Maden Ocak - page 18

varan bir pazar payına sahibiz. Madencilik
sektöründe de yeni yeni çalışmalarımıza hız
verdik. Kısa sürede orada da önemli pazar
payına ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini
kullandı. Astec’in double toggle çeneli kı-
rıcılarının özellikle ferrosilis ve ferrokrom
üretiminde çok tercih edildiğini belirten
Toprak, “ Bu makineler cüruf kırma için
özel tasarlanmış makinelerdir. 2018 yı-
lında Türkiye’de bu makinelerden birinin
teslimatını yaptık. Astec’in bölgede en çok
tercih edilen makinelerinden birisidir. Bildi-
ğiniz gibi cüruf hem çok sert hem de aşın-
dırıcıdır ve çıkan malzemeye kırılma işlemi
uygulanırken çok ufalmasını istenmeyen bir
malzemedir. O nedenle double toggle dedi-
ğimiz makineler hem çok güçlüdür. Hem de
aşınmaya dayanıklıdır” şeklinde ifade etti.
“Madencilik lokomotif
olabilir”
Türkiye madencilik sektörünün önemli bir po-
tansiyeli olduğunu ifade eden Toprak, “Baktı-
ğımız zaman Kazakistan, Rusya, Özbekistan
gibi ülkelerin ekonomisi madencilik sektörü
üzerine kurulu. Türkiye’deki rezervlere baktı-
ğınız zaman ekonomiye yön verecek kaynak
potansiyeline sahip olduğunu görebilirsiniz.
Bu bağlamda biraz daha ağırlık verilirse
önemli işler başarılabilir. Özellikle inşaat ve
yol sektörünün durgun olduğu bu dönemde
madencilik lokomotif olabilir” dedi. Şu anda
aktif olarak müşteri ziyaretleri yaptıklarını
belirten Toprak, “Özellikle maden sektörüne
yönelik hedeflerimizi bu yıl itibari ile arttırdık.
Bir çok proje var. Şu anda o projeler üzerine
çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl kömür firmala-
rına yönelik özel bir çalışma yapıyoruz. Bu
bağlamda madencilik üzerine çalışmalarımız
sürüyor” dedi.
“Doğu Avrupa ve Türki
Cumhuriyetlerde aktifiz”
Astec olarak bölgesel çalıştıklarını belirten
Toprak, “Türkiye’nin bulunduğu ve benim
başında olduğum bölgede Doğu Avrupa,
Turki Cumhuriyetler ve Rusya bulunuyor.
2018 yılından bu yana Doğu Avrupa’da
önemli tesisler kurduk. Şu anda Romanya,
Bulgaristan, Kosova, Karadağ gibi ülkelerde
bir çok proje var. Genelde Romanya ve
Bulgaristan’da bulunan projeler Avrupa Bir-
liği fonu ile yapılıyor. Avrupa Birliği tarafından
sağlanan fon için firmalar projeleri ile başvu-
ruyor. Bu projelerin hazırlanmasında Astec
olarak firmalara yardımcı oluyoruz. Proje
için gerekli olan tesisin tüm teknik detaylarını
veriyoruz. Buna benzer 2 tane projeyi ha-
yata geçirdik. Yine Türki Cumhuriyetler olan
Kazakistan ve Özbekistan’da oldukça aktifiz”
şeklinde konuştu.
z
SÖYLEŞİ
18 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2019
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...52
Powered by FlippingBook