Maden_Temmuz-Ağustos - page 19

ve kabin saplamaları, alt üst somun, ci-
vatalar, kama tutucu pimler,
akümülatör, diyafram,
titreşim ve dayama
takozları, tamir takım-
ları ve kırıcı uçları yer
alıyor. İstanbul mer-
kezli yönetilen firma,
yurt geneline yayılmış
servis istasyonlarının yanı
sıra bölge temsilcilikleri
aracılığı ile satış ve yedek
parça hizmetlerini etkin bi-
çimde sürdürüyor. Maden
ve Ocak Teknolojileri, Vega
İş Makinaları’nı ziyaret etti ve
firma yetkilileri ile bir araya
gelerek, firmanın faaliyetleri
ve hizmetlerini konuştu.
Müşterilerinize kaç
çeşit kırıcı modeli
sunuyorsunuz? Kırıcı
modellerinizi detaylıca
anlatır mısınız?
140 kilogramdan 4 tona kadar
çalışma ağırlığına sahip (1,5 – 65
ton aralığındaki iş makinelerine uygun),
G-Line ve H-Line olmak üzere iki farklı
seride toplam 13 model kırıcımız bu-
lunmaktadır. Vega Hidrolik Kırcılar
için tasarlanmış valf sistemi, basit
hidrolik dönüşüm; kırıcıların daha az
yağ debisi ile yüksek verimli ve gü-
venli bir çalışma sağlar. Vega Hidrolik
Kırıcıları, düşük ağırlıklarda, daha
yüksek darbe gücüne sahiptir. Bu
sayede daha az hidrolik güce gerek-
sinim duyar ve böylelikle daha küçük
iş makinesi kullanımını mümkün kı-
larak, iş makinesi yatırım maliyetini
azaltmış olur. Bununla birlikte iş
makinesi, kırıcı için gerekli olan hid-
rolik gücü daha az yakıtla çalıştıracağı
için işletme maliyetlerinin de düşmesi
sağlanmış olur. Tamamen kapatılmış
dış gövde, sade tasarım ve kullanılan
özel malzemeler ile gürültü seviyesi
düşürülerek, çevreye etkisi azalmış
ve operatörün konforu artırılmıştır.
Vega Hidrolik Kırıcıları’nın sade ya-
pısı kullanıcılarına daha düşük bakım
maliyeti sunmaktadır. Daha az parça ile
üretilen kırıcılarımız, daha kolay bakım
yapılabilmesinin
yanında kullanılan
yüksek kaliteli mal-
zemeler sayesinde
yedek parçaların
uzun ömürlü ol-
masını ve daha az
bakım yapılmasını
sağlar.
Müşteriler,
neden Vega
marka kırıcı
ve yedek
parçalarını
tercih etmeliler?
Sizi rakiplerinizden
ayıran özellikler
nelerdir?
Üretime başlamadan önce
uzun yıllara dayanan tecrü-
b e -
mize, ciddi bir şekilde yaptığımız piyasa
araştırma bilgilerini de ekledik. Hidrolik
kırıcı kullanımı olan her sektörden müş-
terilerimiz ile görüşerek onların beklen-
tilerini öğrendik, fikirlerini aldık. Topladı-
ğımız bu bilgiler doğrultusunda üretime
Temmuz - Ağustos 2019 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ 19
SÖYLEŞİ
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...52
Powered by FlippingBook