Maden_Mart_Edergi - page 19

aynı dönemine göre yaşanan düşüş yüzde
68,29’a ulaşmış durumda. Türkiye’nin blok
doğal taş ihracatında Çin’e alternatif bir
ülke bulunmamakta. Bugün 197 ülkede
Türk madeni kullanılmaktadır. En çok ih-
racat yapılan ilk beş ülke sırasıyla Çin Halk
Cumhuriyeti, ABD, Belçika, İspanya ve
İtalya’dır. Her ne kadar sektördeki ilk da-
ralmayı Çin üzerinden ve daha çok doğal
taş tarafında yaşasak da, bugün durum
bütün maden türü ihracatımızı etkileyen
bir noktaya taşındı. Çünkü Çin’de başlayıp
bütün dünyaya yayılan salgın, sadece sınır-
ları kapatıp ticareti ağırlaştırmakla kalmadı;
ekonomide yavaşlama, fabrikaların üretime
ara vermesi gibi pek çok başka etken ile
sektöre ciddi bir darbe vurdu. İnsanların
sağlığı, dünyanın güvenliği ve geleceğimiz
bizim önceliğimiz. Arzumuz, en kısa za-
manda salgının kontrol altına alınması, hızla
yaraların sarılması ve dünya ekonomisinin
toparlanma ve büyüme trendine girmesi.
Sorunun son bölümüne gelecek olursak.
Çin’de salgının boyutunun büyümesi, 25
Ocak tarihi itibariyle insanların evlerinde ka-
rantinaya alınıp şehirlerarası yolculukların
yasaklanmasıyla birlikte ihracatımızdan
yüzde 31’lik pay alan Çin’i günlük olarak
takibe aldık. Çin ve diğer ülkelerle ihraca-
tımızdaki düşüşün sektörümüz üzerindeki
olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi adına ilk
andan itibaren ilgili bakanlık ve kurumlarla
yakın temasla çalıştık. Hazine ve Maliye
Bakanı Sayın Berat Albayrak, Covid-19 sal-
gını nedeniyle zor süreçler yaşayan maden
sektörünün mücbir sebep hükümlerinden
faydalanacağını açıkladı. Maden sektörü
olarak; istihdamı koruyup ayakta kalmamız
için verilen desteği çok önemsiyoruz. Bu
zorlu süreçte ihracatçıların yanında olan,
istihdam dostu politikalar geliştiren Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere
bütün ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür
ederiz.Aynı şekilde Eximbank tarafında da
sektörümüz için sevindirici yeni kararlar
alındı. Biz salgından etkilendiğimiz ilk andan
itibaren, Türk ihracatçısının yanında olan
Eximbank’ın kredi ödemelerinde düzenleme
yapılması gerekliliğini yüksek sesle dile ge-
tirdik. Eximbank’ın kredi geri ödemelerini
talepler doğrultusunda yeniden yapılandırıp
3 ile 6 aya kadar uzatılabileceğine yönelik
kararı ve faiz ödemelerinde de altı aylık bir
ertelemeye gitmesi sevindirici ve umut ve-
rici gelişmelerdir. Bütün bu düzenlemeler
sektöre 2-3 aylık zaman kazandırmıştır. O
zamana kadar salgının kontrol altına alınıp
gerilemeye başlaması halinde ticari faali-
yetler başlayacağı ve çok yoğun bir talep
birikimi olacağı için kademeli olarak topar-
lanma yaşanmasını bekliyoruz. Koronavirüs
salgınından ötürü bu yıl için projeksiyonu-
muzda da değişikliğe gittik. Büyümekten
ziyade istihdamı korumak, firmaların eko-
nomik olarak devamlılığını sağlamak, sek-
törün üretimini kademeli olarak arttırmak
temel stratejimizi oluşturmakla birlikte
2021 için de çalışmaya başladık.
Coronavirüsü Çin ile olan
ihracatı derinden etkiledi. Bu
bağlamda sektör oyuncuları
yeni pazarlara yöneldi mi? Bu
konuda bir çalışma yapıldı mı?
Aslında maden tarafında hazırladığımız
projeksiyonlar 2020 yılının 2019’dan daha
umut verici geçeceğini gösteriyordu biz-
lere. Nedeni ise Türkiye’nin açıkladığı yüzde
5’lik büyüme hedefi, çıkması beklenen yeni
maden yasası ve dünya ekonomisinde ya-
şanan hareketlenme idi. Bu açıdan bakıl-
dığında aslında 2020’ye çok iyi bir giriş
yaptık. 2020 Ocak ayı ihracatımız 330
milyon dolar olarak gerçekleşti ve geçen
yılın aynı dönemine göre yaşanan artış
yüzde 8,6’ydı. Ancak Türkiye’nin en büyük
pazarı Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyaya
yayılan, büyük acıların yaşanmasına neden
olan koronavirüs (Kovid-19) salgınının etki-
sini Şubat ayı ile birlikte net olarak görmeye
başladık. En büyük daralmayı Çin paza-
rında yaşamakla birlikte, şu andaki önce-
liğimiz salgının yayılımı ile mücadele, bunu
yaparken yanı sıra maden üretim tesisleri-
MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2020
19
RÖPORTAJ
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...44
Powered by FlippingBook